Ministru kabineta 26.04.2022. sēdes protokols Nr. 23

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!

Ministru kabineta 26.04.2022. sēdes protokols Nr. 23

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-2s

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali valsts līdzfinansējuma nodrošināšanai atbrīvošanas pabalstam denacionalizēto namu īrniekiem"
22-TA-597
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma""
22-TA-799
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Rīkojuma projekts "Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomi"
21-TA-316
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2020. gadu"
21-TA-232
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 218 "Pieminekļu un piemiņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidošanas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteikumi""
22-TA-614
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
22-TA-340
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2018. gada 14. maija rīkojuma Nr. 210 "Par konceptuālo ziņojumu "Problēmjautājumi saistībā ar atbalsta mehānismu pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā un kooperācijas intensificēšanai, to iespējamie risinājumi"" atzīšanu par spēku zaudējušu"
22-TA-59
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Izbeigt ar  Ministru kabineta 2019. gada 7. maija rīkojumu Nr. 210 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"  apstiprinātā Valdības rīcības plāna uzdevuma Nr. 032 pasākuma Nr. 32.1 un 32.2. kontroli.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 785 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē" 13.1.2.2. pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" īstenošanas noteikumi""
22-TA-1061
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1137
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1118
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1168
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1001
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""
22-TA-1024
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta īstermiņa aizdevumu veidā lauksaimniekiem piešķiršanas kārtība"
22-TA-1027
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1026
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums""
22-TA-1152
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-741
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs (otrais paraksts).
19. §
Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā"
22-TA-304
(A. K. Kariņš)
1.
 Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
20. §
Par Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 22 50. §) "Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā""
22-TA-1387
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2.
Atsaukt Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa sēdē (prot. Nr. 22 50. §) atbalstīto, Saeimā iesniegto likumprojektu "Grozījumi Enerģētikas likumā"  (Saeimas likumprojektu reģistrācijas Nr.1434/Lp13) un lūgt Saeimas Prezidiju nevirzīt likumprojektu izskatīšanai Saeimā.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Prezidijam.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

21. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-237
(T. Linkaits, J. Plūme, J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai līdz 2022. gada 16. maijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par kopējās situācijas analīzi attiecībā uz valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" turpmākās darbības nodrošināšanu.
22. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Latvijas Kultūras akadēmijas padomes locekļu apstiprināšanu"
22-TA-722
(N. Puntulis, M. Golubeva, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
23. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Latvijas Mākslas akadēmijas padomes locekļu apstiprināšanu"
22-TA-721
(N. Puntulis, M. Golubeva, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas padomes locekļu apstiprināšanu"
22-TA-465
(N. Puntulis, M. Golubeva, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
25. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Latvijas Lauksaimniecības universitātes padomes locekļu apstiprināšanu"
22-TA-1034
(R. Kronbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība"
21-TA-1779
(J. Citskovskis, J. Bordāns, T. Linkaits, A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai papildināt noteikumu projekta 47.8. apakšpunktu ar amatu "padomnieks" un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs (otrais paraksts).
27. §
Rīkojuma projekts "Par Pasākumu plānu par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā"
22-TA-1035
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

28. §
Pamatnostādņu projekts "Sporta politikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam"
22-TA-780
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

5. Informatīvie ziņojumi

29. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Itālijas Kosmosa aģentūras nodomu protokols par sadarbību ar kosmosu saistīto darbību jomā miermīlīgiem mērķiem"
22-TA-758
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Itālijas Kosmosa aģentūras nodomu protokola par sadarbību ar kosmosu saistīto darbību jomā miermīlīgiem mērķiem (turpmāk – nodomu protokols) noslēgšanu.
3.
Pilnvarot izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāru noslēgt nodomu protokolu.
4.
Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju un Ekonomikas ministriju par līdzatbildīgo institūciju nodomu protokola īstenošanā.
30. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta "Ūdens nozares profesionālās izcilības platformas paplašināšana (PoVE Water Scale up)" īstenošanai nepieciešamo finansējumu"
22-TA-1234
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2022.-2026. gadam ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammā 70.11.00 "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos" Erasmus+ K3 programmas projekta "Ūdens nozares profesionālās izcilības platformas paplašināšana  (PoVE Water Scale up)" (turpmāk – Projekts) īstenošanai. Kopējās Izglītības un zinātnes ministrijas  padotības izglītības iestāžu projektā plānotās izmaksas ir 227 062 euro apmērā, t. sk. 80 % Komisijas finansējums (181 650 euro) un 20% valsts budžeta līdzfinansējums (45 412 euro). Projekta īstenošanai 2022.-2026. gadā ir jānodrošina finansējums ministrijas budžetā katrā gadā šādā apmērā:
2.1.
2022. gadā 31 423 euro, tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 25 139 euro un valsts līdzfinansējums 6 284 euro apmērā;
2.2.
2023. gadā 54 198 euro, tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 43 358 euro un valsts līdzfinansējums 10 840 euro apmērā;
2.3.
2024. gadā 63 828 euro, tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 51 062 euro un valsts līdzfinansējums 12766 euro apmērā;
2.4.
 2025. gadā 62 543 euro, tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 50 035 euro un valsts līdzfinansējums 12 508 euro apmērā;
2.5.
2026. gadā 15 070 euro, tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 12 056 euro un valsts līdzfinansējums 3 014 euro apmērā.
3.
Atbalstīt šī protokollēmuma 2.1. apakšpunktā minētā Projekta īstenošanai nepieciešamā valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", un Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei uz ministrijas 70.11.00 apakšprogrammu "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos".
4.
Lai 2023.–2026. gadā nodrošinātu šī protokollēmuma 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5. apakšpunktā minēto valsts līdzfinansējumu un ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumu palielināšanu Erasmus+ programmas Projekta īstenošanai, Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumu bāzes izdevumu 2023.–2026. gadam precizēšanai. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas bāzes izdevumus 2023.–2026. gadam.
 
31. §
Informatīvais ziņojums "Par paveikto veselības aprūpes sistēmas papildus kapacitātes stiprināšanai Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai un priekšlikumiem neizlietotā finansējuma apguvei"
22-TA-904
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka piešķirtais finansējums veselības aprūpes sistēmas papildus kapacitātes stiprināšanai Covid-19 pacientu ārstēšanai kopā veido 5 727 448 euro, no kuriem uz 2021. gada 31. decembri faktiski tika izlietoti 1 380 011 euro apmērā šādu Ministru kabineta rīkojumu ietvaros:
2.1.
Ministru kabineta 2021. gada 3. novembra rīkojumā Nr. 799 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (prot. Nr. 73 39. §) - kopā piešķirti 1 045 916 euro, no kuriem uz 2021. gada 31. decembri faktiski izlietoti 370 183 euro;
2.2.
Ministru kabineta 2021. gada 1. decembra rīkojumā Nr. 899 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (prot. Nr. 78 39. §) - kopā piešķirti 4 284 321 euro, no kuriem uz 2021. gada 31. decembri faktiski izlietoti 906 494 euro;
2.3.
Ministru kabineta 2021. gada 1. decembra rīkojumā Nr. 904 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (prot. Nr. 78 46. §) - kopā piešķirti 397 211 euro, no kuriem uz 2021. gada 31. decembri faktiski izlietoti 103 334 euro.
3.
Lai nodrošinātu 2021. gada ceturtajā ceturksnī uzsākto gultu izvēršanu un atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu (par periodu no 2021. gada decembra līdz 2022. gada novembrim), Veselības ministrijai normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kas nepārsniedz 3 385 031 euro, tai skaitā:
3.1.
3 776 euro – Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas 1. slimnīca";
3.2.
553 823 euro – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca";
3.3.
318 054 euro - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca";
3.4.
350 791 euro - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca";
3.5.
979 171 euro - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca";
3.6.
 1 902 euro - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca";
3.7.
7 020 euro - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca";
3.8.
152 435 euro - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca";
3.9.
108 900 euro - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca";
3.10.
163 450 euro - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca";
3.11.
55 650 euro - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Limbažu slimnīca";
3.12.
287 655 euro - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca";
3.13.
336 892 euro - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams";
3.14.
65 512 euro - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs".
4.
Atļaut ārstniecības iestādēm atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam 2022. gadā segt faktiskos izdevumus, kas radušies saistībā ar uzsākto gultu izvēršanu un materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi no 2021. gada decembra līdz 2022. gada novembrim.
5.
Atļaut  Ministru kabineta 2021. gada 20. oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 71 4. §) 6. punktā iezīmēto finansējumu 2022. gadam, kas nepārsniedz 3 074 062 euro, lai nodrošinātu papildus izvērsto gultu aprīkošanu un atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu, izlietot līdz 2022. gada novembrim. 
6.
Atļaut  Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 72 60. §) 3. punktā iezīmēto finansējumu 2022. gadam, kas nepārsniedz 1 516 839 euro, lai nodrošinātu papildus izvērsto gultu aprīkošanu un atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu, izlietot līdz 2022. gada novembrim. 
7.
Atļaut  Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 73 47. §) 3. punktā iezīmēto finansējumu 2022. gadam, kas nepārsniedz 1 976 769 euro, lai nodrošinātu papildus izvērsto gultu aprīkošanu un atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu, izlietot līdz 2022. gada novembrim. 
8.
Atļaut  Ministru kabineta 2021. gada 23. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 76 40. §) 5. punktā iezīmēto finansējumu 2022. gadam, kas nepārsniedz 120 338 euro, lai nodrošinātu papildus izvērsto gultu aprīkošanu un atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu, izlietot līdz 2022. gada novembrim. 
9.
Pieņemt zināšanai, ka 2021. gada neapgūtais finansējums 3 629 864 euro apmērā tiks ieskaitīts valsts budžeta ieņēmumos 2022. gadā.
32. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu specializētai Ukrainas valsts institūcijai "Ukrainas transplantācijas koordinācijas centram""
22-TA-1130
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
33. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu specializētai Ukrainas valsts institūcijai "Ukrainas transplantācijas koordinācijas centram""
22-TA-1131
(D. Pavļuts, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju tehniski precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Informatīvais ziņojums "Atbalsts uzņēmējiem tirgus pārorientācijai un Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu izrietošo sankciju seku mazināšanai"
22-TA-1038
(J. Vitenbergs, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt Ministru kabineta 2022. gada 15. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 15 35. §) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai""" 4. punktā ietverto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
3.
Atbalstīt, ka ar Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumiem Nr. 171 "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju - juridisko personu - kreditēšanas veicināšanai"" samazinātais finansējums 8 500 000 euro apmērā tiek novirzīts atbalsta programmas "Garantiju programmas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai īstenošanas noteikumi" finansēšanai, kas jāiesniedz atbilstoši šī protokollēmuma 5.2.2. apakšpunktam.
4.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā iekļautos priekšlikumus par atbalstu uzņēmējiem Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu izrietošo seku mazināšanai un tirgus pārorientācijai. Ekonomikas ministrijai attiecīgi nodrošināt šādu atbalsta programmu izstrādi un saskaņot tās ar Eiropas Komisiju:
4.1.
aizdevumu programmu "Aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku";
4.2.
garantiju programmu "Garantijas aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas ekonomikā";
4.3.
eksporta kredītu garantijas programmas grozījumus;
4.4.
pašu kapitāla fonda grozījumus.
5.
Noteikt, ka Ekonomikas ministrija sagatavo un ekonomikas ministrs noteiktā kārtībā iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā šādus tiesību aktu projektus: 
5.1.
līdz 2022. gada 10. maijam likumprojektu "Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu un tā rezultātā piemēroto sankciju izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas un tirgus pārorientācijas atbalsta likums";
5.2.
līdz 2022. gada līdz 1. jūnijam:
5.2.1.
Ministru kabineta noteikumu projektu "Aizdevumu programmas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai un tirgus pārorientācijai īstenošanas noteikumi";
5.2.2.
Ministru kabineta noteikumu projektu "Garantijas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai un tirgus pārorientācijas īstenošanas noteikumi";
5.2.3.
grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība";
5.2.4.
grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība";
5.2.5.
grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībā" vai izstrādā jaunu tiesību aktu projektu;
5.3.
līdz 2022. gada 1. augustam grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība" vai izstrādā jaunu tiesību aktu projektu.

6. Ministru kabineta lieta

35. §
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par gaisa kvalitāti izglītības iestādēs)
22-TA-1141
(A. T. Plešs, G. Eglītis, S. Šmīdlere, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
2.
Valsts kancelejai:
2.1.
precizēt atbildes projekta 4.lpp. rindkopu par gaisa kvalitātes risinājumiem ilgtermiņā un izteikt to šādā redakcijā: "Ņemot vērā iepriekš minēto, jau šobrīd ir radīti un tiks vēl nostiprināti priekšnoteikumi gaisa kvalitātes risinājumu nodrošināšanai izglītības iestādēs ilgtermiņā. Ar 2024. gadu, kad ir plānots uzsākt izglītības iestāžu institucionālo akreditāciju, izglītības iestāžu akreditācijas prasībās tiks tieši iestrādāti jautājumi, kuri ir saistīti ar izglītības iestāžu telpu gaisa kvalitāti, telpu vēdināšanu, kā arī izglītības iestāžu personāla rīcību šajā jomā. Savukārt, pilnveidojot normatīvos aktus, kas nosaka publisko ēku būvniecības un ekspluatācijas prasības, tai skaitā higiēnas prasības, tiek radīts izglītības iestādei un tās dibinātājam saistošs prasību kopums, kas ir jāievēro gaisa kvalitātes nodrošināšanā izglītības iestādes izveidošanai un darbībai.";
2.2.
papildināt atbildes projektu ar tekstu, ka par izglītības iestādes infrastruktūru un tās atbilstību normatīvajam regulējumam ir atbildīgs izglītības iestādes dibinātājs, tāpēc arī izglītības iestādes dibinātāja ziņā ir pieņemt atbilstošāko lēmumu, kā un par kādiem resursiem nodrošināt normatīvo aktu prasību izpildi. Līdz ar to atsevišķa valsts līmeņa plāna izstrāde šajā jautājumā nav nepieciešama, bet, izstrādājot konkrētos Ministru kabineta normatīvo aktu projektus, attiecīgi Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija paredzēs pārejas noteikumus, kas noteiktu izglītības iestāžu dibinātāja rīcības ietvaru un termiņus atbilstības nodrošināšanai;
2.3.
noformēt precizēto atbildes projektu un nosūtīt atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

36. §
Informatīvais ziņojums "Pasākumi enerģijas cenu stabilizēšanai un samazināšanai un ilgtermiņa prognozējamības nodrošināšanai"
22-TA-301 (IP)
(J. Vitenbergs, E. Šaicāns, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
37. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-1378
(M. Golubeva, A. T. Plešs, G. Eglītis, D. Pavļuts, T. Linkaits, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
38. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420174122
22-TA-1127 (IP)
(M. Golubeva, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420174122.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Iekšlietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420174122 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
39. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420167522
22-TA-1260 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420167522.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420167522 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
40. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420167422
22-TA-1339 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420167422.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420167422 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
41. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420167022
22-TA-1298 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420167022.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420167022 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
42. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420167122
22-TA-1297 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt  iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420167122.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu  Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420167122 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
43. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420166922
22-TA-1294 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420166922.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420166922 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
44. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420166622
22-TA-1293 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420166622.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420166622 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
45. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420169522
22-TA-1244 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420169522.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr.  A420169522 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
 
46. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420169722
22-TA-1261 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420169722.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420169722 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
47. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420169622
22-TA-1343 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420169622.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420169622 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
48. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420168622
22-TA-1342 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420168622.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420168622 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
49. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420168822
22-TA-1304 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420168822.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420168822 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
50. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420168922
22-TA-1305 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420168922.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420168922 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
51. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420169022
22-TA-1306 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420169022.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420169022 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
52. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420168122
22-TA-1243 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420168122
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420168122 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
 
53. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420167722
22-TA-1360 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420167722.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420167722 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
54. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420169422
22-TA-1340 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420169422.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420169422 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
55. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420167822
22-TA-1345 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420167822.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420167822 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
56. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420170322
22-TA-1300 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420170322.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420170322 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
57. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420168522
22-TA-1303 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420168522.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420168522 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
58. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420171222
22-TA-1242 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420171222.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420171222 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

 
59. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420171322
22-TA-1246 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420171322.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420171322 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
 
60. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420170522
22-TA-1247 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420170522.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420170522 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
 
61. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420170722
22-TA-1248 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420170722.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420170722 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
 
62. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420170922
22-TA-1257 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420170922.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420170922 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
63. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420170822
22-TA-1256 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420170822.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420170822 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
64. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420171022
22-TA-1258 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420171022.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420171022 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
 
65. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420170422
22-TA-1249 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420170422.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420170422 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
 
66. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420171922
22-TA-1255 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420171922.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420171922 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
 
67. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420171822
22-TA-1245 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420171822.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420171822 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
 
68. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420172022
22-TA-1254 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420172022.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420172022 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
 
69. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420171522
22-TA-1266 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420171522.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420171522 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
 
70. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420171422
22-TA-1262 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420171422.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420171422 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
71. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420172422
22-TA-1371 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420172422.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420172422 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
72. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420169122
22-TA-1369 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420169122.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420169122 un nepieciešamības gadījuma sniegt papildus paskaidrojumus un apsvērumus  lietā.
73. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420172322
22-TA-1341 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420172322.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420172322 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
74. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420172122
22-TA-1263 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420172122.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420172122 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
75. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420173522
22-TA-1279 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420173522.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420173522 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
76. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420173622
22-TA-1282 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420173622.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420173622 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
77. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420172922
22-TA-1284 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420172922.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420172922 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
78. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420171122
22-TA-1370 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420171122.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420171122 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
79. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420169822
22-TA-1361 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420169822.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420169822 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
80. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420172822
22-TA-1362 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420172822.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420172822 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
81. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420171622
22-TA-1265 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420171622.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420171622 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
 
82. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420173422
22-TA-1363 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420173422.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420173422 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
83. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420172722
22-TA-1346 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420172722.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420172722 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
84. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420174722
22-TA-1365 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420174722.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420174722 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
85. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420174222
22-TA-1367 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420174222.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420174222 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
86. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420172622
22-TA-1347 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420172622.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420172622 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
87. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420173122
22-TA-1364 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420173122.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420173122 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
88. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420172522
22-TA-1366 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420172522.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420172522 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
89. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420175022
22-TA-1272 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420175022.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420175022 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
90. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420174022
22-TA-1358 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420174022.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420174022 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
91. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420175422
22-TA-1259 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420175422.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420175422 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
92. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420175522
22-TA-1322 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420175522.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420175522 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
93. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420175322
22-TA-1332 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420175322.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420175322 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
94. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420174922
22-TA-1281 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420174922.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420174922 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
95. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420174322
22-TA-1333 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420174322.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420174322 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
96. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420174422
22-TA-1324 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420174422.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420174422 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
97. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420175122
22-TA-1287 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420175122.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420175122 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
98. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420176022
22-TA-1329 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420176022.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420176022 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
99. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420175722
22-TA-1285 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420175722.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420175722 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
100. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420174522
22-TA-1359 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420174522.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420174522 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
101. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420176422
22-TA-1292 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420176422.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420176422 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
102. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420176122
22-TA-1271 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420176122.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420176122 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
103. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420176222
22-TA-1273 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420176222.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420176222 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
104. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420176822
22-TA-1327 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420176822.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420176822 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
105. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420176722
22-TA-1275 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420176722.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420176722 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
106. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420177022
22-TA-1325 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420177022.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420177022 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
107. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420177222
22-TA-1269 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420177222.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420177222 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
108. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420177322
22-TA-1264 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420177322.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420177322 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
109. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420177422
22-TA-1356 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
 Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420177422.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420177422 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
110. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420173722
22-TA-1357 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420173722.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420173722 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
111. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420177522
22-TA-1276 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420177522.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420177522 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
112. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420178122
22-TA-1349 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420178122.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420178122 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
113. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420179222
22-TA-1379 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420179222.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420179222 un nepieciešamības gadijumā iesniegt papildus paskaidrojumus un apsvērumus administratīvajā lietā.
114. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420177822
22-TA-1354 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420177822.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420177822 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
115. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420179022
22-TA-1352 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420179022.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420179022 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
116. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420178922
22-TA-1350 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420178922.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420178922 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
117. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420178522
22-TA-1268 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420178522.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420178522 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
118. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420178822
22-TA-1336 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420178822.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420178822 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
119. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420179522
22-TA-1335 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420179522.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420179522 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
120. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420179422
22-TA-1316 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr. A420179422.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420179422 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
121. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420179122
22-TA-1338 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420179122.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420179122 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
122. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420180422
22-TA-1337 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420180422.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420180422 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
123. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420180022
22-TA-1280 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420180022.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420180022 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
124. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420179922
22-TA-1290 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420179922.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr.  A420179922 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
125. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420179822
22-TA-1323 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420179822.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā  Nr. A420179822  un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
126. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420181122
22-TA-1295 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420181122.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420181122 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
127. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420181622
22-TA-1296 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420181622.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420181622 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
128. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420182222
22-TA-1283 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420182222.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420182222 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
Sēdi slēdz plkst. 12:40