Ministru kabineta ārkārtas sēdes attālinātā veidā protokols Nr. 68

Ministru kabineta ārkārtas sēdes attālinātā veidā protokols Nr. 68

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 11:00

1. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

1. §
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokols par 2022. gada budžetu un vidējā termiņa 2022.-2024. gadam budžeta ietvaru
21-TA-545
(J. Reirs, I. Komisare, G. Kaminskis, A. T. Plešs, K. Gerhards, J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola par 2022. gada budžetu un vidējā termiņa 2022.-2024. gadam budžeta ietvaru (turpmāk - protokols) projektu.
2.
Finanšu ministrijai:
2.1.
precizēt protokola projekta 7. lapā pašvaldību prioritāriem investīciju projektiem maksimālo pašvaldību aizņēmumu summu no 0,8 milj. euro uz 1,0 milj. euro;
2.2.
pievienot protokola projektam 3. pielikumu par papildu valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām;
2.3.
sagatavot un iesniegt likumprojekta “Par valsts budžetu 2022. gadam” izskatīšanai  Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumu saskaņā ar protokola 3. pielikumu par papildu valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir zemāki par 800 euro un izlīdzināto ieņēmumu pieaugums, salīdzinot ar 2021. gadu, ir mazāks par pašvaldību vidējo izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu (3,1%), ar nosacījumu, ka šīm pašvaldībām tiek nodrošināti izlīdzinātie ieņēmumi ne mazāk kā 2021. gadā, iekļaujot Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai 2021. gadā piešķirto finansējumu.
3.
Finanšu ministrijai pēc Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdes iesniegt protokolu Valsts kancelejā.
4.
Valsts kancelejai nosūtīt protokolu Saeimai kopā ar valsts budžeta 2022. gadam likumprojektu paketi.
Sēdi slēdz plkst. 12:00