Valsts sekretāru 05.10.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 31

Valsts sekretāru 05.10.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 31

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ R. Heniņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Bekmanis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, departamenta vadītājs ‒ G. Valdmanis

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ B. Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ D. Merirands

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošu vielu ietekmē sodītas personas uzvedības korekcijas programmas noteikumi"
 
21-TA-292
(D. Merirands, M. Papsujevičs, J. Kalniņš, I. Alliks, A. Balode, J. Bekmanis, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Satiksmes ministrijai noteikumu projektā jēdzienu "komersants" aizstāt ar plašāku pakalpojuma sniedzēja apzīmējumu, papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Satiksmes ministrijai: kopīgi ar Veselības ministriju un sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām reizi gadā apkopot uzvedības korekcijas programmas rezultātus (transportlīdzekļa vadītāju skaits, kuri pēc korekcijas programmas nodarbību apmeklēšanas atkārtoti sodīti par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē), sākotnēji  izvērtēt tos un iesniegt izskatīšanai Ceļu satiksmes drošības padomē; pēc tam, kad uzvedības korekcijas programma būs īstenota trīs gadus, sagatavot informatīvo ziņojumu par programmas rezultātiem un priekšlikumus turpmākai rīcībai, un satiksmes ministram 2027. gada sākumā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā. 
3.
Satiksmes ministrijai iesniegt precizēto noteikumu projektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.  
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi""
22-TA-2915
(D. Merirands, J. Citskovskis)
Ņemot vērā Satiksmes ministrijas pārstāvja priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.        

2. Informatīvie jautājumi

3. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(J. Citskovskis)
1.
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru 2010. gada 28. janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
2.
Valsts sekretāriem izvērtēt visus kontrolē esošos ministrijas neizpildītos uzdevumus, apkopot izpildes aktualitāti zaudējušos uzdevumus un par katru sagatavot pamatojumu kontroles izbeigšanai, un divu nedēļu laikā iesniegt attiecīgu vēstuli Valsts kancelejā. 
Sanāksmi slēdz plkst. 09:40