Valsts sekretāru 04.01.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 1

Valsts sekretāru 04.01.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 1

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts sekretāra vietnieks ‒ I. Saleniece

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Grīnberga

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ A. Vaļuliene

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 848 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-2294
(I. Stepanova, A. Ozola, M. Vaics, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Darba devēju konfederācija uztur iebildumus par noteikumu projektu.
2.
Satiksmes ministrijai nesaskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
2. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo apdrošinājuma summu"
23-TA-1996
(A. Smiltēna, I. Broka, I. Dzirnupe-Kundziņa, G. Davidovičs, E. Šķibele, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija un biedrība "Latvijas Apdrošinātāju asociācija" uztur iebildumus par noteikumu projektu.
2.
Tieslietu ministrijai nesaskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
Sanāksmi slēdz plkst. 10:25