Valsts sekretāru 24.02.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 7

Valsts sekretāru 24.02.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 7

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Vadītājs ‒ J. Štālmeistars

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ B. Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Par sabiedriskā labuma organizāciju darbību un attīstību"
22-TA-241
(J. Salmiņa, M. Papsujevičs, A. Smiltēna, V. Reitere, O. Bogdanova, S. Šķiltere, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Finanšu ministrijai:
2.1.
kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt informatīvo ziņojumu attiecībā uz administratīvās atbildības jautājumiem, paredzot, ka administratīvās atbildības regulējums tiks virzīts saskaņošanai Tieslietu ministrijas Administratīvās atbildības regulējuma darba grupā;
2.2.
precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 6. punktu, paredzot, ka Tieslietu ministrijai minētais uzdevums izpildāms līdz 2022. gada 1. oktobrim; 
2.3.
kopīgi ar Tieslietu ministriju papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai līdz 2022. gada 1. oktobrim izvērtēt nepieciešamību noteikt pienākumu biedrībām un nodibinājumiem (sabiedriskā labuma organizācijām) publicēt biedru sarakstu;
2.4.
precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:00