Ministru kabineta 28.07.2022. ārkārtas sēdes protokols Nr. 38

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.

Ministru kabineta 28.07.2022. ārkārtas sēdes protokols Nr. 38

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs, veselības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Pabriks

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre, zemkopības ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre, labklājības ministra pienākumu izpildītāja ‒ A. Muižniece

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks ‒ V. Sidorenkovs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sēdi sāk plkst. 09:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Konfidenciāli
22-TA-12k
2. §
Informatīvais ziņojums "Par situāciju energoapgādes nozarē"
22-TA-2320 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 10:10