Valsts sekretāru 09.06.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 20

Valsts sekretāru 09.06.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 20

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietā, valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Bekmanis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums atbildības noteikšanai par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ekodizaina prasību noteikšanai ilgtspējīgiem produktiem un atceļ Direktīvu2009/125/EK
22-TA-1642
(A. Lots, E. Valantis, E. Balševics, R. Vesere, J. Citskovskis)
Ņemot vērā, ka nav panākta vienošanās par atbildīgās ministrijas noteikšanu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ekodizaina prasību noteikšanai ilgtspējīgiem produktiem un atceļ Direktīvu2009/125/EK, Ārlietu ministrijai informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Informatīvais ziņojums par sauszemes vēja parku turpmāko attīstību valstī
22-TA-531
(E. Valantis, A.Ozols, E. Balševics, D. Saulīte, D. Vilkaste, M. Pūķis, I. Olafsone, A. Akermanis, E. Cilinskis, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un  Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5. punktu, attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu un precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Atzīmēt, ka nav panākta vienošanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 9. punktu, kurš paredz uzdevumu Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 1. septembrim sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu “Grozījumi “Aizsargjoslu likumā””, kurā paredzētu atcelt pastāvošo aizsargjoslu ap vēja elektrostacijām.
3. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients"
22-TA-1084
(K. Stone, I. Alliks, D. Vilsone, E. Valantis, J. Garisons, B. Bāne, L. Lejiņa, M. Papsujevičs, I. Stepanova, L. Ruškule, E. Severs, J. Bekmanis, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Valsts kancelejai:
2.1.
precizēt noteikumu projekta 25. punkta redakciju attiecībā uz iestādes vadītāju prēmēšanu, kuriem darba izpildes novērtēšana notiek reizi divos gados;
2.2.
precizēt noteikumu projekta 4. pielikumu atbilstoši Tieslietu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumiem;
2.3.
precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Atzīmēt, ka nav panākta vienošanās ar Satiksmes ministriju par noteikumu projekta 1. un 2. pielikuma redakciju.
4.
Atzīmēt, ka ministrijas līdz 2022. gada beigām var izstrādāt savus darba samaksas sistēmas nolikumus.
Sanāksmi slēdz plkst. 11:10