Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 69

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 69

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks (attālināti)

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs (attālināti)

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva (attālināti)

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs (attālināti)

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts (attālināti)

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"
21-TA-644 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
2. §
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas"
21-TA-501 (IP)
(M. Golubeva, G. Pujāts, A. Pabriks, J. Bordāns, J. Reirs, D. Trofimovs, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
3. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-573
(M. Golubeva, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 158 "Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums""
21-TA-154
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi"
21-TA-149
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojum projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai 2021. gadā"
21-TA-224
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 345 "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""
21-TA-168
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikuma projektu parakstīšanai.
 
8. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 600 "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis""
21-TA-254
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"
2021-TA-1489
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kopīgās maģistra studiju programmas "Stratēģiskā robežu pārvaldība" īstenošanu""
21-TA-181
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
11. §
Noteikumu projekts "Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis"
2021-TA-2146
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
21-TA-72
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 542 "Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs""
21-TA-84
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""
2021-TA-2147
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par pievienotās vērtības nodokļa summas, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis, kompensēšanu akciju sabiedrības "RB Rail" veikto aktivitāšu ietvaros"
21-TA-140
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu par 2020. gadu"
21-TA-157
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Likumprojekts "E-lietas koplietošanas risinājumu platformas likums"
21-TA-334
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 267 "Noteikumi par publisku dokumentu legalizāciju ar apliecinājumu (apostille)""
21-TA-204
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""
2021-TA-1779
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 45 "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi""
21-TA-249
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ilūkstes ielā 54-71, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
21-TA-90
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 10. maija rīkojumā Nr. 209 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""
21-TA-502
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 1. marta rīkojumā Nr. 102 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""
21-TA-26
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""
21-TA-291
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu""
21-TA-296
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšana.
26. §
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā")
21-TA-350
(J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
3.
Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu par finansējuma pārdali 2022. gadam 148 000 euro apmērā no Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" uz Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammu 20.02.00 "Izdienas pensijas", lai nodrošinātu likumprojekta "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" izpildi. Tieslietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgu priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
 
 

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

27. §
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"
2021-TA-2023
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums" (2021-TA-2022) un ar Ministru kabineta 2019. gada 4. aprīļa vēstuli Nr. 90/TA-1163 (2018) Saeimā iesniegto likumprojektu "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (300/Lp13) (likumprojektu pakete).
28. §
Likumprojekts "Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums"
2021-TA-2022
(J. Reirs, S. Armagana, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu un anotāciju atbilstoši Tieslietu ministrijas pārstāves izteiktajām piezīmēm, saskaņot ar Tieslietu ministriju un iesniegt precizēto likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4.
 Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (2021-TA-2023) un ar Ministru kabineta 2019. gada 4. aprīļa vēstuli Nr. 90/TA-1163 (2018) Saeimā iesniegto likumprojektu "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (300/Lp13) (likumprojektu pakete).

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

29. §
Pamatnostādņu projekts "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam"
2021-TA-1693
(D. Pavļuts, P. Vilks, J. Reirs, K. Gerhards, T. Linkaits, A. Muižniece, J. Bordāns, M. Golubeva, A. K. Kariņš)
1.
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2.
Veselības ministrijai pārskatīt pamatnostādņu projektā iekļautās veselības nozares vajadzības un sasniedzamos rezultatīvos rādītājus ilgtermiņā un pasākumus, kuriem nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums, ņemot vērā reāli iespējamo veselības nozarei pieejamo valsts budžeta finansējuma apmēru laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam.

5. Informatīvie ziņojumi

30. §
Informatīvais ziņojums "Par attaisnojuma dokumentu un preču piegādes dokumentu elektroniskās aprites sistēmas ieviešanu"
21-TA-30
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā sniegtos priekšlikumus attaisnojuma dokumentu un preču piegādes dokumentu elektroniskās aprites sistēmas ieviešanai Latvijā.
3.
Noteikt Finanšu ministriju (Valsts ieņēmumu dienestu) par atbildīgo institūciju, lai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (Valsts reģionālās attīstības aģentūru) organizētu attaisnojuma dokumentu (e-rēķinu) elektroniskās aprites sistēmas ieviešanu Latvijā.
4.
Jautājumu par nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu e-rēķinu aprites sistēmas ieviešanai un uzturēšanai Latvijā risināt Atveseļošanas un noturības mehānisma izskatīšanas procesā un likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā.
5.
Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram līdz 2023. gada 1. decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā  grozījumus likumā "Par grāmatvedību" un nepieciešamības gadījumā citos normatīvajos aktos, nosakot obligātu prasību e-rēķinu lietošanai strukturētā elektroniskā formā no 2025. gada.
6.
Finanšu ministrijai līdz 2024. gada 1. februārim sagatavot un nosūtīt Eiropas Komisijai pieprasījumu par atkāpes piešķiršanu no Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, lai ieviestu obligātu e-rēķinu, t.sk. pievienotās vērtības nodokļa e-rēķinu, izmantošanu.
31. §
Informatīvais ziņojums "Par Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 14.pantā noteiktā tiesiskā regulējuma izvērtējumu"
2021-TA-2057
(J. Reirs, J. Abāšins, A. Zitcere, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai iesniegt informatīvo ziņojumu Saeimai atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma pārejas noteikumu 24.punktā dotajam uzdevumam.
32. §
Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2021. gada 15. oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos"
21-TA-608
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Labklājības ministram G. Eglītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2021. gada 15. oktobra sanāksmē.
33. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru 2021. gada 14. oktobra videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem
21-TA-629
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru 2021. gada 14. oktobra videosanāksmē.
34. §
Latvijas Republikas 2020. gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinums "Par Latvijas Republikas 2020. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"
21-TA-275
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai Latvijas Republikas 2020. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu "Par Latvijas Republikas 2020. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem".
2.
Valsts kancelejai Latvijas Republikas 2020. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu "Par Latvijas Republikas 2020. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" iesniegt Saeimai līdz 2021. gada 15. oktobrim.

6. Ministru kabineta lieta

35. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
21-TA-632
(D. Pavļuts, N. Puntulis, J. Perevoščikovs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
36. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
21-TA-643
(D. Pavļuts, N. Puntulis, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
37. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""
21-TA-190
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-465
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt valsts budžeta finansējuma 893 596 euro apmērā piešķiršanu Iekšlietu ministrijai 2022. gadā augstas gatavības projektu (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos) vadības nodrošināšanai budžeta apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 559 988 euro (preces un pakalpojumi) un depo aprīkošanai budžeta programmai 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" 333 608 euro (pamatkapitāla veidošana) atbilstoši veiktajam iepirkumam Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākuma "Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē" ietvaros.
4.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktam, veicot pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 13.00.00 "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai".
39. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 17 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
21-TA-490
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Izdevumus, kas saistīti ar piemaksu izmaksu līdz 50 % no mēnešalgas personām, kas iesaistītas aprūpē paaugstināta riska apstākļos, ja institūcijā, kurā sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu (tai skaitā sociālās aprūpes centrs, pansija, patversme, naktspatversme, krīzes centrs, dienas aprūpes centrs, aprūpe mājās, aprūpētā dzīvesvieta, grupu dzīvoklis, īslaicīga sociālā aprūpe, atelpas brīdis) sniedz pašvaldības vai valsts dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzējs, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību vai valsti par minēto pakalpojumu sniegšanu, klientiem ir konstatēta Covid-19 infekcija (turpmāk - piemaksa), par laika periodu no 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim, nepārsniedzot 135 700 euro, segt no valsts budžeta programmas 02.00.00  "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā, tai skaitā:
3.1.
nepārsniedzot 44 518 euro, institūcijām, kurās sociālos pakalpojumus sniedz pašvaldības dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzējs, kuram noslēgts līgums ar pašvaldību par minēto pakalpojumu sniegšanu (50 % apmērā no pašvaldību faktiskajiem papildu atlīdzības izdevumiem);
3.2.
nepārsniedzot 91 182 euro, valsts dibinātam sociālo pakalpojumu sniedzējam vai tādam pakalpojumu sniedzējam, kuram ir noslēgts līgums ar Labklājības ministriju par sociālo pakalpojumu sniegšanu (100 % apmērā no institūciju faktiskajiem papildu atlīdzības izdevumiem).
4.
Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
40. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-357
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 inficēto personu un kontaktpersonu uzraudzības stiprināšanu"
21-TA-539
(D. Pavļuts, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Konceptuāli atbalstīt Covid-19 inficēto personu un kontaktpersonu uzraudzības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu par 2021. gadu līdz 52 852 euro, tai skaitā Veselības inspekcijai zvanu centra ārpakalpojuma nodrošinājumam līdz 44 325  euro, Slimību profilakses un kontroles centra izmaiņām Epidemioloģisko gadījumu reģistrēšanas informācijas sistēmas darbībā līdz 3 000 euro un Iekšlietu ministrijas Informācijas centram 5 527  euro Covidpass integrēšanai un savstarpējās komunikācijas ar EGRIS nodrošināšanai, segšanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3.
Veselības ministrijai mēneša laikā pēc Veselības inspekcijai zvanu centra ārpakalpojuma iepirkuma noslēguma un lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķīrumu pieņemšanas atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktā  minētajam iesniegt Ministru kabineta rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu 2021. gadam no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kas nepārsniedz 45 803  euro.
4.
Izdevumus zvanu centra ārpakalpojuma nodrošinājumam no 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim segt 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" nepārsniedzot 107580 euro, tai skaitā Veselības inspekcijai nepārsniedzot 45 803  euro un Valsts policijai nepārsniedzot 61777 euro.
42. §
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
21-TA-645
(G. Eglītis, J. Endziņš, S. Armagana, A. K. Kariņš )
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Labklājības ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju attiecībā uz pabalsta izmaksu termiņiem un nosacījumiem un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.  
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
5.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
6.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot labklājības ministru izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā".
7.
Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu 2021. gadam no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 18 504 250 euro apmērā, tajā skaitā 18 452 700 euro, lai Latvijā dzīvojošai personai, kura līdz 2021. gada 31. decembrim ir sasniegusi 60 gadu vecumu, ir veikusi vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai arī ir saņēmusi klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19 līdz 2022. gada 31. martam (turpmāk – konsīlija atzinums), uzsāktu izmaksāt pabalstu 20 euro mēnesī 2021. gada decembrī, kad vienlaikus izmaksā pabalstu par novembra un decembra mēnesi, 21 236 euro, lai nodrošinātu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - VSAA) informācijas sistēmas pielāgošanu, 30 314 euro, lai nodrošinātu VSAA personāla virsstundu darba apmaksu.
8.
Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu 2022. gadam no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kas nepārsniedz 30 059 119 euro, tajā skaitā 30 051 540 euro, lai Latvijā dzīvojošai personai, kura līdz 2021. gada 31. decembrim ir sasniegusi 60 gadu vecumu un ir veikusi vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai ir saņēmusi konsīlija atzinumu, izmaksātu pabalstu 20 euro mēnesī laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. martam, 7 579 euro, un, lai nodrošinātu VSAA personāla virsstundu darba apmaksu.
43. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
21-TA-646
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam. 
44. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-374
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
45. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
21-TA-635
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam. 
46. §
Par Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
21-TA-657
(T. Linkaits, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju un to, ka tā ir zaudējusi aktualitāti, pieņemot šī protokola 45.paragrāfā minēto rīkojuma projektu.

7. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

47. §
Likumprojekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam"
21-TA-524
(J. Reirs, I. Vanaga, A. Muižniece, J. Endziņš, L. Meņģelsone, B. Bāne, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" un tā paskaidrojumus.
2.
Finanšu ministrijai tehniski precizēt  likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" anotāciju un iesniegt  Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam", tā paskaidrojumus, fiskālo risku deklarāciju un Fiskālās disciplīnas padomes sagatavoto fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu iesniegt Saeimai.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
48. §
Likumprojekts "Par valsts budžetu 2022. gadam"
21-TA-589
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par valsts budžetu 2022. gadam" un tā paskaidrojumus.
2.
Atļaut Finanšu ministrijai līdz likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam", tā anotācijas un  paskaidrojumu iesniegšanai Saeimā veikt tajos tehniskus precizējumus, un Finanšu ministrijai iesniegt likumprojektu, anotāciju un paskaidrojumus Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4.
Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 21. panta otrās daļas 10. punktam, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2022.gadam", Valsts kancelejai pievienot tam arī Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta sēdes protokola (prot. Nr. 57) 49. §, 52. §, 53. § izrakstu un 2021. gada 24. septembra sēdes protokola (prot. Nr. 63) 1. § izrakstu.
5.
Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.2 panta septītajai daļai, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2022. gadam", Valsts kancelejai pievienot tam arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
7.
Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
7.1.
priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā termiņā, kādu Saeima noteiks otrā lasījuma priekšlikumu iesniegšanai;
7.2.
neiesniegt priekšlikumus, kas pasliktina valsts budžeta finansiālo bilanci, izņemot gadījumus, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu;
7.3.
neiesniegt priekšlikumus par tādām apropriāciju izmaiņām, kuras saskaņā ar Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto iespējams veikt ar finanšu ministra rīkojumu.
49. §
Informatīvais ziņojums "Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2022.gadam"
21-TA-517
(J. Reirs, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2022. gadam.
2.
Finanšu ministrijai līdz 2021. gada 14. oktobrim iesniegt Eiropas Komisijai un Euro grupai sagatavoto Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2022. gadam.

8. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

50. §
Informatīvais ziņojums par 2021. gada 4. oktobra Euro grupas un 2021. gada 5. oktobra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
21-TA-542 (IP)
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto informāciju.
51. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021. gada 11.–12. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
21-TA-556 (IP)
(K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas  nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko 2022. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un attiecībā uz konkrētām zvejas iespējām citos ūdeņos groza Regulu (ES) 2021/92"
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par ES meža stratēģiju 2030. gadam".
4.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz darbības jomu, izpildes noteikumu vienkāršošanu, dalībvalstu 2030. gada mērķrādītāju noteikšanu un apņemšanos zemes izmantojuma, mežsaimniecības un lauksaimniecības sektorā līdz 2035. gadam kopīgi panākt klimatneitralitāti groza Regulu (ES) 2018/841 un attiecībā uz monitoringa, ziņošanas, progresa apsekošanas un izskatīšanas uzlabošanu groza Regulu (ES) 2018/1999".
5.
Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram E. Kronbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021. gada 11. - 12. oktobra sanāksmē.
52. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021. gada 18.oktobra sanāksmei
21-TA-640
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Līča valstis".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 10 "Austrumu partnerība"
4.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Eiropas Savienības militārā apmācību misija Mozambikā EU TM Mozambika".
5.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Afganistāna".
6.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021. gada 18. oktobra sanāksmē.
53. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru neformālo 2021. gada 11. oktobra videokonferenci
21-TA-641 (IP)
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
54. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par 2021. gada 21. - 22. oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"
21-TA-649 (IP)
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2021. gada 21. - 22. oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
55. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 19. oktobra sanāksmei
21-TA-651
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 19. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 19. oktobra sanāksmē.

9. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

56. §
Atbildes projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420200018
21-TA-514
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420200018.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Administratīvajai apgabaltiesai.
57. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta septītā projektu uzsaukuma finansējumu Rail Baltica projektam"
21-TA-88 (IP)
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Satiksmes ministrijai atbilstoši informatīvajam ziņojumam uzņemties jaunas budžeta ilgtermiņa saistības (ārvalstu finanšu palīdzībai un valsts budžeta dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem) 2021.–2024. gadā Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammā 60.07.00 "Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)" Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izveidei 7 825 846 euro apmērā, ko veido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējums 4 584 603 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 3 241 243 euro apmērā, no kura Latvijas aktivitātēm paredzēti 809 047 euro, akciju sabiedrības "RB Rail" aktivitātēm Latvijā 271 868 euro un pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) kompensēšanai 2 160 328 euro (1 132 667 euro PVN kompensēšanai Latvijas aktivitāšu ietvaros un 1 027 661 euro – akciju sabiedrības "RB Rail" aktivitāšu ietvaros Latvijā).
3.
Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu pārdalei no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", lai nodrošinātu valsts budžeta līdzfinansējumu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta septītā projektu uzsaukuma ietvaros noslēgtajā Rail Baltica projekta finansēšanas līgumā paredzēto aktivitāšu īstenošanu, ņemot vērā šī protokollēmuma 2. punktā noteikto maksimālo valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru.
4.
Satiksmes ministrijai pilnvarot akciju sabiedrību "RB Rail" kā Rail Baltica projekta koordinatoru Satiksmes ministrijas vārdā līdz 2021. gada 12. oktobrim parakstīt Rail Baltica projekta septīto Finansēšanas līgumu (CEF7) ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru.
58. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
21-TA-621 (IP)
(J. Reirs, A. Pelšs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atbalstīt ziedojamo vakcīnu  skaitu un saņēmēju atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam.
3.
Pilnvarot veselības ministru parakstīt Eiropas Komisijas sagatavotos tipveida divpusējos un trīspusējos līgumus par Covid-19 vakcīnas tālākpārdošanu vai ziedošanu.
 
59. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
21-TA-661 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
60. §
Informatīvais ziņojums "Plānotā rīcība situācijā, ja stacionēto skaits sasniegtu stacionāros pieejamo gultasvietu skaitu"
21-TA-648 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Informatīvajā ziņojumā iekļautajiem pasākumiem, kas saistīti ar Covid - 19 infekcijas uzliesmojumu un seku novēršanu, nepieciešamos izdevumus Veselības ministrijai primāri nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, pārstrukturizējot sniedzamos veselības aprūpes pakalpojumus, daļēji vai pilnībā ierobežojot plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
3.
Ja informatīvajā ziņojumā iekļauto pasākumu Covid-19 izplatības mazināšanai izpildei nepieciešamais finansējums pārsniedz šī protokollēmuma 2. punktā minētos valsts budžeta līdzekļus, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai 2021. un 2022. gadā.
4.
Informatīvajā ziņojumā minētai gultu iekārtošanai un iekārtu iegādei Veselības ministrijai (Covid-19 pacientu ārstēšanā iesaistītajām ārstniecības iestādēm) ārkārtējas nepieciešamības gadījumā ir tiesības piemērot Publisko iepirkumu likuma 3. panta astotajā daļā noteikto izņēmumu.
5.
Šī protokollēmuma 2. un 3.punktā minētajos izdevumos netiek iekļauts dīkstāves pabalsts.
Sēdi slēdz plkst. 19:45