Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 35

Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 35

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Vaļuliene

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante ‒ J. Borovika

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
21-TA-411
(D. Vilkaste, A. Ozols, L. Eņģele, R. Kronbergs, E. Balševics, J. Garisons, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1.
ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos Zemkopības ministrijas un Aizsardzības ministrijas viedokļus, papildināt noteikumu projekta anotāciju ar detalizētāku skaidrojumu par noteikumu projekta 14. punkta piemērošanu;
2.2.
noteikumu projektu, precizēto anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:45