Ministru kabineta 23.02.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 11

Ministru kabineta 23.02.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 11

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone (attālināti)

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Ašeradens

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone (attālināti)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 16:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

1. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju atsavināt sankcijām pakļautās kapitāla daļas"
23-TA-462 (IP)
(I. Indriksone, E. Valantis, A. Marcegaglia, E. Marcegaglia, I. Lībiņa-Egnere, D. Brūklītis, E. Siliņa, A. Pelšs, J. Stukāns, K. Markovskis, I. Gailīte, R. Čudars, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ekonomikas ministrijai papildināt rīkojuma projekta 10. punktu atbilstoši tieslietu ministres priekšlikumam, papildināt rīkojuma projekta anotācijā ietverto risinājuma aprakstu ar atsauci uz neatkarīga auditora vērtējumu un pēdējo Ārlietu ministrijas atzinumu, saskaņot rīkojuma projektu un anotāciju ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju un iesniegt Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
4.
Ekonomikas ministrijai rīkojumu nosūtīt pieteicējam.
5.
Ekonomikas ministrijai nodrošināt rīkojuma izpildes uzraudzību un gadījumā, ja ministrija konstatē, ka netiek pildīti rīkojuma 10. punktā minētie nosacījumi, sagatavot un ekonomikas ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektu par rīkojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
6.
Ekonomikas ministrijai līdz 2023. gada 1. jūlijam sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par darījuma izpildes gaitu. 
Sēdi slēdz plkst. 17:00