Valsts sekretāru 08.12.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 40

Valsts sekretāru 08.12.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 40

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Beināre

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts sekretāra vietnieks ‒ I. Ilgaža

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Grozījumi "Alkoholisko dzērienu aprites likumā""
22-TA-888
(B. Kņigins, M. Blašķe, I. Olafsone, P. Liniņš, K. Zvirbulis, D. Vītols, S. Lazdiņa, R. Kronbergs, I. Beināre, J. Citskovskis)
1.
Ņemot vērā, ka Ekonomikas ministrija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Konkurences padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Alkohola nozares asociācija un Latvijas Alus Darītāju savienība uztur spēkā savus iebildumus (brīdinājuma uzraksta saturs mazumtirdzniecības vietās; cenu un atlaižu reklāmu ierobežošana; tirdzniecības veicināšanas pasākumi), Veselības ministrijai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2.
Veselības ministrijai līdz likumprojekta iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē:
2.1.
kopīgi ar  Ekonomikas ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Alkohola nozares asociācijas un Latvijas Alus Darītāju savienības ekspertiem atkārtoti izvērtēt iebildumu par regulējuma svītrošanu, kas paredz, ka azartspēļu organizēšanas vietās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība un patērēšana uz vietas ir atļauta tikai konkrēti noteiktās un konstruktīvi nodalītās telpās, izvērtēt priekšlikumu regulējumu papildināt ar normu, kas paredz iespēju personai pašai dzērienu aiznest pie spēļu galda vai citām azartspēļu iekārtām, un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt likumprojekta redakciju;
2.2.
kopīgi ar Zemkopības ministrijas, Ekonomikas ministrijas un nozari pārstāvošajiem ekspertiem atkārtoti izvērtēt iebildumus par regulējumu, kas paredz  alkoholisko dzērienu papildus marķēšanas prasības, un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt likumprojekta redakciju.
 
2. §
Likumprojekts "Grozījumi "Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā""
22-TA-875
(B. Kņigins, G. Grasis, S. Lazdiņa, D. Vītols, D. Vilsone, J. Citskovskis)
Ņemot vērā, ka Konkurences padome, Kultūras ministrija un Latvijas Alkohola nozares asociācija uztur spēkā savus iebildumus, Veselības ministrijai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

3. §
Par atbildīgās iestādes noteikšanu Interešu pārstāvības atklātības likuma 4. un 7. pantā doto uzdevumu izpildei
(A. Aļošina, I. Ilgaža, I. Kušķe, A. Zaļūksnis, R. Kronbergs, I. Gailīte, O. Zeile, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas pārstāvju sniegto informāciju.
2.
Atbalstīt šādu atbildības un līdzatbildības sadalījumu:
2.1.
atbildīgā par Saeimai iesniedzamā pirmā ziņojuma izstrādi atbilstoši Interešu pārstāvības atklātības likuma 7. pantam ir Tieslietu ministrija un, izskatot sagatavoto ziņojumu Ministru kabinetā, tiek pieņemts lēmums par atbildīgo institūciju šī likuma un minētā uzdevuma turpmākai izpildei;
2.2.
atbildīgā par Interešu pārstāvības atklātības likuma 4. panta septītajā daļā dotā uzdevuma izpildi ir Tieslietu ministrija, kā līdzatbildīgā ir Valsts kanceleja; tiks izstrādāts viens tiesību akta projekts, paredzot, ka Tieslietu ministrija sagatavos regulējumu par Interešu pārstāvības deklarēšanas sistēmu, savukārt Valsts kanceleja par publicējamo ziņu apjomu, kā arī interešu pārstāvības jomām (Interešu pārstāvības atklātības likuma 3. panta ceturtās daļas 5. punkts) un minētā uzdevumu izpilde notiks sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.
Sanāksmi slēdz plkst. 11:00