Ministru kabineta 22.02.2022. sēdes protokols Nr. 9

Ministru kabineta 22.02.2022. sēdes protokols Nr. 9

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Iekšlietu ministre, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītāja ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre, satiksmes ministra pienākumu izpildītāja ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, finanšu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-2s

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr.254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas""
21-TA-1329
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu""
21-TA-1327
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu""
21-TA-1275
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi""
21-TA-1322
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā"
21-TA-763
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-230
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-302
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
21-TA-1662
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim"
21-TA-1827
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 162 "Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika""
21-TA-1225
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""
21-TA-1417
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Autoceļu lietošanas nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas, uzraudzības un izslēgšanas no reģistra kārtība"
21-TA-958
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Siguldā, Siguldas novadā, daļu nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"
21-TA-1776
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi""
21-TA-591
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""
22-TA-320
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-380
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26. marta noteikumos Nr. 159 "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu""
21-TA-567
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
19. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-450
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Akadēmijas laukumā 1, Rīgā nodošanu bez atlīdzības Latvijas Zinātņu akadēmijas īpašumā"
21-TA-971
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-580
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

22. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Gintam Sīviņam savienot amatus"
22-TA-377
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

23. §
Plāna projekts "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam"
22-TA-46
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ņemot vērā pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam ieviešanai nepieciešamā precizētā finansējuma apjomu, pieņemt zināšanai, ka 2021. gadā neapgūtā finansējuma apmērs Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" ir 440 249 euro un Kultūras ministrijas budžeta programmā 21.00.00 "Mantojums" 68 000 euro.
4.
Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" plānotais finansējums 518 742 euro apmērā un budžeta programmā 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" plānotais finansējums 409 388 euro apmērā pārdalīts citiem Iekšlietu ministrijas nozīmīgiem pasākumiem atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 11. novembra rīkojumam Nr. 818 "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem".
5.
Atļaut 2022. gadā pārdalīt finansējumu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" 963 856 euro apmērā uz:
5.1.
Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 03.01.00 "Tiesu administrēšana" 173 433 euro apmērā un budžeta apakšprogrammu 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" 224 114 euro apmērā;
5.2.
Finanšu ministrijas budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 1 800 euro apmērā un budžeta programmu 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 503 309 euro apmērā;
5.3.
Kultūras ministrijas budžeta programmu 21.00.00 "Mantojums" 61 200 euro apmērā.
6.
Likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā atbildīgajām institūcijām sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2022. gadam (turpmāk – plāns) ieviešanai nepieciešamā papildu finansējuma pārdalei bāzes ietvaros no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" uz attiecīgajām budžeta apakšprogrammām 2023., 2024. un turpmākajiem gadiem atbilstoši plānam šādā apmērā:
6.1.
2023. gadam 1 180 486 euro apmērā, tai skaitā:
6.1.1.
Tieslietu ministrijas  budžeta apakšprogrammā  03.01.00  "Tiesu administrēšana" 8 504 euro apmērā un budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" 915 461 euro apmērā;
6.1.2.
Finanšu ministrijas budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 1 800 euro apmērā un budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 254 721 euro apmērā;
6.2.
2024. gadam un turpmāk katru gadu 331 844 euro  apmērā, tai skaitā:
6.2.1.
Tieslietu   ministrijas   budžeta   apakšprogrammā  03.01.00  "Tiesu administrēšana"  8  504  euro  apmērā  un budžeta   apakšprogrammā  06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" 68 619 euro  apmērā; 
6.2.2.
Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 254 721 euro apmērā.
7.
Tieslietu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 5.1. apakšpunktam un Kultūras  ministrijai  atbilstoši  šī  protokollēmuma  5.3. apakšpunktam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei.
8.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 5. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas nav iebildusi pret apropriācijas pārdali, veikt apropriācijas pārdali.
9.
Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrijai (Uzņēmumu reģistram) nepieciešamās amata vietas tiks nodrošinātas resora ietvaros, nepalielinot kopējo resora amatu vietu skaitu.
10.
Atbilstoši Finanšu sektora attīstības padomes 2021. gada 9. decembra sēdē nolemtajam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt veicamo darbību un to izpildes termiņu plānu Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas izstrādei un ieviešanai projekta "Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma", kā arī citos Atveseļošanās un noturības mehānisma un Eiropas reģionālā un attīstības fonda valsts pārvaldes digitālajai transformācijai paredzēto pasākumu ietvaros, izmantojot datu agregatora risinājumu (DAGR), kā arī DAGR saslēgumu izveidei ar individuāliem reģistriem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikt minimālo DAGR sistēmā izsniedzamo datu apjomu, kas nepieciešams klientu izpētes prasību izpildei.
11.
Atbilstoši Finanšu sektora attīstības padomes 2021. gada 9. decembra sēdē nolemtajam, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības  un reģionālās attīstības ministriju un individuālo reģistru turētājiem izstrādāt finansēšanas modeli vienotā kanāla darbības nodrošināšanai informācijas izsniegšanai no individuāliem reģistriem ar DAGR starpniecību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajos gadījumos, ņemot vērā citu valstu pieredzi.

5. Informatīvie ziņojumi

24. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju pagarināt īstenošanas termiņu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās kārtas projektam Nr. 1.2.1.1/18/A/005 "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs""
21-TA-1670
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās kārtas projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/005  "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" un pirmās kārtas projekta Nr. 1.2.1.1/16/I/001 "Kompetences centru pārvaldības projekts" īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2022. gada 31. decembrim saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā" 51.47. apakšpunktu.
3.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt šī protokollēmuma 2. punktā minēto projektu īstenošanas termiņu līdz 2022. gada 31. decembrim, ja saņemts attiecīgs SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/005  "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" grozījumu priekšlikums.
25. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu"
22-TA-121
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
26. §
Informatīvais ziņojums "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāna 2018.-2020. gadam izpilde"
22-TA-123
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
27. §
Informatīvais ziņojums "Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi"
21-TA-1597
(A. T. Plešs, R. Kašs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
28. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 24. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-599
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniekam, vēstniekam M. Kreitus pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2022. gada 24. februāra sanāksmē.

6. Ministru kabineta lieta

29. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
22-TA-609
(D. Pavļuts, I. Vanaga, J. Perevoščikovs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
30. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
22-TA-606
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
31. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-387
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""
21-TA-1446
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-428
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-163
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-276
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi""
22-TA-519
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
37. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
21-TA-972
(A. T. Plešs, A. Muižniece, G. Eglītis, L. Ūbele, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"
22-TA-598
(J. Citskovskis, I. Vanaga, J. Bordāns, S. Armagana, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot Ministru prezidenta biedru, tieslietu ministru J. Bordānu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā".

 
39. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-595
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

40. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas ministru neformālajā 2022. gada 28. februāra un 1. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-601 (IP)
(A. T. Plešs, A. Eberhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Finanšu ministram J. Reiram, finanšu ministra padomniekam I. Dālderim un Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā fondu padomniecei I. Valtmanei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Kohēzijas politikas ministru 2022. gada 28. februāra un 1. marta neformālajā sanāksmē.
41. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mašīnbūves izstrādājumiem"
22-TA-603
(J. Vitenbergs, E. Valantis, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mašīnbūves izstrādājumiem".
42. §
Informatīvais ziņojums "Par 2022. gada 25.februāra Euro grupas un 2022. gada 25.-26. februāra neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem"
22-TA-605 (IP)
(A. T. Plešs, N. Sakss, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Finanšu ministrijas valsts sekretārei B. Bānei pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2022. gada 25. februāra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada  25.-26. februāra sanāksmē.

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

43. §
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"
22-TA-319 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
44. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420137122
22-TA-410 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420137122.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Iekšlietu ministrijai pārstāvēt Ministru kabinetu Administratīvajā tiesā lietā Nr. A420137122 un, ja nepieciešams, sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
45. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2022. gada 30. aprīlim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2021. gada 31. oktobrim"
21-TA-1709 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
46. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420135522
22-TA-374 (IP)
(D. Pavļuts, A. T. Plešs, M. Golubeva, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420135522.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420135522.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī iekšlietu ministre M. Golubeva un Ministru prezidents A. K. Kariņš, un viedoklis ir šāds:
   "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to, prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
47. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420138122
22-TA-512 (IP)
(D. Pavļuts, A. T. Plešs, M. Golubeva, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420138122.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420138122.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī iekšlietu ministre M. Golubeva un Ministru prezidents A. K. Kariņš, un viedoklis ir šāds:
   "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to, prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
48. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420138422
22-TA-508 (IP)
(D. Pavļuts, A. T. Plešs, M. Golubeva, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420138422.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420138422.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī iekšlietu ministre M. Golubeva un Ministru prezidents A. K. Kariņš, un viedoklis ir šāds:
   "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to, prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
49. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420138322
22-TA-511 (IP)
(D. Pavļuts, A. T. Plešs, M. Golubeva, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420138322.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420138322.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī iekšlietu ministre M. Golubeva un Ministru prezidents A. K. Kariņš, un viedoklis ir šāds:
   "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to, prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
50. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420139222
22-TA-516 (IP)
(D. Pavļuts, A. T. Plešs, M. Golubeva, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420139222.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420139222.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī iekšlietu ministre M. Golubeva un Ministru prezidents A. K. Kariņš, un viedoklis ir šāds:
   "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to, prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
51. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420144622
22-TA-592 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420144622.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420144622 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
52. §
Informatīvais ziņojums "Stratēģiskie vēja enerģijas ražošanas attīstības projekti valsts meža zemēs"
22-TA-426 (IP)
(J. Vitenbergs, K. Cikmašs, N. Puntulis, E. Šaicāns, J. Bordāns, G. Eglītis, K. Gerhards, A. T. Plešs, I. Bērziņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija) un atbalstīt tajā ietverto risinājumu Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2030 (turpmāk - NEKP) mērķu sasniegšanai un valsts enerģētiskās neatkarības veicināšanai.
2.
AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kapitāldaļu turētājiem līdz 2022. gada 1. maijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par atļaujas sniegšanu AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmuma dibināšanai, kas valsts meža zemēs īstenos vēja parku projektu NEKP 2030 mērķu sasniegšanai un tālākai virzībai uz klimatneitralitātes sasniegšanu, veicinot enerģētiskās neatkarības nodrošināšanu un vietējo komersantu iekļaušanu piegāžu ķēdēs.
3.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 1. aprīlim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Enerģētikas likuma grozījumus, kas paredz iespēju pagarināt apbūves tiesības uz valsts meža zemi kopumā uz 70 gadiem.
4.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un pēc šī protokollēmuma 3. punktā minētā likumprojekta izskatīšanas Saeimā otrajā lasījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" grozījumus atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajam risinājumam.
5.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju līdz 2022. gada 1. aprīlim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā sarakstu ar zemesgabaliem, kuros izvietojami vēja parki.
6.
Ņemot vērā zemkopības ministra K. Gerharda un ekonomikas ministra J. Vitenberga priekšlikumu, noteikt šim protokollēmumam vispārpieejamas informācijas statusu.
53. §
Informatīvais ziņojums "Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu"
22-TA-565 (IP)
(M. Golubeva, D. Plotniece, D. Trofimovs, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" uzņemties finansiālās saistības par informatīvajā ziņojumā norādīto prioritāri ierīkojamo posmu 83,9 km garumā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu par kopējo summu 38 096 242 euro (ar PVN), tai skaitā būvniecības ieceres izstrādi (1 777 750 euro), būvdarbu veikšanu (36 234 808 euro) un autoruzraudzību (83 684 euro).
3.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali 2022. gadā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums"  12 503 572 euro apmērā informatīvajā ziņojumā ietvertajiem pasākumiem (būvniecības ieceres izstrādei, būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzei, būvdarbu veikšanai, būvdarbu autoruzraudzībai, būvuzraudzībai, projekta vadībai, dzeloņstiepļu iegādei). 
4.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktā noteiktajam.
5.
Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu informatīvajā ziņojumā ietvertajiem pasākumiem (būvniecības ieceres izstrādei, būvdarbu veikšanai, būvdarbu autoruzraudzībai, būvuzraudzībai, projekta vadībai) 2023. gadā 24 380 342 euro apmērā un 2024. gadā 952 407 euro apmērā, atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" sagatavošanas procesā:
5.1.
samazināt budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmā 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide" 2023. gadam plānoto finansējumu par 19 306 626 euro un 2024. gadam plānoto finansējumu par 6 026 123 euro;
5.2.
palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2023. gadā par 24 380 342 euro un 2024. gadā par 952 407 euro.
6.
Iekšlietu ministrijai  likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus atbilstoši šī protokollēmuma 5. punktā noteiktajam.
7.
Pieņemt zināšanai, ka atlikušo posmu izbūvei uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu indikatīvi nepieciešams finansējums 28 611 810 euro apmērā.
Sēdi slēdz plkst. 15:15