Ministru kabineta 23.04.2024. sēdes protokols Nr. 17

Ministru kabineta 23.04.2024. sēdes protokols Nr. 17

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministre ‒ B. Braže

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs, klimata un enerģētikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:30

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par 2023. gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm"
24-TA-8DV
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
24-TA-812
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministre (otrais paraksts).
3. §
Likumprojekts "Par Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Ungārijas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Ungārijas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"
24-TA-526
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Pilnvarot nacionālo militāro pārstāvi Sabiedroto spēku Transformācijas komandiera štābā Norfolkā parakstīt pievienošanās paziņojumus.
3.
Aizsardzības ministrijai pēc pievienošanās paziņojumu parakstīšanas iesniegt tos Valsts kancelejā.
4.
Valsts kancelejai sagatavot pievienošanās paziņojumus un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
24-TA-321
(V. Valainis, B. Braže, A. Ašeradens, A. Krauze, E. Valantis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes aktivitāšu īstenošanai Ekonomikas ministrijas resorā ir nepieciešamas 17 jaunas amata vietas uz noteiktu laiku (no 2024. gada aprīļa līdz 2026. gada decembrim), vienlaikus kopumā nepalielinot amata vietu skaitu Ekonomikas ministrijas resorā.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība""
23-TA-3262
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt  iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
24-TA-597
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 25, Sventē, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā, pārdošanu"
24-TA-624
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""
23-TA-1681
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par telpu Klusajā ielā 12, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "Kikboksa un boksa skola "Rīga"""
23-TA-2563
(E. Siliņa)
1.
 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""
24-TA-211
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot noteikumu projektu atbilstoši Augstskolu likuma 52. panta pirmajā daļā noteiktajam pilnvarojumam Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
11. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
24-TA-511
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 458 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība""
24-TA-56
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk – noteikumi) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka noteikumos ietvertās darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības funkcijas nodrošināšanai ar 2024. gadu nepieciešamā viena amata vieta tiks nodrošināta, reorganizējot esošo amata vietu Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" (Nodarbinātības valsts aģentūras) ietvaros un kopumā neveidojot jaunu amata vietu valsts pārvaldē.
4.
Labklājības ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt priekšlikumu Finanšu ministrijā palielināt valsts pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus valsts budžetā par izsniegtās licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai 2025. gadā un turpmāk ik gadu, attiecīgi palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus budžeta apakšprogrammā 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" 2025. gadā un turpmāk ik gadu darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības funkcijas nodrošināšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""
23-TA-3222
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi"
23-TA-2737
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Teteles kapi" Tetelē, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā"
24-TA-623
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Celmi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-546
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Celmi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 40640140027) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640140531) 0,6 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640140532) 2,04 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640140533) 0,0014 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640140534) 0,36 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640140535) 1,23 ha platībā atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 41 281,48 euro (zemes vienību kopējā tirgus vērtība – 37 390,48 euro, mežaudzes tirgus vērtība – 1 171 euro, atlikušās (neatsavināmās) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640140530) 5,44 ha platībā vērtības samazinājums – 2 720 euro).
17. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gaviezes ielā 6, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-457
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 082 0722) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 0722) 0,1200 ha platībā, dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 001) un saimniecības ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 008) Gaviezes ielā 6, Rīgā, – atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 304 520,00 euro, ko veido nekustamā īpašuma tirgus vērtība.
18. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Cikādes" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-555
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Cikādes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 005 0152) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0185) 0,21 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0186) 0,12 ha platībā Codes pagastā, Bauskas novadā, – atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 5 368,17 euro, tajā skaitā nekustamā tirgus vērtība 4 642,77 euro un kompensējamie zaudējumi par zemes vienības (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0184) vērtības samazinājumu  725,40 euro.
19. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Klajumi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-639
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Klajumi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 007 0130) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0146) 0,36 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0147) 0,79 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0148) 0,06 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0149) 0,01 ha platībā Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 17 194,53 euro (atsavināmo zemes vienību tirgus vērtība – 15 745,32 euro un kompensējamie zaudējumi par atlikušās (neatsavināmās) zemes vienības (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0145) vērtības samazinājumu – 1 449,21 euro).
20. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzeņi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-606
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Dzeņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 004 0347) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0203) 0,04 ha platībā Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 576,00 euro (tirgus vērtība).
21. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lapas" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-680
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Lapas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 005 0025) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0025) daļu 0,8064 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta), Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 11 128,32 euro jeb 1,38 euro par zemes kvadrātmetru. Atlīdzības apmērs precizējams, ja zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā tiek precizēta platība.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem""
23-TA-3206
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Melīdas ielā 11–79, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
24-TA-275
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos"
23-TA-2721
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""
24-TA-86
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 196 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu biškopībai""
23-TA-2756
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi""
23-TA-2238
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"""
24-TA-302
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995. gada 19. decembra noteikumos Nr. 388 "Zivju fonda nolikums""
24-TA-121
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā"
24-TA-274
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
31. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
24-TA-941 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemta viena persona.
32. §
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta apstiprināšanu"
24-TA-768
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Konceptuāli atbalstīt, ka Veselības ministrijas pārraudzībā esošās budžeta nefinansētas iestādes – Zāļu valsts aģentūras neizmantotais 2023. gada maksas pakalpojumu līdzekļu atlikums uz 2024. gada 1. janvāri 21 102 euro apmērā tiek novirzīts uz valsts budžeta apakšprogrammu 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kompetenču attīstības centra jumta stiprināšanai.
4.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
5.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimu un palielināt Veselības ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" noteikto apropriāciju.
33. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 01.00.00 "Apropriācijas rezerve""
24-TA-755
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Likumprojekts "Grozījums Komerclikumā"
24-TA-560
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministre.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
35. §
Noteikumu projekts "Patērētāju tiesību aizsardzības centra lietu pārvaldības un bīstamo iekārtu reģistrācijas valsts informācijas sistēmas noteikumi"
23-TA-2711
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā""
24-TA-760
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

37. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.9. pasākuma "Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai" īstenošanas noteikumi"
23-TA-2336
(I. Leja, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministre (otrais paraksts).
4.
Līdz Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansētā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.9. pasākuma "Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai" projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē Valsts kanceleja normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.2. apakšpunktu, lūgs pārdalīt finansējumu ne vairāk kā 215 500 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"".
5.
Ja izmaksas, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no ESF+, Valsts kancelejai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā sniegt detalizētu aprakstu par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem, un finansiālo ietekmi, kā arī par iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā plānotā projekta īstenošanu. Plānotā projekta turpmāka īstenošana vai tā pārtraukšana notiek, ievērojot Ministru kabineta lemto.
38. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"
24-TA-908
(I. Lībiņa-Egnere, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministre (otrais paraksts).
39. §
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"
23-TA-3186
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
40. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""
23-TA-2159
(A. Čakša, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
41. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumos Nr. 116 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""
23-TA-3200
(I. Lībiņa-Egnere, V. Valainis, A. Smiltēna, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
42. §
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu A. Rukam"
24-TA-971
(R. Kozlovskis, A. Ruks, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"
22-TA-3223
(I. Bērziņa, V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
44. §
Likumprojekts "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību"
24-TA-1060
(K. Briškens, B. Bāne, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Satiksmes ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā Finanšu ministrijas atzinumu, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.  
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
5.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

45. §
Konceptuālais ziņojums "Invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide bērniem"
23-TA-404
(U. Augulis, E. Celmiņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
46. §
Konceptuālais ziņojums "Par veselības nozares Digitālo kompetenču centra izveidi"
23-TA-3329
(A. Balode, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 40  38. §) 3. punktā dotais uzdevums ir izpildīts. 
4.
Veselības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus, kas saistīti ar Nacionālā veselības dienesta reorganizāciju un valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu veselības nozares Digitālo kompetenču centram:
4.1.
ne vēlāk kā triju mēnešu laikā – Ministru kabineta rīkojuma projektu par Nacionālā veselības dienesta reorganizāciju (tai skaitā Digitālo kompetenču centram pārdalāmo finansējumu), informāciju par indikatīvo finansējumu sadalījumā pa gadiem amata vietām, kas pārdalāmas no Veselības ministrijas padotības iestādēm, informāciju par iespējamo veselības nozares Digitālo kompetenču centra izveides ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci sadalījumā pa gadiem, informāciju par to, kad plānota Digitālo kompetenču centra darbības uzsākšana, un informāciju par ieteicamo telpu lielumu, noslodzi un atrašanās vietu;
4.2.
ne vēlāk kā līdz 2024. gada 1. decembrim – grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" un Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums".
5.
Pieņemt zināšanai, ka pēc funkcijas nodošanas kapitālsabiedrībai un šī protokollēmuma 4.2. apakšpunktā minēto noteikumu pieņemšanas Ministru kabinetā pakāpeniski četru mēnešu laikā Nacionālajā veselības dienestā tiek likvidētas 15 IT jomas amata vietas.

5. Informatīvie ziņojumi

47. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" 195. atskaites punkta "Mācību centra izveide" īstenošanas termiņa kavējumu"
24-TA-851
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Tieslietu ministrijai nodrošināt kavētā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide"" 195. atskaites punkta "Mācību centra izveide" izpildi līdz 2025. gada 30. jūnijam un iesniegt atskaites punkta sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā līdz 2025. gada 14. jūlijam.
48. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes neformālajā 2024. gada 29.-30. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-1037
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

6. Ministru kabineta lieta

49. §
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) A2 korpusa būvniecību, finansējuma izlietojumu un ES līdzfinansējumu)
24-TA-1023
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

50. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido kopīgu ķimikāliju datu platformu, paredzot noteikumus, ar kuriem nodrošina, ka tajā ietvertie dati ir atrodami, piekļūstami, savietojami un atkalizmantojami, un ar ko izveido ķīmikāliju monitoringa un perspektīvas satvaru"
24-TA-1001
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido kopīgu ķimikāliju datu platformu, paredzot noteikumus, ar kuriem nodrošina, ka tajā ietvertie dati ir atrodami, piekļūstami, savietojami un atkalizmantojami, un ar ko izveido ķīmikāliju monitoringa un perspektīvas satvaru".
51. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zinātnisko un tehnisko uzdevumu pārdalīšanu un Savienības aģentūru sadarbības uzlabošanu ķimikāliju jomā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002, Regulu (EK) Nr. 401/2009, Regulu (ES) Nr. 2017/745 un Regulu (ES) Nr. 2019/1021"
24-TA-1002
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zinātnisko un tehnisko uzdevumu pārdalīšanu un Savienības aģentūru sadarbības uzlabošanu ķimikāliju jomā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002, Regulu (EK) Nr. 401/2009, Regulu (ES) Nr. 2017/745 un Regulu (ES) Nr. 2019/1021".
52. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu"
24-TA-1038
(A. Ašeradens, A. Krauze, V. Valainis, E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu".
53. §
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2024. gada 29. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-1039
(A. Krauze, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Ātra un strukturāla reakcija uz pašreizējo krīzes situāciju lauksaimniecības nozarē".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Gada snieguma ziņojumi par Kopējās lauksaimniecības politikas darbību".
4.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Zvejas kontroles regulas 14. panta atļautās pielaides robežas nosacījumu piemērošanas problēmas pelaģiskajā zvejā (Latvijas ierosināts jautājums)".
5.
Zemkopības ministram A. Krauzem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2024. gada 29. aprīļa sanāksmē.
54. §
Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības ministru padomes 2024. gada 7. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-1058
(A. Logina, U. Augulis, B. Braže, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 3 "Par priekšlikumu Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas".
3.
Kultūras ministrijas parlamentārajai sekretārei A. Lācei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības ministru padomes 2024. gada 7. maija sanāksmē.

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

55. §
Informatīvais ziņojums "Par SIA "REAP" prasījuma atgūšanas procesu"
24-TA-561 (IP)
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
56. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2023. gada 1. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 29 51. §) 3. punktā ietvertajiem uzdevumiem"
23-TA-2417 (IP)
(E. Siliņa)
Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2023. gada 1. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 29 51. §) 3. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
57. §
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2024-03-03 
24-TA-978 (IP)
(U. Augulis, I. Gailīte, L. Kurevska, E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2024-03-03.
2.
Klimata un enerģētikas ministrijai steidzami saskaņot atbildes raksta projektu ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju un iesniegt  to Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
4.
Klimata un enerģētikas ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. 2024-03-03.
58. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420133024
24-TA-882 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420133024.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420133024.
59. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju saglabāt līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
24-TA-947 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
60. §
Informatīvais ziņojums "Par Air Baltic Corporation AS obligāciju refinansēšanas procesa gaitu"
24-TA-1059 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 16:10