Ministru kabineta 15.11.2022. sēdes protokols Nr. 57

Ministru kabineta 15.11.2022. sēdes protokols Nr. 57

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministrs, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Rīkojuma projekts "Par Pārresoru koordinācijas centra likvidāciju"
22-TA-3120
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. §
Likumprojekts "Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā"
22-TA-1536
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojekta iesniegšanu Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā" (2022-TA-1850).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā" (2022-TA-1850) (likumprojektu pakete).
3. §
Likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā"
22-TA-1850
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā" (2022-TA-1536).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā" (2022-TA-1536) (likumprojektu pakete).
4. §
Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dalību Starptautiskās kuģniecības drošības atjaunošanas iniciatīvas (International Maritime Security Construct) vadītajā  koalīcijas  operācijā "Sentinel" Hormuza šaurumā"
22-TA-2664
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" pasākumu, 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.1. pasākuma "MVU izveide un attīstība" ieviešanai""
22-TA-2917
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""
21-TA-1295
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu  ministrs.
7. §
Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā"
22-TA-1250
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt  iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
8. §
Noteikumu projekts "Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā"
22-TA-2263
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi" un tās vispārējo stratēģisko mērķi"
22-TA-2471
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Finanšu ministrijai turpināt pildīt valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi".
10. §
Likumprojekts "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā"
22-TA-1954
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4.
Pieņemt zināšanai, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Vēlētāju reģistra informācijas sistēmas un Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra programmatūras pielāgošanas izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa 446 056 euro apmērā un Tiesu administrācijas Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas programmatūras pielāgošanas izmaksas 26 015 euro apmērā 2023. gadā plānots segt no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t. sk. pašvaldību digitālā transformācija" investīcijas 2.1.1.1.i. "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" projekta "Vēlēšanu procesu digitalizācija un automatizācija" finansējuma saņēmējam Centrālajai vēlēšanu komisijai atvēlētā finansējuma.
11. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
22-TA-3284 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 23 personas.
12. §
Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā"
22-TA-675
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Autortiesību likumā" (22-TA-585).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Autortiesību likumā" (22-TA-585) (likumprojektu pakete).
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24. maija noteikumos Nr. 322 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" pirmās un otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
22-TA-2455
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
22-TA-3054
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Finanšu ministrijai un Kultūras ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai, paredzot 2023. gada budžeta ietvaros samazināt finansējumu 3 945 057 euro apmērā Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenotajiem projektiem un pasākumiem" Rīgas pils Konventa projekta īstenošanai un attiecīgi palielināt finansējumu Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai 22.03.00 "Kultūras infrastruktūras attīstība", šādu projektu īstenošanai: 
3.1.
valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" projekta "Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveide nekustamajā īpašumā Lubānas ielā 80, Rīgā" (projekta Nr. 5.6.1.0/17/I/003) īstenošanai paredzēto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai 1 567 971 euro apmērā;
3.2.
valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" projekta "Prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā" (projekta Nr. 5.6.1.0/17/I/004) īstenošanai paredzētā projekta aprīkojuma izmaksu segšanai 1 239 609 euro apmērā;
3.3.
profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā mākslu vidusskola" darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" projekta "Profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" modernizācija" (projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/005) Skolas ielā 52a, Rīgā, īstenošanas pabeigšanai 1 137 477 euro apmērā.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi""
22-TA-1194
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) nodrošināt, ka Nodarbinātības valsts aģentūra kā finansējuma saņēmējs (turpmāk – NVA) uzņemas papildu līgumsaistības darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" projektā Nr. 7.1.2.1/15/I/001 "EURES tīkla darbība Latvijā", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 20 000 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 17 000 euro un valsts budžeta finansējums – 3000 euro, pēc tam, kad ir stājušies spēkā:
3.1.
grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" un 14.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi labklājības jomā" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 20 000 euro apmērā 7.1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākumam;
3.2.
grozījumi CFLA un NVA 2015. gada 22. oktobra vienošanās par projektu 7.1.1.0/15/I/001 "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai", lai nodrošinātu finansējuma avotu sadalījumu atbilstoši veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" un 14.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi labklājības jomā" īstenošanas noteikumi" un nepieciešamā finansējuma atbrīvošanu pārdalei uz 7.1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākumu.
4.
Atļaut CFLA saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā" 51.47. apakšpunktu pagarināt projekta Nr. 7.1.2.1/15/I/001 īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešus mēnešus, ja, izvērtējot attiecīgās vienošanās grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta mērķa sasniegšanai, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu. 
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" un 14.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi labklājības jomā" īstenošanas noteikumi""
22-TA-1204
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un Nodarbinātības valsts aģentūrai veikt grozījumus projektā Nr. 7.1.1.0/15/I/001 "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai", lai nodrošinātu finansējuma avotu sadalījumu atbilstoši veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" un 14.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi labklājības jomā" īstenošanas noteikumi" un nepieciešamā finansējuma atbrīvošanu pārdalei uz 7.1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākumu.
17. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu"
22-TA-1392
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi"
22-TA-1561
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 431 "Noteikumi par obligāti piemērojamo Latvijas Republikas nacionālo standartu, sniedzot pasta pakalpojumus""
22-TA-2590
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pārtraucama elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana"
21-TA-568
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 107 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība""
21-TA-945
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3036
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko ūdeņu nomu"
2019-TA-806
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""
21-TA-1668
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamā īpašuma "Prīmulu iela 1246" zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 019 1246), nekustamā īpašuma "Vakara iela 0061" zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 017 0061) un nekustamā īpašuma "Dzegužu iela" zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 017 0038), Jūrmalā"
22-TA-2454
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 328 "Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū""
22-TA-54
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā, akvakultūrā un apstrādē un zināšanu pārnese akvakultūrā""
22-TA-1507
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija 2022. gada 23. jūnijā iesniedza Eiropas Komisijai Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam. Lai neaizkavētu atbalsta sniegšanu, noteikumos paredzētais atbalsts tiks īstenots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulu (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 63. panta 2. punktu, kas nosaka, ka izdevumi ir attiecināmi no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda, ja tie atbalsta saņēmējam radušies un apmaksāti darbību īstenošanas gaitā laikposmā no dienas, kad programma iesniegta Komisijai vai no 2021. gada 1. janvāra – atkarībā no tā, kurš no minētajiem datumiem ir agrāk.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 124 "Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība""
22-TA-2485
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 19 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi""
22-TA-3122
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, ANO Miera veidošanas komisijas fonda, UNESCO Starptautiskās programmas komunikācijas attīstībai, ANO Bērnu fonda budžetos"
22-TA-3164
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. novembra rīkojumā Nr. 661 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu""
22-TA-3106
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Par valsts galvojuma izsniegšanu un uz valsts budžetu attiecināmo valsts vārdā sniegto galvojumu parāda saistību apmēra palielināšanu"
22-TA-3215
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3156
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Satversmes tiesas budžeta programmas ietvaros"
22-TA-3140
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3059
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielinājumu Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.01.00 "Iemaksas Eiropas Savienības budžetā""
22-TA-3305
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.  
37. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3202
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
38. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3266
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
39. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
22-TA-3165
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3181
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

41. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"
22-TA-3275
(N. Puntulis, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta kultūras ministrs (otrais paraksts).
42. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.5.i. investīcijas "Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija" īstenošanas noteikumi"
22-TA-1043
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
43. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu"
22-TA-458
(J. Reirs, B. Bāne, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
44. §
Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā"
21-TA-81
(K. Eklons, D. Trofimovs, J. Bordāns, S. Armagana, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram J. Bordānam  ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds: 
   "Nav atbalstāms likumprojektā ietvertais administratīvās atbildības regulējums. Par administratīvo aktu labprātīgu neizpildīšanu nav pieļaujams paredzēt administratīvos sodus. Savukārt vairākos citos gadījumos netiek izmantota iespēja panākt normatīvo prasību izpildi ar administratīvā procesa līdzekļiem, nosakot pienākumu novērst konstatētās neatbilstības.".
 
45. §
Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"
22-TA-585
(N. Puntulis, L. Fjodorova, A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā" (22-TA-675).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā" (22-TA-675) (likumprojektu pakete).
5.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka izglītības un zinātnes ministrei A. Muižniecei ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds: 
   "Neiebilstu pret likumprojekta virzību un skatīšanu Ministru kabinetā, taču uzturu iebildumu pēc būtības, kas būtu diskutējams un risināms Saeimā, attiecībā uz to, ka jāturpina strādāt ar direktīvas pārņemšanu un ar to saistīto jautājumu par autora darbu izmantošanu izglītības mērķiem, kā arī vēršu uzmanību, ka netiek risināta situācija ar personālu, kas kopumā piedalās izglītības procesa nodrošināšanā, bet nav pedagogs Izglītības likuma izpratnē.
   Uzskatu, ka turpmāk diskutējams jautājums ir piedāvātā Autortiesību likuma 21. panta redakcija, kurā šobrīd tiek noteikta autora darba izmantošana ilustrēšanas mērķim, piesaistot mācību procesu tikai izglītības iestādei, izglītības iestādes pedagogam un akadēmiskajam personālam. Vēršu uzmanību, ka pilnveidotā mācību satura procesā arvien būtiskāka ir izglītojamā paplašinātas pieredzes pieejamība, ar to saprotot ne tikai formālās izglītības nodrošināšanā iesaistīto pedagogu darbību, bet arī mācīšanās procesu kopā ar citām izglītības programmas apguves nodrošināšanā iesaistītajām personām, kas vienlaikus nodrošina izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu, bet nav klasificējami kā pedagogi, piemēram:
ar izglītības iestādi parasti nesaistīti – mentori, uzņēmēji, brīvprātīgie;
ar izglītības iestādi parasti saistīti, bet ne pedagogi – bibliotekāri, izglītības psihologi, paplašinātās pieredzes realizētāji kā skolas koru diriģenti, skautu vadītāji, karjeras konsultanti.".

3. Informatīvie ziņojumi

46. §
Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas un zemes izpirkšanas procesu gaitu un priekšlikumiem to pabeigšanai saprātīgā termiņā"
22-TA-677
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai izstrādāt informatīvajā ziņojumā identificētos privatizācijas procesa pabeigšanas sekmēšanai nepieciešamos grozījumus  attiecīgajos likumos, kā arī jaunu Dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likumprojektu un līdz 2023. gada 1. aprīlim iesniegt likumprojektus izskatīšanai Ministru kabinetā.
3.
Tieslietu ministrijai, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā identificētās problēmas zemes reformas pabeigšanai, līdz 2023. gada 1. aprīlim izvērtēt un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumu noteikt termiņus, kādos bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem ir pienākums iesniegt iztrūkstošos dokumentus un veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu, lai varētu tikt pieņemti lēmumi par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, līdzvērtīgas zemes piešķiršanu un zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšanu, kā arī termiņus, kādos slēdzami zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi, paredzot tiesību zaudēšanu, ja pienākumi netiek izpildīti noteiktajā termiņā, un noteikt termiņus, kādos atbildīgajām institūcijām ir jāpieņem lēmumi un jānoslēdz attiecīgie līgumi.
4.
Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai budžeta programmā 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" 2023. gadam 297 950 euro, 2024. gadam 297 950 euro un 2025. gadam 297 950 euro apmērā, lai sekmētu par valsts budžeta līdzekļiem veicamās zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pabeigšanu, izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
47. §
Informatīvais ziņojums "Par situācijas attīstību saistībā ar izejvielu un būvizstrādājumu pieejamību un straujo cenu kāpumu Latvijas būvniecības nozarē"
22-TA-1590
(I. Indriksone, O. Feldmane, J. Reirs, T. Linkaits, G. Eglītis, G. Miķelsons, S. Siliņa, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
48. §
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību čeku loterijas organizēšanā"
22-TA-1994
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" samazināt čeku loterijas organizēšanai paredzēto finansējumu 2023. gadam 515 843 euro apmērā un 2024. un 2025. gadam 635 012 euro apmērā ik gadu.
3.
Finanšu ministrijai sagatavot likumprojektu "Par Čeku loterijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā virzīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam"  paketē.
49. §
Informatīvais ziņojums "Par kapitāla palielināšanu Eiropas Padomes Attīstības bankā"
22-TA-3311
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt kapitāla palielināšanu Eiropas Padomes Attīstības bankā 4,25 miljardu euro apmērā.
3.
Pilnvarot Latvijas pārstāvjus Eiropas Padomes Attīstības bankas Administratīvajā padomē un Pilnvarnieku valdē balsot par kapitāla palielināšanu.
4.
Atļaut Finanšu ministrijai uzņemties papildu ilgtermiņa saistības Eiropas Padomes Attīstības bankas vispārējā kapitāla palielināšanai un attiecīgi 2023. gada budžeta sagatavošanas procesā palielināt Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" 2024., 2025., 2026. un 2027. gadā  701 500 euro apmērā ik gadu vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un atbilstoši paredzēt apropriāciju kategorijā "Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā".
50. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 21. novembra sanāksmē izskatāmo jautājumu
22-TA-3374
(K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram E. Kronbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 21. novembra sanāksmē.

4. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

51. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2022. gada 20. septembra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr. INFR (2022)0375
22-TA-3273 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2022. gada 20. septembra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr. INFR (2022)0375 (turpmāk – nostāja).
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpumu procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
52. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 18. novembra sanāksmei
22-TA-3356
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 18. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Latvijas pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā, vēstniecei L. Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 18. novembra sanāksmē.
53. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas Vispārējo lietu padomes 2022. gada 22. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-3341
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Finanšu ministram J. Reiram, finanšu ministra padomniekam I. Dālderim, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā fondu padomniekam J. Ozolam un Latvijas pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā, vēstniecei L. Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku kohēzijas politikas Vispārējo lietu padomē 2022. gada 22. novembrī.
54. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Eiropas Savienības Vispārējās tiesas lietā T-282/22
22-TA-3360 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Ārlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties Eiropas Savienības Vispārējās tiesas lietā T-282/22 Mazepin pret Padomi.
2.
Ārlietu ministrijai savas kompetences robežās sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai pārstāvības nodrošināšanai.
55. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Par Ukrainas atbalsta instrumenta izveidi (makrofinansiālā palīdzība +); Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) 2018/1046, kas attiecas uz daudzpusīgas finansēšanas stratēģijas noteikšanu, kā vispārējo aizņēmuma metodi; Par priekšlikumu Padomes regulai ar kuru groza Padomes regulu (ES, Euratom) 2020/2093 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.-2027. gadam"
22-TA-3373 (IP)
(J. Reirs, N. Sakss, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Par Ukrainas atbalsta instrumenta izveidi (makrofinansiālā palīdzība +); Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) 2018/1046, kas attiecas uz daudzpusīgas finansēšanas stratēģijas noteikšanu, kā vispārējo aizņēmuma metodi; Par priekšlikumu Padomes regulai ar kuru groza Padomes regulu (ES, Euratom) 2020/2093 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.-2027. gadam".

5. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

56. §
Rīkojuma projekts "Par  Ministru kabineta 2022. gada 30. marta rīkojuma Nr. 230 "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības" atzīšanu par spēku zaudējušu"
22-TA-3083 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.  
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
57. §
Atbildes projekts Rīgas pilsētas tiesai lietā Nr. C77890122
22-TA-3336
(J. Reirs, L. Martinsons, T. Linkaits, E. Rinkēvičs, I. Gailīte,  A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto atbildes projektu Rīgas pilsētas tiesai lietā Nr. C77890122.
2.
Finanšu ministrijai precizēt atbildes projektu atbilstoši Finanšu ministrijas pārstāvja sniegtajai informācijai un iesniegt to Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Rīgas pilsētas tiesai.
4.
Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju nodrošināt Latvijas Republikas kā atbildētāja pārstāvību lietā Nr. C77890122, tai skaitā iesniegt tiesā paskaidrojumus un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
58. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-3362
(K. Eklons, E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.
59. §
Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pieejamību un krājumiem, Janssen, Novavax un Sanofi vakcīnu pret Covid-19 piegādi un vakcīnu glabāšanas iespējām"
22-TA-3329 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 12:10