Ministru kabineta 10.01.2023. sēdes protokols Nr. 1

Ministru kabineta 10.01.2023. sēdes protokols Nr. 1

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Latvijas militārais atbalsts Ukrainai"
22-TA-3466 (DV)
(I. Mūrniece, J. Garisons, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertos priekšlikumus.  
2. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Lapsa pret Latviju"
22-TA-3708 (DV)
(E. Rinkēvičs, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2.
Finanšu ministrijai saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2022. gada 20. oktobra spriedumu lietā "Lapsa pret Latviju" no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 19 200 euro izmaksāšanai Zandai Lapsai.
3.
Ārlietu ministrijai nodrošināt 2022. gada 20. oktobra sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"
22-TA-3321
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).
4.
Projekta realizācijai nepieciešamo valsts budžeta priekšfinansējumu 2 100 000 euro apmērā un finansējumu pievienotās vērtības nodokļa ne vairāk kā 352 800 euro apmērā segšanai Valsts kancelejas budžetā pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 22. oktobra rīkojumā Nr. 512 "Par Latvijas līdzdalības nodrošināšanu NATO Drošības investīciju programmā""
22-TA-3639
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.2.i. investīcijas "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā" īstenošanas noteikumi"
22-TA-1124
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt nepieciešamo pievienotās vērtības nodokļa līdz 140 000 euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izmaksām, kas netiek segtas no Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma.
4.
Finansējumu šī protokollēmuma 3. punktā minētā pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai""
22-TA-3186
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešās daļas prasībām mēneša laikā izstrādāt un Ekonomikas ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā precizēto Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumu Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai" rādītāju novērtējumu atbilstoši noteikumos veiktajām izmaiņām.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums""
22-TA-3726
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 407 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 59.0. versija)""
22-TA-3550
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Jūrmalā nodošanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
22-TA-1104
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. septembra rīkojumā Nr. 608 "Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai""
22-TA-3577
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"
22-TA-136
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
12. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "V428" Daukstu pagastā, Gulbenes novadā, "V428" Galgauskas pagastā, Gulbenes novadā, "V442" Lizuma pagastā, Gulbenes novadā, un "V444" Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu  Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-3298
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Nacionālais radiofrekvenču plāns"
22-TA-1822
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumos Nr. 605 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums""
22-TA-2996
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 9 "Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība""
22-TA-2636
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 661 "Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai""
22-TA-2816
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-3696
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas""
21-TA-1685
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti""
22-TA-3693
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
22-TA-3720
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 274. un 275. punktā iekļautajiem pasākumiem, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. martam, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 6 442 962 euro apmērā segt no resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" rezervētā finansējuma.  
4.
Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 273. punktā iekļautajiem pasākumiem, kas radušies, nodrošinot valsts apmaksāto medicīnisko transportēšanu, lai Ukrainas iedzīvotājiem sniegtu Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus stacionārajās ārstniecības iestādēs no 2023. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 110 848 euro apmērā segt no resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" plānotā finansējuma.
5.
Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 150.1.3., 150.1.4. apakšpunktā un 276. punktā iekļautajiem pasākumiem nepieciešamos izdevumus Veselības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, pārstrukturizējot sniedzamos veselības aprūpes pakalpojumus, daļēji vai pilnībā ierobežojot plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
6.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus atbilstoši šī protokollēmuma 3. un 4. punktam.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

21. §
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"
22-TA-697
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
22. §
Noteikumu projekts "Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika"
22-TA-1406
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

23. §
Konceptuālais ziņojums "Par atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma ieviešanu"
22-TA-1215
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

24. §
Informatīvais ziņojums "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos"
22-TA-3811
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam iesniegt informatīvo ziņojumu Saeimā Saeimas kārtības ruļļa 118.3 panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā.
25. §
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību apgriezto jeb reverso pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtību ieviest citās nozarēs"
22-TA-1813
(A. Ašeradens, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Ņemot vērā ekonomikas ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt. 
26. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas finanšu tehnoloģiju sektora attīstības stratēģiju"
22-TA-1707
(A. Ašeradens, I. Indriksone, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt, ka Finanšu ministrija koordinē informatīvajā ziņojumā noteikto uzdevumu izpildi.
27. §
Informatīvais ziņojums "Par Repatriācijas likumu"
22-TA-3042
(M. Kučinskis, E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Iekšlietu ministrijai sagatavot un līdz 2023. gada 31. martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Repatriācijas likumā un Imigrācijas likumā, kas paredz:
2.1.
repatrianta statusa saņēmējiem un viņu ģimenes locekļiem piešķirt termiņuzturēšanās atļauju uz pieciem gadiem, pastāvīgās uzturēšanās atļauju piešķirot, ja šo piecu gadu laikā persona nepārtraukti uzturējusies Latvijas Republikā un apguvusi valsts valodu vismaz A2 līmenī;
2.2.
pārejas periodu, pēc kura beigām tiek pārtraukta materiālā pabalsta piešķiršana repatriantiem;
2.3.
pārejas periodu, pēc kura beigām Repatriācijas likuma darbība tiek pārtraukta.
28. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.2.2.i. investīcijas "Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība" īstenošanu""
22-TA-2271
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

29. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "ES ekonomikas pārvaldības ietvara reforma: Par "Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Paziņojums par ievirzēm ES ekonomikas pārvaldības ietvara reformai""
23-TA-25 (IP)
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "ES ekonomikas pārvaldības ietvara reforma: Par "Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Paziņojums par ievirzēm ES ekonomikas pārvaldības ietvara reformai""".
30. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par mehānisko transportlīdzekļu un dzinēju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu attiecībā uz to emisijām un akumulatora izturību (Euro 7) un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) 595/2009"
23-TA-11
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par mehānisko transportlīdzekļu un dzinēju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu attiecībā uz to emisijām un akumulatora izturību (Euro 7) un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) 595/2009".
31. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par 2015. gada 20. aprīļa Padomes direktīvas (ES) 2015/637 par koordinācijas un sadarbības pasākumiem, ar ko veicina nepārstāvēto Savienības pilsoņu konsulāro aizsardzību trešās valstīs, un ar ko atceļ Lēmumu 95/553/EK īstenošanu un piemērošanu" 
23-TA-40
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par 2015. gada 20. aprīļa Padomes direktīvas (ES) 2015/637 par koordinācijas un sadarbības pasākumiem, ar ko veicina nepārstāvēto Savienības pilsoņu konsulāro aizsardzību trešās valstīs un ar ko atceļ Lēmumu 95/553/EK, īstenošanu un piemērošanu".
32. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Par darba turpināšanu pie Eiropas nākotnes konferences rezultātiem"
23-TA-48
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par darba turpināšanu pie Eiropas nākotnes konferences rezultātiem".
33. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pārstāvību Starptautiskās atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) 13. asamblejā 2023. gada 14.-15. janvārī"
22-TA-3827
(R. Čudars, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras Asamblejas trīspadsmito sesiju 2023. gada 14. -15. janvārī".
3.
Latvijas vēstniekam Apvienotajos Arābu Emirātos A. Sjanītam ar balsstiesībām piedalīties un pieņemt lēmumus Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras Asamblejas trīspadsmitajā sesijā atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktā apstiprinātajai pozīcijai.
34. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par horizontālām kiberdrošības prasībām produktiem ar digitāliem elementiem un Regulas (ES) 2019/1020 grozījumiem"
23-TA-56
(J. Garisons, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par horizontālām kiberdrošības prasībām produktiem ar digitāliem elementiem un Regulas (ES) 2019/1020 grozījumiem".

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

35. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
23-TA-53
(M. Kučinskis, E. Siliņa, J. Vitenbergs, A.Čakša, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
36. §
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta progresu Latvijā un Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Baltijas valstu pieteikumā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta devītajam projektu uzsaukumam"
22-TA-3612 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
37. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420301222
22-TA-3782 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420301222.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai Rīgas tiesu namā.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā administratīvajā lietā Nr. A420301222.
38. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420301322
22-TA-3781 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420301322.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā administratīvajā lietā Nr. A420301322.
39. §
Viedokļa projekts Administratīvajai rajona tiesai
23-TA-39 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto viedokļa projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
40. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
22-TA-3806
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ņemot vērā iekšlietu ministra priekšlikumu, Iekšlietu ministrijai noņemt informatīvajam ziņojumam lietojuma ierobežojuma statusu un iesniegt informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
41. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
22-TA-3808
(M. Kučinskis, I. Lībiņa-Egnere, J. Garisons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ņemot vērā iekšlietu ministra priekšlikumu, Iekšlietu ministrijai noņemt rīkojuma projektam lietojuma ierobežojuma statusu un iesniegt rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 12:00