Ministru kabineta 29.04.2022. ārkārtas sēdes protokols Nr. 24

Ministru kabineta 29.04.2022. ārkārtas sēdes protokols Nr. 24

Sēdi vada

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs (attālināti)

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits (attālināti)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. T. Plešs (attālināti)

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards (attālināti)

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta

1. §
Rīkojuma projekts "Par Pasākumu plānu par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā"
22-TA-1035
(M. Golubeva, D. Trofimovs, A. Muižniece, J. Reirs, N. Puntulis, J. Vitenbergs, G. Eglītis, A. Salmiņš, A. Lāce, E. Valantis, T. Linkaits, J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Iekšlietu ministrijai steidzami precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, tai skaitā: plāna 2.2.2. apakšpunktā paredzēt, ka, slēdzot īres līgumus ar privātpersonām (fiziskas un juridiskas personas) par dzīvojamo telpu nodošanu lietošanā Ukrainas civiliedzīvotājiem, īres maksa nepārsniedz 400 euro mēnesī par mājokli, un tajā iekļauj visus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus; 12.2. apakšpunktā svītrot vārdus "noteiktu kārtību, kādā izmaksā atbalstu mājsaimniecībām", precizējot, ka jauna mājsaimniecības pabalsta administrēšanas kārtība tiks noteikta Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā; precizēt rīkojuma projekta anotāciju. Precizēto rīkojuma projektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
4.
Attīstības komitejas 2022. gada 2. maija sēdē izskatīt priekšlikumus par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu ilgāk par 90 dienām, kuri nav darba tiesiskajās attiecībās un kuriem nav ienākumu izmitināšanas pakalpojumu segšanai. Atbilstoši Attīstības komitejas lēmumam atbildīgajai ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus tiesiskajā regulējumā.
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā precizētus aprēķinus par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas izmaksām.
6.
Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus, ka latviešu valodas apguvei nepieciešams papildu finansējums un valodas kursi jāorganizē pēc iespējas ātrāk, kā arī to, ka jāpārskata noteiktais ierobežojums latviešu valodas mācību nodrošināšanai. Diskusiju par minētajiem jautājumiem turpināt  Attīstības komitejas sēdē. 
7.
Attīstības komitejas sēdē izvērtēt jautājumu par bezmaksas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas dotētajā reģionālās nozīmes maršrutā saglabāšanu atsevišķos gadījumos, kā arī par ceļa izdevumu segšanu tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri vēlēsies atgriezties Ukrainā. 
8.
Atbilstoši Attīstības komitejas pieņemtiem lēmumiem par precizējumiem Pasākumu plānā atbildīgajām ministrijām gatavot attiecīgus priekšlikumus izskatīšanai nākamajās Ministru kabineta sēdēs. 
Sēdi slēdz plkst. 13:00