Ministru kabineta 05.03.2024. sēdes protokols Nr. 10

Ministru kabineta 05.03.2024. sēdes protokols Nr. 10

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministrs ‒ A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs, labklājības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks ‒ V. Sidorenkovs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
23-TA-4s
2. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas ārējās robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku stiprināšanas plānu"
24-TA-1s
(A. Sprūds, L. Kalniņš, A. K. Kariņš, K. Briškens, A. Ašeradens, V. Valainis, R. Kozlovskis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (slepeni).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
3. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
24-TA-6k
(A. Sprūds, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 243 "Kārtība, kādā veic speciālistu sertifikāciju un komersantu licencēšanu darbam ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un militāri piesārņotu teritoriju izpēti un sanāciju""
24-TA-20
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Likumprojekts "Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā"
23-TA-2524
(Slepeni)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Kredītiestāžu likumā" (23-TA-2525) un likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā" (23-TA-2765).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Kredītiestāžu likumā" (23-TA-2525) un likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā" (23-TA-2765) (likumprojektu pakete).
6. §
Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā"
23-TA-2525
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-2524) un likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā" (23-TA-2765).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-2524) un likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā" (23-TA-2765) (likumprojektu pakete).
7. §
Likumprojekts "Grozījums Maksātnespējas likumā"
23-TA-2765
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Kredītiestāžu likumā" (23-TA-2525) un likumprojektu "Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-2524).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Kredītiestāžu likumā" (23-TA-2525) un likumprojektu "Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-2524) (likumprojektu pakete).
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta noteikumos Nr. 572 "Valsts robežsardzes maksas pakalpojuma cenrādis""
24-TA-184
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 885 "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""
24-TA-150
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""
23-TA-1635
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 111 "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība""
23-TA-2518
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumos Nr. 474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos""
23-TA-2517
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju sagatavot un labklājības ministram līdz 2024. gada 31. maijam  noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 545 "Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā", kuros noteikt sadarbības grupas sasaukšanas termiņu situācijās, kad nepieciešama ātra rīcība.
13. §
Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem mācību laikā"
23-TA-2041
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Labklājības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Labklājības ministrijas dalību organizācijā "Eiropas sociālais tīkls""
24-TA-54
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
15. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Grietiņas" Brunavas pagastā, Bauskas novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-3322
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Grietiņas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4046 011 0104) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 011 0104) 1,01 ha platībā, Brunavas pagastā, Bauskas novadā, – atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 16 812,20 euro (tirgus vērtība).
16. §
Par Ministru kabineta 2016. gada 10. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 22  21. §) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi"" atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
24-TA-33
(E. Siliņa)
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2016. gada 10. maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 22  21. §) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi"".
17. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo apdrošinājuma summu"
23-TA-1996
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
18. §
Noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības, eksaminācijas un maksātnespējas procesa administratoru amata darbības kārtība"
23-TA-3192
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
19. §
Noteikumu projekts "Par pieprasāmās informācijas apjomu un tās sniegšanas kārtību, lemjot par atļauju piedalīties atlases procesā"
23-TA-3028
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
20. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana""
24-TA-156
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
4.
Tieslietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus par valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu palielināšanu Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija", paredzot finansējuma pārdali 2025. gadā un turpmāk ik gadu 10 350 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana".
21. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 641 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-2729
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par piebraucamā ceļa un stāvvietas izbūvi un tiem nepieciešamo atmežošanu nekustamajā īpašumā "Stiliņi" Liepupes pagastā, Limbažu novadā"
23-TA-1115
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 16. augusta noteikumos Nr. 510 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana"""
23-TA-3241
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""
23-TA-2228
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
24-TA-398
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
24-TA-191
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi""
23-TA-3315
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības  fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros Ventspils brīvostas pārvaldes projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 "Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošiem termināļiem un industriālajām zonām" tiks pabeigts atbilstoši Eiropas Komisijas 2022. gada 14. decembra vadlīniju "Vadlīnijas par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par pārrobežu sadarbības programmu saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II) (2014.–2020. gada periodā) slēgšanu (2022/C 474/01)" 7.sadaļai "nefunkcionējošās darbības", īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēja privāto finansējumu.
4.
Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros Rīgas brīvostas pārvaldes  projekta  Nr. 6.1.1.0/17/I/006 "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" darbība "Kundziņsalas publiskās un slēgtās teritorijas izbūve" tiks pabeigta atbilstoši Eiropas Komisijas 2022. gada 14. decembra vadlīniju "Vadlīnijas par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par pārrobežu sadarbības programmu saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II) (2014.–2020. gada periodā) slēgšanu (2022/C 474/01)" 7. sadaļai "nefunkcionējošās darbības", īstenojot minēto darbību pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēja privāto finansējumu.
5.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādei veikt grozījumus līgumos par projektu Nr. 6.1.1.0/17/I/001 "Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošiem termināļiem un industriālajām zonām" un Nr. 6.1.1.0/17/I/006 "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" īstenošanu, lai nodrošinātu projektu pabeigšanu pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēju privāto finansējumu.
28. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''"
24-TA-442
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

29. §
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām ar zemākajiem ieņēmumiem"
24-TA-108
(A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 848 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-2294
(K. Briškens, A. Caune, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""
24-TA-16
(H. Abu Meri, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai  līdz 2024. gada 31. decembrim izstrādāt alternatīvus, kompleksus risinājumus, lai atteiktos no Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumu Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība" 28. punktā noteiktā pienākuma.
32. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.3.1.i. "Datu pieejamība, koplietošana un analītika" projekta "Vēlēšanu procesa digitalizācija un automatizācija" pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"
23-TA-3152
(I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana""
23-TA-2955
(A. Krauze, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai"
23-TA-2375
(I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumos Nr. 582 "Kārtība, kādā īsteno valsts atbalsta programmu par aizdevumu piešķiršanu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē""
24-TA-69
(A. Krauze, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par ievešanai (importēšanai) Latvijā aizliegtiem lauksaimniecības un lopbarības produktiem"
24-TA-424
(A. Krauze, V. Valainis, M. Trons, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

37. §
Informatīvais ziņojums "Par 2023. gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem"
24-TA-358
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai iesniegt informatīvo ziņojumu Saeimai līdz 2024. gada 1. aprīlim, lai nodrošinātu Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likuma 17. panta otrajā daļā noteiktā uzdevuma izpildi.
38. §
Informatīvais ziņojums "Par finansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības programmas "Digitālā Eiropa" līdzfinansētā projekta "Genomic Data Infrastructure" īstenošanai"
23-TA-2967
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Veselības ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" 213 317 euro apmērā (no tiem 370 euro priekšfinansējuma un 212 947 euro valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai):
2.1.
Biomedicīnas pētījumu un studiju centram Eiropas Komisijas Eiropas veselības un digitālās izpildaģentūras programmas "Digitālā Eiropa" projektu konkursa Nr. DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01 "Federatīvā Eiropas infrastruktūra genoma datiem" (Federated European infrastructure for genomics data) projekta "Genomic Data Infrastructure" īstenošanai 209 241 euro apmērā valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai, norādot nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa gadiem;
2.2.
Veselības ministrijai Eiropas Komisijas Eiropas veselības un digitālās izpildaģentūras programmas "Digitālā Eiropa" projektu konkursa Nr. DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01 "Federatīvā Eiropas infrastruktūra genoma datiem" (Federated European infrastructure for genomics data) projekta "Genomic Data Infrastructure" īstenošanai 4 076 euro apmērā (no tiem 370 euro priekšfinansējuma un 3 706 euro valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai), norādot nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa gadiem.
3.
Atzīt Ministru kabineta 2022. gada 8. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 56 38. §) 3. punktu par spēku zaudējušu.
39. §
Informatīvais ziņojums "Par cukuru aizstājošo saldinātāju bezalkoholiskajos dzērienos ietekmi uz cilvēka veselību un par akcīzes nodokļa palielinājumu bezalkoholiskajiem dzērieniem un tā iespējamo ietekmi uz Latvijas bezalkoholisko dzērienu ražotājiem"
23-TA-2938
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
40. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2024. gada 11. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-563
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Labklājības ministram U. Augulim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2024. gada 11. marta sanāksmē.
41. §
Informatīvais ziņojums "Par publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta "Biofarmaceitiskās izpētes centrs" īstenošanai"
24-TA-264
(A. Čakša, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrei A. Čakšai parakstīt vēstuli par nacionālā publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam "Biofarmaceitiskās izpētes centrs" Teaming konkursa otrajā kārtā.
3.
Projekta "Biofarmaceitiskās izpētes centrs" apstiprināšanas gadījumā Teaming otrajā kārtā nepieciešamo nacionālo publisko līdzfinansējumu 15 000 000 euro apmērā Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt no Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda 1.1. prioritātes "Pētniecība un prasmes" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana" 1.1.1.2. pasākuma "RIS3 pētniecības un inovācijas centri".
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai izglītības un zinātnes ministres parakstīto vēstuli par nacionālā publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam "Biofarmaceitiskās izpētes centrs" nosūtīt Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.
42. §
Informatīvais ziņojums "Par aizsardzības spēju stiprināšanu un nepieciešamajiem resursiem Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra kapacitātei, aizsardzības infrastruktūras attīstības un uzturēšanas nodrošināšanai"
24-TA-96
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Nepieciešamo finansējumu atlīdzībai Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkumu centra kapacitātes stiprināšanai nodrošināt Aizsardzības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2 071 333  euro apmērā 2024. gadā no Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", tai skaitā:
3.1.
804 635 euro apmērā no 2023. gada starpnozaru prioritārā pasākuma "Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālās drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai";
3.2.
1 266 698 euro apmērā no valsts aizsardzības dienesta ieviešanai  plānotajiem līdzekļiem.
4.
Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 2024. gadā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
5.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 3. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
6.
Lai nodrošinātu Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkumu centram nepieciešamo finansējumu atlīdzībai 2025. gadā 2 174 899 euro apmērā un 2026. gadā un turpmāk ik gadu 2 266 038 euro apmērā, Aizsardzības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus izmaiņām bāzes izdevumos 2025.–2028. gadā,  pārdalot nepieciešamos līdzekļus starp Aizsardzības ministrijas budžeta programmām/apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, un vienlaikus izvērtēt iespēju nepieciešamo finansējumu daļēji nodrošināt no 2023. gada starpnozaru prioritāram pasākumam "Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālās drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai" ietaupītā finansējuma, nepieciešamības gadījumā  iesniedzot atbilstošus priekšlikumus Finanšu ministrijā izdevumu pārskatīšanas procesā 2024. gadā.

5. Ministru kabineta lieta

43. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par problemātiku Nacionālo bruņoto spēku ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu reģistrācijā)
23-TA-3018
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

44. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par sarunu sākšanu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par institucionāliem risinājumiem ES un Šveices nolīgumiem, kuri saistīti ar iekšējo tirgu, un par nolīgumiem, kas ir pamatā Šveices pastāvīgajam ieguldījumam Savienības kohēzijā un Šveices iesaistīšanai Savienības programmās"
24-TA-584
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par sarunu sākšanu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par institucionāliem risinājumiem ES un Šveices nolīgumiem, kuri saistīti ar iekšējo tirgu, un par nolīgumiem, kas ir pamatā Šveices pastāvīgajam ieguldījumam Savienības kohēzijā un Šveices iesaistīšanai Savienības programmās".
45. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Vispārējās tiesas lietā T-435/23
24-TA-568 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties Vispārējās Tiesas lietā T-435/23 YL/Padome un EUIPO.
2.
Patentu valdei savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai.
46. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2024. gada 7. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-586
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai  iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Tieslietu ministrijas  izstrādāto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1  "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos".
3.
Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J. Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2024. gada 7. marta sanāksmē.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

47. §
Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-43-03 
24-TA-549 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto viedokļa projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-43-03.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Satversmes tiesai.
48. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju iegūt izšķirošo ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
24-TA-426 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
49. §
Informatīvais ziņojums "Par Krievijas lauksaimniecības un pārtikas produktu importu Latvijā"
24-TA-38
(A. Krauze, R. Kronbergs, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ārlietu ministrijai:
2.1.
sadarbībā ar Zemkopības ministriju, kas sagatavo visu nepieciešamo informāciju un analīzi, veicināt Eiropas Savienības lēmumus par Krievijas izcelsmes lauksaimniecības un pārtikas produktu, tostarp graudu, importa aizliegšanu vai ierobežošanu Eiropas Savienībā, saglabājot tranzītu uz trešajām valstīm;
2.2.
pamatojoties uz Zemkopības ministrijas sagatavoto materiālu, Eiropas Savienības ārlietu ministru padomes sanāksmēs par jaunu sankciju kārtu izskatīšanu ierosināt un uzturēt jautājumu par Krievijas izcelsmes lauksaimniecības un pārtikas produktu, tostarp graudu, importa aizliegšanu vai ierobežošanu Eiropas Savienībā, norādot attiecīgo produktu kombinētās nomenklatūras kodus un saglabājot tranzītu uz trešajām valstīm.
3.
Zemkopības ministrijai:
3.1.
sagatavot informāciju un analīzi, kas nepieciešama, lai Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas institūcijās ierosinātu un uzturētu jautājumu par Krievijas izcelsmes lauksaimniecības un pārtikas produktu, tostarp graudu, importa aizliegšanu vai ierobežošanu Eiropas Savienībā, saglabājot tranzītu uz trešajām valstīm;
3.2.
Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes un darba grupu sanāksmēs turpināt uzturēt jautājumu par Krievijas izcelsmes lauksaimniecības un pārtikas produktu, tostarp graudu, importa aizliegšanu Eiropas Savienībā, saglabājot tranzītu uz trešajām valstīm;
3.3.
kopīgi ar Pārtikas un veterināro dienestu izvērtēt robežkontroles punktos veiktās pastiprinātās oficiālās kontroles un uzraudzības darbības un nepieciešamības gadījumā pārskatīt kontroles apjomu.
4.
Ārlietu ministram un zemkopības ministram, izmantojot arī diplomātisko dienestu, nekavējoties organizēt tikšanās ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvjiem, lai informētu par Krievijas izcelsmes lauksaimniecības un pārtikas produktu, tostarp graudu, importa aizliegšanu vai ierobežošanu Eiropas Savienībā, saglabājot tranzītu uz trešajām valstīm.
5.
Satiksmes ministrijai aicināt nozares pārstāvjus veicināt un plānot Latvijas ražotājiem nepieciešamo infrastruktūru graudu eksportam.
6.
Valsts kancelejai un ministrijām nodrošināt, ka turpmāk to un padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu publisko iepirkumu dokumentācijā tiek paredzēts izslēgt lauksaimniecības un pārtikas produktus, kuru izcelsme ir Krievija un Baltkrievija vai kuri ir ražoti Krievijā un Baltkrievijā.
7.
Aicināt pašvaldības nodrošināt, ka turpmāk to rīkoto publisko iepirkumu dokumentācijā tiek paredzēts izslēgt lauksaimniecības un pārtikas produktus, kuru izcelsme ir Krievija un Baltkrievija vai kuri ir ražoti Krievijā un Baltkrievijā.
8.
Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju sagatavot un zemkopības ministram līdz 2024. gada 1. oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par šī protokollēmuma izpildi.
Sēdi slēdz plkst. 16:40