Valsts sekretāru 19.05.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 18

Valsts sekretāru 19.05.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 18

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Celmiņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem noteikumiem un to saturu"
21-TA-110
(E. Valantis, O. Feldmane, A. Salmiņš, L. Austrupe, K. Eņģelis, Z. Valtere, T. Trubača, J. Garisons, I. Braunfelde, A. Varesa, I. Marhele, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai:
2.1.
precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā izziņas 6., 7., 12.,13., 24., 39., 40., 44. un 45. punktā minētos iebildumus atbilstoši sanāksmes laikā sniegtajai informācijai par panākto vienošanos ar Latvijas Pašvaldību savienību, Satiksmes ministriju, Finanšu ministriju un AS "Augstsprieguma tīkls", kā arī noteikumu projektā paredzēt, ka noteikumus piemēro publiskajiem būvdarbu iepirkumiem, kas ir izsludināti ar 2023. gada 1. janvāri;
2.2.
precizēt noteikumu projekta anotāciju, ņemot vērā Finanšu ministrijas iebildumu (izziņas 38. punkts), papildinot ar principiem, kādā veidā notiek budžeta plānošana, un, ņemot vērā AS "Augstsprieguma tīkls" iebildumu (izziņas 43. punkts), papildinot ar informāciju par tiesībām ieturēt līgumsodu no turpmākiem maksājumiem;
2.3.
precizēto noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību;
2.4.
saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:50