Valsts sekretāru 06.10.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 31

Valsts sekretāru 06.10.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 31

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietā, departamenta vadītāja vietnieks ‒ S. Vistiņa

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, valsts sekretāra vietnieks ‒ V. Vītoliņš

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ U. Reimanis

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietā, valsts sekretāra vietnieks ‒ K. Pommere

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""
22-TA-1161
(M. Paškevičs, B. Bāne, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
precizēt likumprojekta anotācijas redakciju, paredzot, ka Publiskojamo datu bāzes izmaiņu izstrāde tiek īstenota no Aizsardzības ministrijas budžeta līdzekļiem un risinājuma uzturēšana tiks īstenota no Valsts ieņēmumu dienesta budžeta līdzekļiem;
2.2.
likumprojektu, precizēto anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu"
22-TA-458
(B. Bāne, A. Eberhards, A. Zaļūksnis, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" uztur spēkā izteikto iebildumu par izstrādāto rīkojuma projektu.
3.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. §
Likumprojekts "Grozījumi  Bērnu tiesību aizsardzības likumā"
22-TA-697
(I. Alliks, D. Stirāne, D. Jakaite, K. Pommere, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Latvijas Republikas Prokuratūra uztur spēkā izteikto iebildumu par izstrādāto likumprojektu.
3.
Valsts kancelejai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. §
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"
21-TA-353
(J. Citskovskis)
Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
5. §
Konceptuālais ziņojums "Par Latvijas Republikas nodomu pievienoties Starptautiskajai Enerģētikas aģentūrai"
22-TA-2581
(E. Valantis, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu, konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

Sanāksmi slēdz plkst. 10:05