Ministru kabineta 02.04.2024. sēdes protokols Nr. 14

Ministru kabineta 02.04.2024. sēdes protokols Nr. 14

Sēdi vada

Ministru prezidentes pienākumu izpildītājs, finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministrs ‒ A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā"
24-TA-452
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 32 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" otrās kārtas īstenošanas noteikumi""
24-TA-131
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 34 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.3.i. investīcijas "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā" īstenošanas noteikumi""
24-TA-133
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 33 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.2. pasākuma "Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde" īstenošanas noteikumi""
24-TA-132
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 341 "Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi""
23-TA-3124
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Gusti" Praulienas pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-3098
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"
23-TA-2559
(A. Ašeradens)
1.
 Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs. 
8. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Brīvnieki" Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, nodošanu Ropažu novada pašvaldības īpašumā"
24-TA-496
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta izglītības un zinātnes ministre (otrais paraksts).
9. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
24-TA-581
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta izglītības un zinātnes ministre (otrais paraksts).
10. §
Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"
24-TA-471
(A. Ašeradens)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.
11. §
Rīkojuma projekts "Par Baltijas jūras reģiona valstu, Ukrainas un Amerikas Savienoto Valstu sadarbības iniciatīvu pētniecībā"
23-TA-3242
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā""
23-TA-3255
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
24-TA-53
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. novembra rīkojumā Nr. 826 "Par Elektronisko sakaru nozares attīstības plānu 2021.–2027. gadam""
24-TA-30
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumu finansēšanu 2024. gadā no valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai""
24-TA-259
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt, ka valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļi 672 418 euro apmērā tiek izlietoti, lai:
3.1.
valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga"" (vienotais reģistrācijas numurs 40003028055) daļēji segtu izdevumus 502 283 euro apmērā saistībā ar četru sprāgstvielu palieku detektoru iegādi, bezpilota lidaparātu sistēmas iegādi un pilotu apmācību, kā arī lidostas ugunsdzēsēju automašīnas iegādi valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam "Rīga";
3.2.
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja"" (vienotais reģistrācijas numurs 40003134391) daļēji segtu izdevumus 150 135 euro apmērā saistībā ar aviodrošības tehniskā aprīkojuma modernizēšanu un ārkārtas situāciju reaģēšanas spēju paaugstināšanu un aprīkojuma modernizēšanu;
3.3.
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils lidosta" (vienotais reģistrācijas numurs 51203031491) segtu izdevumus 20 000 euro apmērā saistībā ar videonovērošanas sistēmas atjaunošanu valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā "Ventspils".
16. §
Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"
23-TA-3205
(A. Ašeradens)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs. 
17. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""
23-TA-1650
(A. Ašeradens)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.  
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
18. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
24-TA-510
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 22. marta noteikumos Nr. 193 "Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība""
23-TA-3132
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 447 "Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""
24-TA-202
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
24-TA-515
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Bioloģiskās daudzveidības prioritāro rīcību programmā noteikto pētījumu izstrāde""
24-TA-341
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi""
24-TA-124
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 306 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās" 2023.–2027. gadam""
24-TA-421
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 260 "Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā""
24-TA-224
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai
26. §
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"
24-TA-336
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
24-TA-660
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta izglītības un zinātnes ministre (otrais paraksts).
4.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
28. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 20.00.00 programmas "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana""
24-TA-213
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus par valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu 2025.-2027. gadam palielināšanu veselības nozares pasākumu īstenošanai, paredzot finansējuma pārdali 2025. gadā un turpmāk ik gadu 2 309 069 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana":
3.1.
497 554 euro apmērā uz apakšprogrammu 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" intraoperatīvās monitorēšanas manipulāciju iekļaušanai no valsts budžeta apmaksājamo pakalpojumu klāstā;
3.2.
300 838 euro apmērā uz apakšprogrammu 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbības nepārtrauktības nodrošināšanai;
3.3.
208 155 euro apmērā uz apakšprogrammu 39.06.00 "Tiesu medicīniskā ekspertīze" Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra darbības nepārtrauktības nodrošināšanai;
3.4.
1 302 522 euro apmērā uz apakšprogrammu 45.01.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana", tai skaitā:
3.4.1.
606 559 euro apmērā Laboratorisko izmeklējumu pārvaldības moduļa un Vēža pacienta kartes darbības nodrošināšanai,  papildu funkciju e-veselības uzturēšanai saistībā ar valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu integrāciju;
3.4.2.
383 328 euro apmērā veselības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
3.4.3.
128 000 euro apmērā, lai pielāgotu Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmas "Vienotā veselības nozares informācijas sistēma (VVIS)", "Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēma "Vadības informācijas sistēma" (VIS)" un "Kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites informācijas sistēma (KZRU)";
3.4.4.
113 883 euro apmērā E-veselības kontaktpunktu datu pārrobežu nodrošināšanai;
3.4.5.
70 752 euro apmērā vakcīnu un vakcinācijas piederumu pārvaldības sistēmas uzturēšanai.
4.
Noteikt, ka Nacionālajam veselības dienestam papildus nepieciešamās trīs amata vietas no 2024. gada 1. aprīļa tiek pārdalītas no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, nepalielinot nozares kopējo amata vietu skaitu.
5.
Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam palielināt Veselības ministrijai bāzes izdevumus 2025., 2026. un 2027. gadam, vienlaicīgi samazinot resursus izdevumu segšanai un izdevumus budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana".

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

29. §
Rīkojuma projekts "Par Andri Ķēniņu"
24-TA-600
(I. Bērziņa, A. Ķēniņš, V. Valainis, K. Melnis, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra rīkojumā Nr. 903 "Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas reorganizāciju""
23-TA-2937
(A. Čakša, A. K. Kariņš, A. Sprūds, A. Ašeradens)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi""
23-TA-223
(B. Bāne, V. Valainis, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta izglītības un zinātnes ministre (otrais paraksts).
32. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.2. pasākuma "Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās" īstenošanas noteikumi"
23-TA-2761
(U. Augulis, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
33. §
Noteikumu projekts "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas, lietošanas un uzraudzības noteikumi"
21-TA-421
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai līdz 2024. gada 30. decembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Elektronisko sakaru likumā, kuros paredzēt deleģējumu Ministru kabinetam noteikt prasības paziņotajai radioiekārtu atbilstības novērtēšanas institūcijai.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta noteikumos Nr. 462 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" pirmās kārtas un 4.1.1.5. pasākuma "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība" īstenošanas noteikumi""
24-TA-81
(A. Vaļuliene, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk – noteikumi) parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" piektās kārtas finansējuma saņēmējs VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" veic noteikumos minētos grozījumus lielā 2. posma projektā "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība, 2. posms", palielinot projekta attiecināmās izmaksas par 51 600 840,18 euro (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 43 860 714,15 euro un nacionālais finansējums, kas iekļauj valsts budžeta un privāto finansējumu, 7 740 126,03 euro).
4.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" pirmās kārtas finansējuma saņēmēji veic noteikumos minētos grozījumus šādos projektos:
4.1.
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" projektā Nr. 4.1.1.1/1/24/I/006 "SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stacionāru ārstniecības nodaļu atjaunošana" palielināt projekta attiecināmās izmaksas par 14 919 758,00 euro (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 12 681 793,95 euro un nacionālais finansējums, kas iekļauj valsts budžeta un privāto finansējumu, 2 237 964,05 euro);
4.2.
VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" projektā Nr. 4.1.1.1/1/23/I/002 "Ārstniecības infrastruktūras attīstība VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"" palielināt projekta attiecināmās izmaksas par 1 101 487,00 euro (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 936 263,95 euro un nacionālais finansējums, kas iekļauj valsts budžeta un privāto finansējumu, 165 223,05 euro).

3. Informatīvie ziņojumi

35. §
Informatīvais ziņojums "Par rīcības plānu administratīvā sloga mazināšanai nekustamo īpašumu attīstīšanas jomā"
24-TA-385
(V. Valainis, O. Feldmane, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (turpmāk – Rīcības plāns).
2.
Rīcības plānā norādītajām atbildīgajām institūcijām (turpmāk – plāna īstenošanā iesaistītās institūcijas) nodrošināt Rīcības plānā ietverto pasākumu ieviešanu noteiktajos termiņos atbilstoši atbildības jomām.
3.
Rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu 2024. gadā plāna īstenošanā iesaistītās institūcijas nodrošina tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanai 2025. gadā un turpmākajos gados skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas. Ja valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā papildu valsts budžeta finansējums Rīcības plānā iekļauto pasākumu īstenošanai netiek piešķirts vai tiek piešķirts daļēji, tad plāna īstenošanā iesaistītās institūcijas nodrošina, ka tiek īstenoti tie Rīcības plānā paredzētie pasākumi, kurus var nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
4.
Plāna īstenošanā iesaistītajām institūcijām līdz 2025. gada līdz 1. martam sagatavot un iesniegt Ekonomikas ministrijai informāciju par to pasākumu izpildi, kuriem izpildes termiņš ir noteikts līdz 2024. gada 31. decembrim, kā arī līdz 2026. gada 1. martam – informāciju par to pasākumu izpildi, kuriem izpildes termiņš ir noteikts līdz 2025. gada 31. decembrim.
5.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2026. gada 1. jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar gala ietekmes izvērtējumu par Rīcības plāna pasākumu īstenošanu.
6.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju līdz 2024. gada 1. maijam apkopot un izvērtēt informatīvā ziņojuma saskaņošanas procesā iesniegtos jaunus priekšlikumus administratīvā sloga mazināšanai nekustamā īpašuma attīstīšanas procesos, par izvērtēšanas rezultātiem un nepieciešamo rīcību sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu.
36. §
Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31. punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"
24-TA-551
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
37. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valstspiederīgo evakuāciju vai repatriāciju apdraudējuma gadījumā"
23-TA-3292
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Ekonomikas ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Patērētāju tiesību aizsardzības centru un citām kompetentajām valsts iestādēm izstrādāt grozījumus Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumā, kuros paredzēt deleģējumu Ministru kabinetam izstrādāt noteikumus, kas nosaka lēmumu pieņemšanas kārtību un rīcību Latvijas valstspiederīgo evakuācijai vai repatriācijai ārkārtas gadījumos.
3.
Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Aizsardzības ministriju izstrādāt nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumos Nr. 47 "Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas atļaujas piešķiršanas kārtība starptautisko publisko tiesību subjektiem" un noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā. 
38. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"
24-TA-328
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Tieslietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības 644 973 euro apmērā, lai 2024., 2025. un 2026. gadā īstenotu mērķsadarbības (Twinning) projektu "Normatīvā regulējuma sistematizēšana un vienkāršošana" Uzbekistānā Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta "Eiropa pasaulē" finansētās programmas ietvaros.
3.
Šī protokollēmuma 2. punktā minētā projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu (priekšfinansējumu) 48 490 euro apmērā pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Tieslietu ministrijai pēc īstenotā projekta noslēguma maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
39. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iesaisti Ukrainas, jo īpaši Čerņihivas apgabala, rekonstrukcijā"
23-TA-3165
(A. K. Kariņš, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai līdz 2024. gada 31. maijam sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par finansējuma ietvaros plānoto atbalsta izlietojumu un atbilstošajām procedūrām, kā arī Ministru kabineta rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" uz Ekonomikas ministrijas budžetu.
40. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" uz Ārlietu ministrijas, Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas budžetu"
24-TA-166
(A. K. Kariņš, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas iesaiste Ukrainas rekonstrukcijā, jo īpaši Čerņihivas apgabalā,  2024. gadā ir uzskatāma par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 5. panta 5. punkta izpratnē.
4.
Pieņemt zināšanai, ka Ukrainas rekonstrukcijas nodrošināšanai Ārlietu ministrijas centrālajā aparātā, Latvijas Republikas vēstniecībā Ukrainā un Finanšu ministrijā (Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā) laikposmā no 2024. līdz 2026. gadam tiek izveidotas jaunas amata vietas, kā arī norīkotā eksperta vieta darbam Eiropas Komisijā.

4. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

41. §
Par Eiropas Savienības Transporta ministru padomes 2024. gada 3.-4. aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-835
(A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Satiksmes ministram K. Briškenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta ministru padomes 2024. gada 3. un 4. aprīļa neformālajā sanāksmē.
42. §
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības ministru padomes 2024. gada 7.–9. aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmo jautājumu
24-TA-842
(A.  Krauze, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Zemkopības ministram A. Krauzem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības ministru padomes 2024. gada 7.-9. aprīļa neformālajā sanāksmē.

5. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

43. §
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem turpmākai rīcībai ar SIA "SYSTEMS RECYCLING" sankcijām pakļauto minerālmēslu kravu"
23-TA-2948 (IP)
(A. Ašeradens)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

44. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas (EK) sagatavoto Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikumu Eiropas Aizsardzības industrijas programmas un pasākumu ietvaram, lai nodrošinātu savlaicīgu aizsardzības produktu pieejamību un piegādi" 
24-TA-844
(A. Sprūds, A. Ašeradens)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Komisijas (EK) sagatavoto Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikumu Eiropas Aizsardzības industrijas programmas un pasākumu ietvaram, lai nodrošinātu savlaicīgu aizsardzības produktu pieejamību un piegādi".
Sēdi slēdz plkst. 12:55