Ministru kabineta 08.03.2022. sēdes protokols Nr. 13

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.

Ministru kabineta 08.03.2022. sēdes protokols Nr. 13

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā, ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 14:30

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Sevišķi slepeni
22-TA-1ss
2. §
Slepeni
22-TA-2s
3. §
Sevišķi slepeni
22-TA-2ss

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Inherent Resolve"
22-TA-116
(E. Rinkēvičs)
1.
Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība""
21-TA-1513
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu militāri patriotiskajām organizācijām projektu īstenošanai"
22-TA-79
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par finansējumu līguma par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu SIA "Ventspils lidosta" izpildes nodrošināšanai"
21-TA-1813
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai
8. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-399
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 20. jūlija noteikumos Nr. 657 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus""
22-TA-100
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 30 "Jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisijas nolikums""
21-TA-1330
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""
21-TA-1647
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""
21-TA-1646
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""
21-TA-671
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību""
21-TA-656
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""
22-TA-97
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību"
22-TA-6
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2020. gada 1. decembra rīkojuma Nr. 713 "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi" atzīšanu par spēku zaudējušu"
22-TA-385
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"
21-TA-1211
(E. Rinkēvičs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā. 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. marta noteikumos Nr. 173 "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību""
21-TA-558
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""
22-TA-286
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" noteiktās prasības un līdz 2023. gada 1. jūlijam sagatavot nepieciešamos grozījumus, lai mazinātu administratīvo slogu sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanai ārstniecības iestāžu reģistrā, ja pakalpojuma ietvaros tiek sniegts arī ārstniecības pakalpojums, un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā. 
21. §
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"
22-TA-183
(E. Rinkēvičs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
22. §
Rīkojuma projekts "Par Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu"
21-TA-1015
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt dokumentu, kas apliecina piekrišanu Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027. gadam saturam un nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada pašvaldībai"
22-TA-96
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 18. janvāra rīkojumā Nr. 33 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-559
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""
21-TA-1157
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par atbalstīto pašvaldību investīciju projektu jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai, kuram piešķirams valsts budžeta aizdevums"
22-TA-526
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""
21-TA-928
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) līdz 2022. gada 1. septembrim izstrādāt un ieviest pasākumus, kas nepieciešami pievienotās vērtības nodokļa atmaksas pakalpojuma sniedzēja izveidotas digitālās pievienotās vērtības nodokļa atmaksas sistēmas, kas nav obligāta, B.1.2 apakšmodeļa, kas norādīts Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā "Par pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtības modernizēšanu ceļotājam" (prot. Nr. 64 36. §), darbībai.
4.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 64 36. §) "Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtības modernizēšanu ceļotājam'' 4. punktu.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai""
21-TA-1484
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-693
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt Sabiedrības integrācijas fondu par atbildīgo iestādi informatīvā zvanu centra izveidei atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ieradušies Latvijā (Pasākumu plāns personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2022. gada 28. februāra rīkojumu Nr. 131)).
30. §
Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatu"
22-TA-577
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi""
22-TA-642
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
21-TA-798
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ņemot vērā, ka attiecināmo izmaksu samazinājums valstspilsētu īstenotajos projektos saistīts ar konstatētiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem un jauni neatbilstoši veikti izdevumi 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" (turpmāk – 9.3.1.1. pasākums) pirmās atlases kārtas projektos var rasties līdz pat 9.3.1.1. pasākuma īstenošanas beigām (2023. gada 31. decembris), pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija nerosinās grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai".
4.
Lai sekmētu 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" un 9.3.1.1. pasākuma mērķa un uzraudzības rādītāju sasniegšanu, atļaut Labklājības ministrijai:
4.1.
gadījumos, ja kāda pašvaldība daļēji vai pilnībā atsakās no sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras risinājuma īstenošanas 9.3.1.1. pasākuma ietvaros, līdz 2022. gada 31. decembrim pārdalīt atbrīvoto 9.3.1.1. pasākuma finansējumu un sasniedzamos uzraudzības rādītājus starp citām attiecīgā plānošanas reģiona pašvaldībām vai citu plānošanas reģionu pašvaldībām;
4.2.
gadījumos, ja kādas pašvaldības 9.3.1.1. pasākuma īstenotajā projektā mērķa un uzraudzības radītāju sasniegšanai nav nepieciešams sākotnēji paredzētais finansējums (radies finansējuma ietaupījums), pārdalīt atbrīvoto 9.3.1.1. pasākuma finansējumu tām attiecīgā plānošanas reģiona pašvaldībām vai citu plānošanas reģionu pašvaldībām, kuras sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidē iegulda vairāk pašvaldības attiecināmo finansējumu kā minimāli nepieciešams.
5.
Ņemot vērā Liepājas valstspilsētas īstenotā 9.3.1.1. pasākuma projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/033 "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšana" (turpmāk – Liepājas projekts) īpašo tautsaimniecības nozīmi, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā" 51.4 7. apakšpunktu atbalstīt izņēmuma gadījuma piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt Liepājas projekta īstenošanas termiņu par 18 mēnešiem - līdz 2023. gada 30. jūnijam, ja izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta mērķa sasniegšanai, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.
6.
Ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas īstenotā 9.3.1.1. pasākuma projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/031 "Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā" (turpmāk – Jūrmalas projekts), īpašo tautsaimniecības nozīmi, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā" 51.47. apakšpunktu atbalstīt izņēmuma gadījuma piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai:
6.1.
pagarināt Jūrmalas projekta īstenošanas termiņu par 18 mēnešiem - līdz 2023. gada 31. decembrim, ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta mērķa sasniegšanai, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu;
6.2.
nesamazināt Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu par starpību (24 684 euro), kas pārsniedz 25% no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā.
33. §
Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
22-TA-749
(M. Golubeva, D. Trofimovs, K. Gerhards, J. Reirs, E. Rinkēvičs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
34. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-730
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-756
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""
22-TA-742
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
37. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
22-TA-267
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ņemot vērā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtu  un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtu kopējo neapgūto finansējumu 8 831 665 euro apmērā un piesaistīto 56 550 000 euro virssaistību finansējumu, novirzīt 65 381 665 euro finansējumu 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" trešajai atlases kārtai, t. sk. pieņemt anotācijā minēto rādītāju izmaiņas par aktuālām saistošajos noteikumos. Attiecīgie Ministru kabineta noteikumu grozījumi netiks veikti, ņemot vērā, ka minēto specifiskā atbalsta mērķa projekti ir īstenošanā un jaunas atlases netiek plānotas.
4.
Šī protokollēmuma  3. punktā norādītajai finansējuma pārdalei izņēmuma kārtā netiek piemērots atbrīvotā finansējuma atkārtotas izmantošanas aizliegums un tiek atļauts izmantot finansējumu minētajā apjomā, tai skaitā arī to finansējuma daļu, kas šobrīd nav pārdalāma saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30. §) 2.2. apakšpunktu.
5.
Projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/060 "Siltumcentrāles Nr. 3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamiem energoresursiem uzstādīšanu" Kohēzijas fonda finansējums 5 243 360 euro apmērā būs pieejams tikai pēc minētā projekta līguma laušanas.

3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

38. §
Plāna projekts "Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam darba plāns"
21-TA-416
(J. Reirs, J. Bordāns, D. Pavļuts, G. Eglītis, T. Linkaits, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Finanšu ministrijai precizēt plāna projektu, svītrojot 3. rīcības virziena 1. uzdevumu, un iesniegt precizēto plāna projektu Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

39. §
Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijas augstas gatavības projektiem 2022. gadā"
22-TA-277
(E. Rinkēvičs)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
40. §
Informatīvais ziņojums "Par administratīvā sloga mazināšanas pasākumiem ģimenes ārstu praksēs"
22-TA-578
(E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
41. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Erasmus+ K3 strukturālo reformu programmas apstiprinātā projekta Atbalsts Eiropas absolventu monitoringa iniciatīvas turpmākai īstenošanai līdzfinansējumu 2022.–2024. gadam"
22-TA-473
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.11.00 "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos" Erasmus+ K3 programmas projekta "Development of Graduate Tracking Mechanisms in Latvia" (turpmāk – Projekts) īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas Izglītības un zinātnes ministrijai ir 69 921 euro, tostarp Eiropas Komisijas finansējums 90% apmērā (62 929 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 10% apmērā (6992 euro).
3.
Atbalstīt šī protokollēmuma 2. punktā minētā Projekta īstenošanai nepieciešamā valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", un Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei uz ministrijas 70.11.00 apakšprogrammu "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos".
42. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kultūras ministru 2022. gada 7. un 8. marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-760
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai  iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Kultūras ministrijas valsts sekretārei D. Vilsonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības kultūras ministru 2022. gada 7. un 8. marta sanāksmē.
43. §
Informatīvais ziņojums "Par situāciju prioritāri izbūvējamo valsts robežas joslas posmu uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūvē"
22-TA-770
(M. Golubeva, D. Plotniece, J. Reirs, A. Pabriks, D. Pavļuts, J. Bordāns, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
2.
Pēc jaunas (atkārtotas) cenu aptaujas par prioritāri ierīkojamo posmu 83,9 km garumā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūvi (būvniecības ieceres izstrādi, būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzi, būvdarbu veikšanu un būvdarbu autoruzraudzību) pabeigšanas Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" steidzamības kārtā sagatavot un pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par cenu aptaujas rezultātiem un, ja nepieciešams, tos priekšlikumus turpmākai rīcībai, kuru īstenošana attiecas uz Ministru kabineta kompetenci.
44. §
Informatīvais ziņojums "Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas gaitu"
22-TA-494
(N. Puntulis, G. Eglītis, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto risinājumu par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu novietnē – Rīgas Kongresu nams, aptverot šādus nekustamos īpašumus:
2.1.
nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 010 0121) – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 010 0121) 7965 m2 platībā un būve (būves kadastra apzīmējums 0100 010 0121 001) – Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā;
2.2.
nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 010 0120) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 010 0120) daļa aptuveni 0,77 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) teritorijā starp Kronvalda un Kalpaka bulvāri, Rīgā;
2.3.
nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 510 0025) – pazemes autostāvvieta (būves kadastra apzīmējums 0100 010 0120 002) – Krišjāņa Valdemāra ielā 5A, Rīgā.
3.
Kultūras ministrijai līdz 2022. gada 1. maijam vienoties ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas modeli šī protokollēmuma 2. punktā minētajos nekustamajos īpašumos un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par turpmāko rīcību.
4.
Kultūras ministrijai no nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai piešķirtā finansējuma segt valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" uzturēšanas izmaksas 302 100 euro apmērā, kuras veidojušās saistībā ar Ministru kabineta apstiprināto risinājumu par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu nekustamajā īpašumā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 010 0042) Elizabetes ielā 2, Rīgā, un nekustamajā īpašumā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 010 0099) Kronvalda bulvārī 6, Rīgā.
5.
Atzīt Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 41 60. §) "Informatīvais ziņojums "Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas gaitu un turpmāko virzību"" 4. un 5. punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.
45. §
Rīkojuma projekts "Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu"
22-TA-503
(N. Puntulis, G. Eglītis, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Ministru kabineta lieta

46. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
22-TA-762
(D. Pavļuts, E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
47. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
22-TA-763
(D. Pavļuts, E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
48. §
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai"
22-TA-643
(E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
49. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-611
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
50. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""
22-TA-364
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
51. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-576
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

52. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2022)0126
22-TA-629 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt Valsts kancelejas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2022)0126.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
53. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru vidū un saistītiem pasākumiem"
22-TA-714
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju ''Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru vidū un saistītiem pasākumiem".
3.
Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā pastāvīgās pārstāves vietniekam, vēstniekam M. Kreitum pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2022. gada 14. marta sanāksmē izskatāmajos jautājumos.
54. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā"
22-TA-715
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā".
55. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas tiesību aktu priekšlikumu kopumu Eiropas Savienības finanšu sektora darbības regulējuma grozījumiem, lai stiprinātu sektora finanšu stabilitāti, kā arī veicinātu ekonomikas finansēšanu, atkopjoties no COVID-19 izraisītās krīzes"
22-TA-720 (IP)
(E. Rinkēvičs)
Apstiprināt  Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas tiesību aktu priekšlikumu kopumu Eiropas Savienības finanšu sektora darbības regulējuma grozījumiem, lai stiprinātu sektora finanšu stabilitāti, kā arī veicinātu ekonomikas finansēšanu, atkopjoties no COVID-19 izraisītās krīzes".
56. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 3 "Par Eiropas nākotnes konferences 2022. gada 11.-12. marta plenārsēdē izskatāmajiem jautājumiem"
22-TA-761
(E. Rinkēvičs)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 3 "Par Eiropas nākotnes konferences 2022. gada 11.-12. marta plenārsēdē izskatāmajiem jautājumiem".
57. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Padomes īstenošanas lēmuma projektu, ar ko nosaka, ka pastāv no Ukrainas pārvietotu personu masveida pieplūdums 2001. gada 21. jūlija Padomes direktīvas 2001/55/EK 5. panta izpratnē, un ar ko šīm personām ievieš pagaidu aizsardzību"
22-TA-768
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Padomes īstenošanas lēmuma projektu, ar ko nosaka, ka pastāv no Ukrainas pārvietotu personu masveida pieplūdums 2001. gada 21. jūlija Padomes direktīvas 2001/55/EK 5. panta izpratnē, un ar ko šīm personām ievieš pagaidu aizsardzību".
58. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par patēriņa kredītiem"
22-TA-771
(E. Rinkēvičs)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju  Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par patēriņa kredītiem".
59. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes direktīvai par globāla minimāla nodokļu līmeņa nodrošināšanu starptautiskām grupām Savienībā"
22-TA-774 (IP)
(E. Rinkēvičs)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes direktīvai par globāla minimāla nodokļu līmeņa nodrošināšanu starptautiskām grupām Savienībā".

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

60. §
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts nekustamo īpašumu Vikingu ielā 24A, Jūrmalā"
21-TA-979 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
61. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta pirmā, otrā un trešā projektu uzsaukuma finansējuma apmēru Rail Baltica projektam"
21-TA-1746 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
62. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420143822
22-TA-566 (IP)
(D. Pavļuts, E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420143822.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. Nr. A420143822.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, un viedoklis ir šāds:
      "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
 
63. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420143422
22-TA-567 (IP)
(D. Pavļuts, E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420143422.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420143422.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, un viedoklis ir šāds:
      "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
64. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420146522
22-TA-673 (IP)
(D. Pavļuts, E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420146522.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420146522.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, un viedoklis ir šāds:
      "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
65. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420143522
22-TA-588 (IP)
(D. Pavļuts, E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420143522.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420143522.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, un viedoklis ir šāds:
      "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
66. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420146622
22-TA-668 (IP)
(D. Pavļuts, E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420146622.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420146622.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, un viedoklis ir šāds:
      "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
67. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-725
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
68. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-726 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
69. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
22-TA-647 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija). 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot veselības ministru informēt koordinējošo dalībvalsti Beļģiju par rīkojuma 1. punktā minētās valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības.
70. §
Viedokļa projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420287521
22-TA-754 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt iesniegto viedokļa projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420287521.
2.
Valsts kancelejai noformēt viedokli un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
71. §
Informatīvais ziņojums "Par radiācijas līmeņa kontroli Latvijā un par gatavību un rīcību radiācijas avāriju gadījumā"
22-TA-757 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
72. §
Informatīvais ziņojums "Par dabasgāzes apgādes drošuma aktuālo situāciju"
22-TA-769 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
73. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
22-TA-772 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
74. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanu un uzņemošās valsts atbalsta vadības centra izveidi"
22-TA-644 (IP)
(A. Pabriks, D. Pavļuts, J. Reirs, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai veselības ministra sniegto informāciju, ka uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanai Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) papildu nepieciešams finansējums līdz 153 101 euro. Veselības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju  izvērtēt finanšu līdzekļu pieteikumu, un Veselības ministrijai nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam izdevumu apmēram.
Sēdi slēdz plkst. 17:10