Valsts sekretāru 25.01.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 3

Valsts sekretāru 25.01.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 3

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā, Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ I. Ziediņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Paiders

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietā, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Rozentāle

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Grīnberga

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"
23-TA-890
(B. Bāne, S. Vīksna, J. Paiders, A. Balode, A. Vērzemnieks,  R. Kronbergs, E. Valantis, A. Smiltēna, E. Jonins, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Veselības ministrija, biedrība "Latvijas Spēļu biznesa asociācija" un  Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrība uztur spēkā izteiktos iebildumus par likumprojekta redakciju.
3.
Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija neuztur spēkā iebildumus par likumprojekta redakciju.
4.
Ņemot vērā, ka Datu valsts inspekcijas pārstāvis sanāksmē nepiedalās un iebildumi par likumprojektu sanāksmes laikā netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97.1 punktu, iebildumus uzskata par atsauktiem.
5.
Finanšu ministrijai:
5.1.
saskaņot ar Ekonomikas ministriju likumprojekta 9. pantā ietvertā 25. panta regulējumu attiecībā uz minētajām telpu grupām;
5.2.
precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:20