Ministru kabineta 23.08.2022. sēdes protokols Nr. 41

Ministru kabineta 23.08.2022. sēdes protokols Nr. 41

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 11:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 553 "Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes nolikums""
22-TA-1686
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""
22-TA-2121
(A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kalvenes ielā 14A, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
22-TA-2062
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dārza ielā 12, Lielvārdē, Ogres novadā pārdošanu"
22-TA-2172
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā, zemes vienības daļas nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"
22-TA-1889
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par ēku Loču ielā 7, Rīgā, 1/3 domājamās daļas pārdošanu"
22-TA-1463
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu maiņu un ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" pamatkapitālā"
22-TA-1866
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"
21-TA-1549
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
9. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
22-TA-2490 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 36 personas.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes""
22-TA-2245
(A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Marijas ielā 4, Rīgā, pārdošanu"
22-TA-2089
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" peļņas daļu"
22-TA-2059
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais teātris" peļņas daļu"
22-TA-1628
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 298 "Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana""
21-TA-561
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pārtraucama elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana"
21-TA-568
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 347 "Izlīguma procesa noteikumi""
22-TA-457
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumos Nr. 776 "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra nolikums""
22-TA-667
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
18. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
22-TA-1596
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" teritorijai un objektiem"
22-TA-421
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
20. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa rīkojumā Nr. 288 "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā""
22-TA-2043
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā""
22-TA-1760
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm""
22-TA-1897
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Meža Biķernieki" pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-2149
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""
22-TA-2304
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""
22-TA-2307
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Par kopuzņēmuma "Svarīgas digitālās tehnoloģijas" un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas administratīvo nolīgumu"
22-TA-1779
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru parakstīt kopuzņēmuma "Svarīgas digitālās tehnoloģijas" un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas administratīvo nolīgumu.
27. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 23. marta rīkojumā Nr. 198 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-2344
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
22-TA-2028
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-2296
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2535
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""
22-TA-2224
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Ministru kabineta lieta

32. §
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par valsts informācijas sistēmās pieejamo datu nodošanu no vienas valsts iestādes citai)
22-TA-1401
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. 
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.

3. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

33. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420266921
22-TA-2511 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību administratīvajā lietā Nr. A420266921.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420266921, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
34. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420261621
22-TA-2506 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību administratīvajā lietā Nr. A420261621.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420261621, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
35. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā 2022. gada 30.-31. augusta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-2545
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā sanāksmē 2022. gada 30.–31. augustā.
36. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru neformālajā 2022. gada 29.-30. augusta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-2542 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram A. Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē 2022. gada 29.-30. augustā.
37. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-307/22 FT
22-TA-2487 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-307/22 FT.
2.
Veselības ministrijai un Datu valsts inspekcijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-307/22 FT.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu E. Bārdiņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-307/22 FT.

4. Informatīvie ziņojumi (I)

38. §
Ludzas novada domes priekšsēdētāja un Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja prezentācija par Latgales reģionu
(E. Mekšs, S. Maksimovs, I. Maļina-Tabūne, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.
39. §
Informatīvais ziņojums "Par Rīcības plāna Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2018.–2021. gadam ieviešanu"
22-TA-1923
(A. T. Plešs, S. Maksimovs, A. Pabriks, J. Bordāns, A. Elksniņš, A. Vaivods, G. Upenieks, Ā. Vucāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai  izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2022. gada 30. decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīcības plānu Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2023.–2025. gadam.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar nozaru ministrijām saskaņā ar Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2022. gada 1. decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem teritoriālās pieejas piemērošanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam specifiskajos atbalsta mērķos un pasākumos.

5. Informatīvie ziņojumi (II)

40. §
Informatīvais ziņojums "Par aizsardzības nozares aktualitātēm Latgales reģionā"
22-TA-2474
(A. Pabriks, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto informāciju.
41. §
Informatīvais ziņojums "Par Ekonomikas ministrijai Valdības deklarācijā un Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildi, kā arī plānoto apņemšanos īstenošanu un pasākumu ietekmi uz Latgales reģionu"
22-TA-2452
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto prezentāciju.
42. §
Informatīvais ziņojums "Ziņojums par Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plāna Finanšu ministrijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi un to ietekmi uz Latgales reģionu"
22-TA-2410
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto informāciju.
43. §
Informatīvais ziņojums "Ziņojums par Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildi un plānoto apņemšanos īstenošanu iekšlietu nozarē un to ietekmi uz Latgales reģionu"
22-TA-2436
(K. Eklons, A. Elksniņš, E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto prezentāciju.
44. §
Informatīvais ziņojums "Ziņojums par Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plāna Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi un to ietekmi uz Latgales reģionu"
22-TA-2464
(A. Muižniece, G. Upenieks, A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto prezentāciju.
45. §
Informatīvais ziņojums "Par Valdības deklarācijā un Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildi un plānoto apņemšanos īstenošana kultūras, saliedētas sabiedrības un mediju nozarē un to ietekme uz Latgales reģionu"
22-TA-2482
(N. Puntulis, S. Maksimovs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto prezentāciju.
46. §
Informatīvais ziņojums "Par labklājības nozarē īstenotajām reformām un pasākumiem Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību izpildei"
22-TA-2440
(G. Eglītis, S. Maksimovs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto prezentāciju.
47. §
Informatīvais ziņojums "Ziņojums par Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plānā Satiksmes ministrijai noteikto uzdevumu izpildi un par plānoto apņemšanos īstenošanu nozarē un to ietekmi uz Latgales reģionu, ietverot informāciju par reformu īstenošanu, investīciju piesaisti, kā arī politikas un darbības rezultātu novērtējumu Latgales reģionā"
22-TA-2450
(T. Linkaits, S. Maksimovs, G. Upenieks, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto prezentāciju.
48. §
Informatīvais ziņojums "Valdības deklarācijas un rīcības plāna izpilde un tieslietu nozares aktualitātes Latgales reģionā"
22-TA-2441
(J. Bordāns, S. Maksimovs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto prezentāciju.
49. §
Informatīvais ziņojums "Ziņojums par Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plāna Veselības ministrijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi un to ietekmi uz Latgales reģionu"
22-TA-2378
(D. Pavļuts, S. Maksimovs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto prezentāciju.
50. §
Informatīvais ziņojums "Ziņojums par Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plāna Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi un to ietekmi uz Latgales reģionu"
22-TA-2424
(A. T. Plešs, S. Maksimovs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto prezentāciju.
51. §
Informatīvais ziņojums "Par Valdības deklarācijā un Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildi un par plānoto apņemšanos īstenošanu nozarē un to ietekmi uz Latgales reģionu"
22-TA-2465
(K. Gerhards, S. Maksimovs, E. Mekšs, M. Trons, I. Indriksone, K. Eklons, T. Linkaits, J. Reirs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto prezentāciju.

6. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

52. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā""
22-TA-2527
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
53. §
Likumprojekts "Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā"
22-TA-2537
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministre.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 52 961 943  euro apmērā Būvniecības valsts kontroles birojam maksas samazinājumam par sistēmas pakalpojumiem kompensējošo pasākumu īstenošanai saskaņā ar likumprojekta 1. pantā noteikto.
6.
Ekonomikas ministrijai 2023. gadam nepieciešamo finansējumu ne vairāk kā 70 615 924  euro apmērā, lai nodrošinātu likumprojekta 1. pantā  noteikto normu īstenošanu, paredzēt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā.
7.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot ekonomikas ministri I. Indriksoni izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā".
54. §
Likumprojekts "Grozījumi Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā"
22-TA-2495
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministre.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot ekonomikas ministri I. Indriksoni izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā".

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)

55. §
Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2534 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
56. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2536
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 16:15