Ministru kabineta 09.08.2022. sēdes protokols Nr. 39

Ministru kabineta 09.08.2022. sēdes protokols Nr. 39

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ekonomikas ministre, kultūras ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-2s
2. §
Informatīvais ziņojums "Par mācību MAZAIS KRISTAPS 2022 secinājumiem"
22-TA-1556 (DV)
Dienesta vajadzībām
3. §
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāna 2020.-2032. gadam izpildi"
22-TA-1867 (DV)
(A. Pabriks, J. Reirs, D. Pavļuts, J. Garisons, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
4. §
Instrukcijas projekts "Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība"
22-TA-810 (DV)
(T. Linkaits, D. Bankoviča, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
5. §
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem nepieciešamā dabasgāzes apjoma saistītajiem lietotājiem garantēšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē nākamajai apkures sezonai"
22-TA-2406 (IP)
(I. Indriksone, U. Bariss, E. Zviedris, D. Pavļuts, J. Bordāns, E. Šaicāns, I. Gailīte, J. Reirs, J. Patmalnieks, G. Eglītis, A. T. Plešs, A. Muižniece, T. Linkaits, K. Gerhards, K. Eklons, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
6. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iesaistīšanos Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajā lietā trešās puses statusā"
22-TA-2316 (DV)
(K. Līce, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2.
Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās sagatavot un iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesai lūgumu atļaut iesaistīties lietā Ukraina pret Krieviju (X) trešās puses statusā, kā arī tad, ja Tiesa šādu Latvijas lūgumu apmierinās, sagatavot un iesniegt Tiesā Latvijas apsvērumus.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

7. §
Likumprojekts "Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"
21-TA-1802
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. decembra noteikumos Nr. 750 "Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto militārās aviācijas gaisa kuģi un militārās aviācijas lidlauku – civilās aviācijas gaisa kuģi""
22-TA-373
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Nacionālo bruņoto spēku militārā lidlauka "Lielvārde" maksas pakalpojumu cenrādis"
22-TA-389
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 27. marta noteikumos Nr. 223 "Noteikumi par valsts nodevu par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu""
22-TA-1659
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība""
22-TA-400
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Gunaiši" nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-1739
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Likumprojekts "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā"
22-TA-621
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-624), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (22-TA-625), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (22-TA-626), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (22-TA-627), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā" (22-TA-628) un  likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (22-TA-1926).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-624), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (22-TA-625), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (22-TA-626), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (22-TA-627), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā" (22-TA-628) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (22-TA-1926) (likumprojektu pakete).
14. §
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"
22-TA-624
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (22-TA-621), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (22-TA-625), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (22-TA-626), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (22-TA-627), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā" (22-TA-628) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (22-TA-1926).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (22-TA-621), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (22-TA-625), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (22-TA-626), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (22-TA-627), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā" (22-TA-628) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (22-TA-1926) (likumprojektu pakete).
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""
22-TA-1830
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"
22-TA-625
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (22-TA-621), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-624), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (22-TA-626), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (22-TA-627), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā" (22-TA-628) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (22-TA-1926).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (22-TA-621), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-624), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (22-TA-626), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (22-TA-627), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā" (22-TA-628) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (22-TA-1926) (likumprojektu pakete).
17. §
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"
22-TA-626
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (22-TA-621), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-624), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (22-TA-625), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (22-TA-627), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā" (22-TA-628) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (22-TA-1926).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (22-TA-621), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-624), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (22-TA-625), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (22-TA-627), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā" (22-TA-628) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (22-TA-1926) (likumprojektu pakete).
18. §
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"
22-TA-627
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (22-TA-621), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-624), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (22-TA-625), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (22-TA-626), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā" (22-TA-628) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (22-TA-1926).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (22-TA-621), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-624), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (22-TA-625), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (22-TA-626), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā" (22-TA-628) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (22-TA-1926) (likumprojektu pakete).
19. §
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā"
22-TA-628
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (22-TA-621), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-624), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (22-TA-625), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (22-TA-626), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (22-TA-627) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (22-TA-1926).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (22-TA-621), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-624), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (22-TA-625), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (22-TA-626), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (22-TA-627) un likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (22-TA-1926) (likumprojektu pakete).
20. §
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā"
22-TA-1926
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (22-TA-621), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-624), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (22-TA-625), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (22-TA-626), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (22-TA-627) un likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā" (22-TA-628).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (22-TA-621), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-624), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (22-TA-625), likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (22-TA-626), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (22-TA-627) un likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā" (22-TA-628) (likumprojektu pakete).
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā""
22-TA-1568
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 31. augusta noteikumos Nr. 304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""
22-TA-1063
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 791 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem""
21-TA-1121
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā sniedz atbalstu terora aktā cietušajiem"
22-TA-492
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
22-TA-2240 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 27 personas.
26. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 25. novembra rīkojumā Nr. 808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""
22-TA-1239
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2261
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā""
22-TA-1162
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 618 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība""
22-TA-1772
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumos Nr. 747 "Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi""
21-TA-1416
(A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumos Nr. 750 "Nacionālā dokumentārā mantojuma reģistra noteikumi""
21-TA-1444
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 374 "Noteikumi par dokumenta izslēgšanu no nacionālā dokumentārā mantojuma""
21-TA-1459
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
33. §
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"
21-TA-579
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par aviāciju"" (2021-TA-578), likumprojektu "Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā" (2021-TA-476) un likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā" (2021-TA-577).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par aviāciju"" (2021-TA-578), likumprojektu "Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā" (2021-TA-476) un likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā" (2021-TA-577) (likumprojektu pakete).
34. §
Likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā"
21-TA-577
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus  ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par aviāciju"" (2021-TA-578), likumprojektu "Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā" (2021-TA-476) un likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"(2021-TA-579).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes  ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par aviāciju"" (2021-TA-578), likumprojektu "Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā" (2021-TA-476) un likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"(2021-TA-579) (likumprojektu pakete).
35. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7. jūnija noteikumos Nr. 439 "Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzības īstenošanu""
22-TA-1319
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Noteikumu projekts "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība"
21-TA-569
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
37. §
Noteikumu projekts "Ceļu lietotāju maksājumu elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpējās izmantojamības kārtība"
21-TA-1168
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Gaujas NP Raiskums" Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, daļas nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"
22-TA-1847
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodot Satiksmes ministrijai valdījumā nekustamā īpašuma "Gaujas NP Raiskums" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4274 003 0058) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 004 0102) 0,0234 ha platībā – Raiskuma pagastā, Cēsu novadā.
39. §
Likumprojekts "Grozījumi Preču zīmju likumā"
22-TA-86
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā  vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā" (2022-TA-934).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā" (2022-TA-934) (likumprojektu pakete).
40. §
Likumprojekts "Grozījumi Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā"
22-TA-934
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Preču zīmju likumā" (22-TA-86).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Preču zīmju likumā" (22-TA-86) (likumprojektu pakete).
41. §
Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"
21-TA-1807
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
42. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 346 "Kārtība, kādā apmāca un sertificē brīvprātīgā darba veicējus izlīguma procesa organizēšanai un vadīšanai""
22-TA-341
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
43. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 379 "Noteikumi par zvērinātu notāru apliecināto pilnvarojumu reģistru, Latvijā atsaukto pilnvarojumu reģistru un nākotnes pilnvarojumu reģistru""
22-TA-710
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
44. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām""
22-TA-509
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
45. §
Noteikumu projekts "Rīcības kodeksa pārraudzības institūcijas licencēšanas noteikumi"
21-TA-688
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
46. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 25. maija noteikumos Nr. 473 "Kārtība, kādā tiek noteikti valsts nozīmes pasākumi Aglonas svētvietā, kā arī nodrošināta to norise un finansēšana""
22-TA-1960
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
47. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 530 "Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis""
22-TA-2066
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
48. §
Noteikumu projekts "Ārstniecības iestāžu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"
21-TA-570
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai pēc atbilstoša datu apmaiņas risinājuma ieviešanas noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus noteikumos, lai nodrošinātu vienreizes principa ievērošanu datu sniegšanā. 
49. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2202
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
50. §
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
21-TA-471
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
51. §
Noteikumu projekts "Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa (Interreg) programmu 2021.-2027. gadam finansēto projektu finanšu kontroles veikšanas kārtība"
22-TA-1033
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
52. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Komisijas apstiprinātajām Interreg programmām Latvijas Republikā un to ietvaros apstiprinātajiem projektiem ar Latvijas Republikā reģistrētiem finansējuma saņēmējiem, kā arī sniedzamās informācijas apjomu"
22-TA-1112
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
53. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par sadarbību vides aizsardzības jomā denonsēšanu"
22-TA-1908
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ārlietu ministrijai iesniegt Krievijas pusei paziņojumu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par sadarbību vides aizsardzības jomā denonsēšanu.
54. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2088
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
55. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""
22-TA-849
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
56. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""
22-TA-701
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Zemkopības ministrijai (Valsts augu aizsardzības dienestam) noteikumos paredzēto pasākumu īstenošanai saistībā ar Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas papildināšanu un laboratorijas iekārtu un reaģentu iegādi bioķīmisku un molekulāru paņēmienu izmantošanā lauku apskatēm un pēcpārbaudēm 2023. gadā 3 820 euro, 2024. gadā 1 500 euro, 2025. gadā 105 813 euro un turpmāk ik gadu 32 813 euro apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
57. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 743 "Cūku labturības prasības""
21-TA-1162
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
58. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 384 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi""
21-TA-1598
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
59. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra rīkojumā Nr. 125 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-2045
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
60. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2068
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
61. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-328
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
62. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība""
22-TA-1856
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
63. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""
22-TA-1407
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
64. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 13. aprīļa rīkojumā Nr. 257 "Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju""
22-TA-2073
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
65. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam""
22-TA-2214
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

66. §
Likumprojekts "Rail Baltica projekta likums"
21-TA-1087
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
67. §
Likumprojekts "Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā"
22-TA-2360
(G. Eglītis, I. Indriksone, E. Celmiņa, A. T. Plešs, E. Baldzēns, A. Salmiņš, P. Leiškalns, J. Plūme, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai kopīgi ar Labklājības ministriju tehniski precizēt likumprojekta 7.panta redakciju un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs. Ja nepieciešams, arī citiem ministriem atbilstoši kompetencei sniegt atbalstu labklājības ministram likumprojekta virzībā Saeimā.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un labklājības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 23 086 981 euro apmērā, lai laikposmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. decembrim  Latvijā dzīvojošām pensijas vecumu sasniegušās personām, apgādnieku zaudējušām personām un personām ar invaliditāti izmaksātu pabalstu 30 euro mēnesī, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs nepārsniedz 300 euro mēnesī, 20 euro mēnesī, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 301 euro līdz 509 euro mēnesī, 10 euro mēnesī, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 510 euro līdz 603 euro mēnesī, kā arī izmaksātu pabalstu 30 euro mēnesī personām, kuras saņem Latvijas Republikā piešķirto piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, pilngadīgai personai, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, un kura legāli uzturas Latvijas Republikā un kura ir sasniegusi likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu vai kurai ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) lēmumu ir noteikta invaliditāte un kura nav sasniegusi likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, personai, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kura legāli uzturas Latvijas Republikā, ja viņai vai viņas likumiskā aprūpē ir bērns, kuram ir VDEĀVK izsniegts lēmums par invaliditātes noteikšanu.
6.
Lai Labklājības ministrija nodrošinātu likumprojektā ietverto pasākumu īstenošanu, atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" ietvaros 2022. gada prioritārajam pasākumam "RINA integrācija ar VSAA sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmu un NVD starptautiskās sadarbības informācijas sistēmu" plānoto finansējumu valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 2022. gadam 129 773 euro apmērā novirzīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmas izmaiņām.
7.
Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un aizsardzības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"  ne vairāk kā 1 200 euro apmērā, lai laikposmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. decembrim Latvijā dzīvojošiem Aizsardzības ministrijas izdienas pensijas saņēmējiem, kuri nav sasnieguši likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte, izmaksātu  pabalstu 30 euro mēnesī, ja izdienas pensijas apmērs nepārsniedz 300 euro mēnesī, 20 euro mēnesī, ja izdienas pensijas apmērs ir robežās no 301 euro līdz 509 euro mēnesī, 10 euro mēnesī, ja izdienas pensijas apmērs ir robežās no 510 euro līdz 603 euro mēnesī.
8.
Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un labklājības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", paredzot finansējuma piešķiršanu likumprojekta 10. pantā noteikto normu īstenošanai un nepieciešamā finansējuma palielināšanu 2022. gadā par 704 000 euro, lai kompensētu administratīvās izmaksas, kas pašvaldībām radušās saistībā ar mājokļa pabalsta iesnieguma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu, 8 euro apmērā par viena iesnieguma izskatīšanu laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. novembrim.
9.
Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un labklājības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 70 059 euro apmērā, lai nodrošinātu Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammas SOPA funkcionalitātes papildināšanu saistībā ar likumprojekta 10. pantā noteikto normu ieviešanu.
10.
Labklājības ministrijai 2023. gadam nepieciešamo finansējumu ne vairāk kā 74 610 102 euro apmērā, lai nodrošinātu likumprojekta 5. un 10. pantā noteikto normu īstenošanu, paredzēt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā, tai skaitā:
10.1.
59 888 748 euro apmērā pabalstu izmaksai Latvijā dzīvojošām pensijas vecumu sasniegušās personām, apgādnieku zaudējušām personām, personām ar invaliditāti, personām, kuras saņem Latvijas Republikā piešķirto piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, pilngadīgai personai, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, un kura legāli uzturas Latvijas Republikā un kura ir sasniegusi likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu vai kurai ar VDEĀVK lēmumu ir noteikta invaliditāte un kura nav sasniegusi likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, personai, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kura legāli uzturas Latvijas Republikā, ja viņai vai viņas likumiskā aprūpē ir bērns, kuram ir VDEĀVK izsniegts lēmums par invaliditātes noteikšanu;
10.2.
12 609 354 euro apmērā valsts budžeta līdzfinansējuma pašvaldībām mājokļa pabalsta izmaksai;
10.3.
2 112 000 euro apmērā, lai kompensētu administratīvās izmaksas, kas pašvaldībām radušās saistībā ar mājokļa pabalsta iesnieguma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu, 8 euro apmērā par viena iesnieguma izskatīšanu.
11.
Aizsardzības ministrijai 2023. gadam nepieciešamo finansējumu ne vairāk kā 3 001 euro apmērā, lai nodrošinātu likumprojekta 5. pantā noteikto normu īstenošanu un izmaksātu pabalstu Latvijā dzīvojošiem Aizsardzības ministrijas izdienas pensijas saņēmējiem, kuri nav sasnieguši likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte, paredzēt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā.
12.
Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 98 133 145 euro apmērā Būvniecības valsts kontroles birojam maksas samazinājuma par patērēto dabasgāzi un centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājuma kompensējošo pasākumu īstenošanai saskaņā ar likumprojekta 2. un 3. pantā noteikto.
13.
Ekonomikas ministrijai 2023. gadam nepieciešamo finansējumu ne vairāk kā 113 426 855 euro apmērā, lai nodrošinātu likumprojekta 2. un 3. pantā  noteikto normu īstenošanu, paredzēt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā, tai skaitā:
13.1.
17 426 254 euro apmērā maksas samazinājuma par patērēto dabasgāzi kompensējošo pasākumu īstenošanai;
13.2.
96 000 601 euro apmērā centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājuma kompensējošo pasākumu īstenošanai.
14.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 54 224 160 euro apmērā valsts budžeta līdzfinansējumam pašvaldībām koksnes granulu, koksnes brikešu, malkas iegādes un apkures ar elektroenerģiju izmaksu kompensējošo pasākumu īstenošanai likumprojekta 4. pantā noteiktajā kārtībā, tai skaitā lai kompensētu administratīvās  izmaksas, kas pašvaldībām radušās saistībā ar atbalsta iesnieguma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu, 8 euro apmērā par viena iesnieguma izskatīšanu laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. novembrim.
15.
Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un labklājības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"  ne vairāk kā 82 256 euro apmērā, lai nodrošinātu Pašvaldību elektronisko pakalpojumu portāla www.epakalpojumi.lv un Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammas SOPA funkcionalitātes papildināšanu likumprojekta 4. pantā noteiktā tiesiskā regulējuma  ieviešanai.
16.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2023. gadam nepieciešamo finansējumu ne vairāk kā 73 608 800 euro apmērā, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzfinansējumu pašvaldībām likumprojekta 4. pantā noteikto normu īstenošanai, paredzēt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā, tai skaitā:
16.1.
11 920 000 euro apmērā koksnes granulu izmaksu kompensējošo pasākumu īstenošanai;
16.2.
2 016 000 euro apmērā koksnes brikešu izmaksu kompensējošo pasākumu īstenošanai;
16.3.
21 772 800 euro apmērā malkas iegādes izmaksu kompensējošo pasākumu īstenošanai;
16.4.
37 900 000 euro apmērā apkures ar elektroenerģiju izmaksu kompensējošo pasākumu īstenošanai.

4. Informatīvie ziņojumi

68. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas un citu ārvalstu finanšu palīdzības sniedzēju tieši administrētajās programmās, fondos un finanšu instrumentos"
22-TA-1421
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Iekšlietu ministrijai, tās padotības iestādēm un to padotībā esošajām izglītības iestādēm,  kā arī Finanšu izlūkošanas dienestam  uzņemties saistības un īstenot apstiprinātus projektus attiecīgajos finanšu instrumentos, ja nacionālā līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz 30% (izņemot pievienotās vērtības nodokli, ja tas projekta ietvaros nav attiecināms), un Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Valsts administrācija", ja nacionālā līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz 40% (izņemot pievienotās vērtības nodokli, ja tas projekta ietvaros nav attiecināms) no kopējām projekta izmaksām:
2.1.
Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās, fondos un finanšu instrumentos (turpmāk – finanšu instrumenti):
2.1.1.
Iekšējās drošības fonds (Savienības darbības) (2021.-2027);
2.1.2.
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds  (Savienības darbības) (2021.–2027.);
2.1.3.
Finansiālā atbalsta instrumentu robežu pārvaldības un vīzu politika (Savienības darbības) (2021.-2027.);
2.1.4.
Programma "Apvārsnis Eiropa" (2021.-2027.);
2.1.5.
Programma "Digitālā Eiropa" (2021.-2027.);
2.1.6.
Mobilitātes partnerības mehānisms;
2.1.7.
Eiropas Savienības krāpšanas apkarošanas programma;
2.1.8.
Programma "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (2021.-2027.);
2.1.9.
Eiropola programma "Atbalsts operatīvajai darbībai un augstas prioritātes mērķu identificēšanai" ;
2.1.10.
Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instruments;
2.1.11.
Programma "Tiesiskums" (2021. – 2027.);
2.2.
Citu ārvalstu finanšu palīdzības sniedzēju finanšu instrumentos:
2.2.1.
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija";
2.2.2.
Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonds (2020.-2022.).
3.
Ja projektā, kuru plānots īstenot šī protokollēmuma 2.1. un 2.2. apakšpunktā norādītajos finanšu instrumentos, nacionālā līdzfinansējuma apmērs pārsniedz 30% (izņemot pievienotās vērtības nodokli, ja tas projekta ietvaros nav attiecināms) un Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Valsts administrācija"  - 40% (izņemot pievienotās vērtības nodokli, ja tas projekta ietvaros nav attiecināms) no kopējām projekta izmaksām, Iekšlietu ministrijai pirms projekta līguma parakstīšanas sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu, kas paredz atļaut Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot attiecīgo projektu.
4.
Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu) pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai" uz attiecīgo Iekšlietu ministrijas budžeta programmu vai apakšprogrammu.
5.
Iekšlietu ministrijai, tās padotības iestādēm un to padotībā esošajām izglītības iestādēm, kā arī Finanšu izlūkošanas dienestam pēc īstenotā projekta noslēguma maksājuma saņemšanas nodrošināt valsts piešķirtā priekšfinansējuma ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
69. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (2021-2027) kontaktpunkta darbības turpināšanu laika periodā no 2023. gada 16. aprīļa līdz Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" perioda beigām"
22-TA-1888
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 28. aprīļa regulu (ES) 2021/692, ar ko izveido programmu "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1381/2013 un Padomes Regulu (ES) Nr. 390/2014, atļaut Kultūras ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" kontaktpunkta darbības nodrošināšanai no 2023. gada 16. aprīļa līdz 2025. gada 15. aprīlim 29 200 euro apmērā 2023. gadā, 42 300 euro apmērā 2024. gadā un 13 100 euro apmērā 2025. gadā. Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" kontaktpunkta Latvijā darbības nodrošināšanas kopējās izmaksas norādītajā laika periodā ir 169 200 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 84 600 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 84 600 euro.
3.
Kultūras ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu pamatbudžeta bāzes izdevumu 2023.-2025. gadam precizēšanai, paredzot valsts budžeta apakšprogrammā 67.06.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana" 29 200 euro 2023. gadā, 42 300 euro 2024. gadā un 13 100 euro 2025. gadā kā valsts budžeta līdzfinansējumu un 29 200 euro 2023. gadā, 42 300 euro 2024. gadā un 13 100 euro 2025. gadā kā Eiropas Komisijas līdzfinansējumu.
4.
Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā līdz 2024. gada 1. novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par šī protokollēmuma 2. punktā minētā kontaktpunkta darbības turpināšanu laika periodā no 2025. gada 16. aprīļa līdz Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" perioda beigām 2027. gadā.
70. §
Informatīvais ziņojums "Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.–2023. gadam izpildi, valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģiju līdz 2027. gadam, kā arī valsts autoceļu tīkla izvērtējumu"
21-TA-856
(T. Linkaits, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Satiksmes ministrijai veikt valsts autoceļu būvniecību atbilstoši Valsts autoceļu sakārtošanas programmai, kas attiecīgajā gadā tiek sagatavota saskaņā ar vidēja termiņa valsts budžeta, Eiropas Savienības fondu un instrumentu finansējumu, kā arī atbilstoši šajā informatīvajā ziņojumā un informatīvajā ziņojumā "Par valsts autoceļu attīstību no 2020. līdz 2040. gadam" (Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija sēdes prot. Nr. 50 47. §) 1. punktā paredzētajām prioritātēm.
3.
Satiksmes ministrijai iesaistīt arī Ekonomikas ministriju turpmākajā Valsts autoceļu sakārtošanas programmas plānošanas procesā.
71. §
Informatīvais ziņojums "Par informācijas dienesta vajadzībām normatīvo regulējumu"
22-TA-2098
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Aizsardzības ministram līdz 2023. gada 1. maijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos normatīvo aktu grozījumus informācijas dienesta vajadzībām regulējuma pilnveidei.
72. §
Informatīvais ziņojums "Par starptautisko līgumu, kas apstiprināti ar likumu, tulkojumu precizējumiem"
22-TA-1957
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt informatīvā ziņojuma pielikumā pievienoto Tabulu starptautisko līgumu tulkojumu latviešu valodā precizēšanai.
3.
Valsts kancelejai iesniegt informatīvo ziņojumu un tā pielikumu Saeimas Ārlietu komisijai.
73. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
22-TA-2356
(K. Eklons, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
74. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
22-TA-2357
(K. Eklons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
75. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas un Lietuvas Republikas Ārlietu ministrijas saprašanās memoranda par ceļošanas ierobežojumu atcelšanu starp Latviju, Igauniju un Lietuvu autotransportam, dzelzceļa, gaisa un jūras transportam un sadarbību šajā jomā Covid-19 krīzes laikā izpildi"
22-TA-2192
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

5. Ministru kabineta lieta

76. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma ieviešanu)
22-TA-2287
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

77. §
Informatīvais ziņojums par ārkārtas Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 26. jūlija sanāksmē izskatītajiem jautājumiem
22-TA-2340
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
78. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu, Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti"
22-TA-2418
(I. Indriksone, E. Valantis, A. T. Plešs, J. Reirs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu, Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti".

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

79. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2022. gada 3. februāra rīkojuma Nr. 61 "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības" atzīšanu par spēku zaudējušu"
22-TA-2196 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).  
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
80. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-2292
(K. Eklons, B. Bāne, G. Eglītis, A. Muižniece, D. Pavļuts, A. T. Plešs, J. Reirs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.
81. §
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju lietā pret "Staur Eiendom" AS un "Rox Holding" AS"
22-TA-2100 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
82. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" turpmākās darbības nodrošināšanu"
22-TA-1656 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
83. §
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības modeļa izveides progresu"
22-TA-884 (IP)
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Satiksmes ministrijai izstrādāt un satiksmes ministram līdz 2023. gada 1. aprīlim  iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības modeļa izveides progresu, ietverot tajā informāciju par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības nodrošināšanai nepieciešamo normatīvo aktu projektu līdzšinējo un plānoto virzību atbilstoši Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras izveides, ekspluatācijas un uzturēšanas apsvērumiem.
84. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420290721 un Nr. A420253821
22-TA-2396 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzībām lietā Nr. A420290721 un Nr. A420253821. 
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420290721 un Nr. A420253821, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
85. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420278421, Nr. A420283721 un Nr. A420253021
22-TA-2388 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzībām lietā Nr. A420278421, Nr. A420283721 un Nr. A420253021.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420278421, Nr. A420283721 un Nr. A420253021, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
86. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420262921
22-TA-2395 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību lietā Nr. A420262921.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420262921, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
87. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
22-TA-2155
(K. Eklons, J. Reirs, B. Bāne, D. Trofimovs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Iekšlietu ministrijai steidzami aktualizēt rīkojuma projekta anotāciju atbilstoši rīkojuma projekta tekstam un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.  
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
4.
Izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu, tajā skaitā samaksu par virsstundu darbu, piemaksu par dienesta (amata, darba) pienākumu izpildi nakts laikā, par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, piemaksu par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās institūcijas stratēģisko mērķu sasniegšanā, atlīdzību par laiku, kuru amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi nepavada darba vietā vai citā institūcijas norādītajā vietā, bet pēc attiecīga pieprasījuma ierodas norādītajā vietā un nekavējoties uzsāk pienākumu pildīšanu, Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbinātajiem un šo nodarbināto komandējumiem (dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ceļa izdevumi), ēdināšanu, pārtiku, apgādāšanu ar dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamo apģērbu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un inventāru, izdevumus patvēruma meklētāju izmitināšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei, uztura un dienas naudai, ēdināšanai, kā arī izdevumus par pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm personām, kuras ir nelikumīgi šķērsojušas Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, segt no šim mērķim attiecīgajai iestādei piešķirtajiem valsts budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu līdzekļiem, bet to nepietiekamības gadījumā – no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā.
5.
Nepieciešamības gadījumā Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 4. punktam un faktiski nepieciešamajam līdzekļu apmēram.
6.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un valsts un pašvaldības stacionāro ārstniecības iestāžu izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildei nepieciešamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu, tajā skaitā virsstundu darba apmaksu, segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā.
7.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 6. punktam un faktiski nepieciešamajam līdzekļu apmēram.
8.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
88. §
Noteikumu projekts "Enerģijas lietotāju apgāde agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā"
22-TA-2432
(I. Indriksone, D. Pavļuts, E. Šaicāns, K. Gerhards, J. Bordāns, J. Reirs, A. Muižniece, A. T. Plešs, J. Patmalnieks, G. Eglītis, U. Bariss, L. Kurevska, D. Juskovecs, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai steidzami papildināt noteikumu projekta anotāciju par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kompetenci un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai papildināt noteikumu projekta 7.punktu pēc vārda "ieturot" ar vārdiem "no publiskā tirgotāja" un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4.
Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, AS "Conexus Baltic Grid" un valsts drošības iestādēm sagatavot un ekonomikas ministrei līdz  2022. gada 23. augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē priekšlikumus gāzes apgādes garantēšanai gala patērētājiem. 
Sēdi slēdz plkst. 20:15