Ministru kabineta 27.02.2024. sēdes protokols Nr. 9

Ministru kabineta 27.02.2024. sēdes protokols Nr. 9

Sēdi vada

Ministru prezidentes pienākumu izpildītāja, tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministrs ‒ A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs, zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Rīkojuma projekts "Par kandidatūru apstiprināšanu Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amatam"
24-TA-5DV
(A. K. Kariņš, A. Pelšs, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. §
Konfidenciāli
24-TA-4k
3. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties saistības, lai nodrošinātu Irbenes radioteleskopa uzturēšanas izmaksu daļēju segšanu 2024.-2026. gadā"
24-TA-4DV
(A. Sprūds, A. Ašeradens, A. Čakša, A. Logina, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Noteikumu projekts "Jaunsardzes centra nolikums"
23-TA-3277
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2013. gada 19. augusta rīkojuma Nr. 375 "Par iemaksu starptautiskajā organizācijā "Ženēvas Drošības politikas centrs"" atzīšanu par spēku zaudējušu"
24-TA-47
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija finansējumu 21 343 euro apmērā, kas bija plānots ikgadējo iemaksu nodrošināšanai starptautiskajā organizācijā "Ženēvas Drošības politikas centrs", novirzīs sadarbībai ar citām starptautiskām organizācijām.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra noteikumos Nr. 645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu""
24-TA-171
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""
24-TA-147
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Rīgas valstspilsētas pašvaldības obligāciju izlaišanas noteikumi"
23-TA-1579
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 287 "Valsts robežsardzes koledžas maksas pakalpojumu cenrādis""
22-TA-3771
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 422 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""
23-TA-1202
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ievērojot Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības 2013. gada 10. aprīļa līguma par Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas režīmu 31. panta 4. punktu, Ārlietu ministrijai informēt Baltkrievijas pusi par izmaiņām Latvijas Republikas pilnvarotā robežas pārstāvja un viņa vietnieku uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas sastāvā.      
4.
Ievērojot 2019. gada 18. jūlijā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līguma par Latvijas-Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību 17. panta 3. punktu, Ārlietu ministrijai informēt Lietuvas pusi par izmaiņām Latvijas Republikas pilnvarotā robežas pārstāvja uz Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas valsts robežas sastāvā.
5.
Ievērojot Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības 1994. gada 14. decembra Vienošanās par robežas pārstāvju darbību 2. pantu, Ārlietu ministrijai informēt Krievijas pusi par izmaiņām Latvijas Republikas pilnvarotā robežas pārstāvja uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas sastāvā.  
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa noteikumos Nr. 231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas garantēti no valsts budžeta un starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem""
23-TA-2847
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra noteikumos Nr. 721 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena "Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana" 5.2.1.r. reformas "Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma" 5.2.1.1.i. investīcijas "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti" otrās kārtas "Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti" īstenošanas noteikumi""
24-TA-277
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi""
23-TA-2081
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 13. septembra noteikumos Nr. 567 "Noteikumi par prasībām biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā""
23-TA-2503
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Preču un pakalpojumu piekļūstamības prasības"
23-TA-785
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Jautājumu par Iekšlietu ministrijai 2025. gadā papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 195 000 euro apmērā skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā  kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām. Ja valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā papildu valsts budžeta finansējums netiek piešķirts, Iekšlietu ministrijai noteikumos paredzēto uzdevumu izpildi nodrošināt tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. 
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra noteikumos Nr. 753 "Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu noteikumi""
23-TA-2637
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. augusta noteikumos Nr. 532 "Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība""
23-TA-3196
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Melnupes" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-78
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Melnupes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 0471) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3946) 0,2254 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3947) 0,8986 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3948) 0,3718 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3949) 0,4444 ha platībā Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 19 462,55 euro (tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 5 238,54 euro un mežaudzes vērtība 14 224,01 euro).
19. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rozenfeldi" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-114
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Rozenfeldi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 003 0032) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 003 0183) 0,6 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 003 0184) 0,44 ha platībā Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 12 584 euro.
20. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Bērtuļi" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-123
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Bērtuļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 004 0079) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 004 0079) daļu 1,2216 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 14 170,56 euro (tirgus vērtība 1,16 euro par vienu zemes kvadrātmetru). Zemes kvadrātmetra tirgus vērtība būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.
21. §
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"
22-TA-3178
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
22. §
Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par piekļuvi oficiāliem dokumentiem"
23-TA-3190
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt Eiropas Padomes Konvencijas par piekļuvi oficiāliem dokumentiem (turpmāk - Konvencija) projekta parakstīšanu.
2.
Pilnvarot tieslietu ministru parakstīt Konvenciju.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Tieslietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā noslēgto Konvenciju, precizēto likumprojektu un aktualizēto anotāciju.
5.
Valsts kancelejai sagatavot Konvenciju un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība""
23-TA-2061
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 24. maija rīkojumā Nr. 360 "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības""
24-TA-63
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
24-TA-159
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 30. jūlija noteikumos Nr. 449 "Valsts meža dienesta nolikums""
22-TA-2227
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""
23-TA-2232
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 9. septembra rīkojumā Nr. 599 "Par Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošanu Latvijas Republikā""
24-TA-395
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
24-TA-263
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
30. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai 2024. gadā"
23-TA-3216
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 613 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības darba grupu projektu īstenošanai" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā 2023.–2027. gada plānošanas periodam""
24-TA-367
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 23. maija noteikumos Nr. 259 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanai 2023.–2027. gada plānošanas periodā""
23-TA-3068
(U. Augulis, R. Kronbergs, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Zemkopības ministrijas jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu pasākuma īstenošanai 2025. gadam un turpmākajiem gadiem skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru  2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.
33. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
24-TA-232
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Ievērojot to, ka objekta Mūkusalas ielā 101 (būves kadastra apzīmējums 0100 052 0041 013), Rīgā, pielāgošanai Valsts policijas vajadzībām nepieciešamā finansējuma apmērs pārsniedz rīkojumā noteikto, atļaut Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un noslēgt līgumu objekta Mūkusalas ielā 101 (būves kadastra apzīmējums 0100 052 0041 013), Rīgā, pielāgošanai Valsts policijas vajadzībām par kopējo summu 1 201 231,57 euro apmērā (budžetā plāno 1 201 232 euro).
4.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumi, kas saistīti ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienību nodrošināšanu ar atbilstošām telpām Mūkusalas ielā 101, Rīgā, ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē.
34. §
Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā"
23-TA-2075
(V. Valainis, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
35. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Sabiedrības integrācijas fonda budžetu"
24-TA-433
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

36. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.5. pasākuma "Pieeja tiesiskumam" īstenošanas noteikumi"
23-TA-1044
(M. Papsujevičs, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
4.
Tiesu administrācijā uz projekta īstenošanas laiku izveidot trīs jaunas amata vietas projekta darbību izpildei.
37. §
Noteikumu projekts "Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas perioda grantu projektu ieviešanas, vadības, uzraudzības un kontroles noteikumi"
22-TA-3620
(A. Sprūds, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Noteikumu projekts "Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.—2027. gada plānošanas perioda grantu programmas "Mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kiberdrošības transformācija" īstenošanas noteikumi"
23-TA-1471
(A. Sprūds, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

39. §
Informatīvais ziņojums "Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi"
24-TA-117
(I. Lībiņa-Egnere)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
40. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Komisijas programmas "ES-veselībai" projekta "Medicīnas un veselības pakalpojumu jomas profesiju digitālās noturības veicināšana  (DDS-MAP projekts) īstenošanai 2023.–2026. gadā"
23-TA-2968
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Veselības ministrijas (Rīgas Stradiņa universitātes) iesaistīšanos projektā "Medicīnas un veselības pakalpojumu jomas profesiju digitālās noturības veicināšana 2023.–2026. gadā", piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta – Eiropas Komisijas dotācijas, lai īstenotu Eiropas Komisijas programmas "ES – veselībai" 2021.–2027. gadam  (EU4Health programme 2021–2027) pasākumu –  apmācību veselības aprūpes darbiniekiem, tostarp digitālo prasmju jomā.
3.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" valsts budžeta līdzfinansējumam 22 220 euro apmērā DDS-MAP projekta īstenošanai.
41. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Izglītības ministru padomes (augstākā izglītība) neformālajā 2024. gada 29. februāra - 1. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-514
(A. Čakša, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārajai sekretārei S. Reinbergai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības izglītības ministru 2024. gada 29. februāra -1. marta neformālajā sanāksmē.
42. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2024. gada 4.-5. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-517
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Tieslietu ministrei I. Lībiņai-Egnerei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2024. gada 4.-5. marta sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
43. §
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības mājokļu ministru padomes 2024. gada 4.-5. marta konferencē un Pasaules ēku un klimata 2024. gada 7.-8. marta forumā izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-520
(V. Valainis, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram E. Valantim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības mājokļu ministru padomes 2024. gada 4.-5. marta neformālajā konferencē un Pasaules ēku un klimata forumā 2024. gada 7.-8. martā.
3.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram E. Valantim Eiropas Savienības mājokļu ministru padomes 2024. gada 4.-5. marta neformālajā konferencē parakstīt Ljēžas deklarāciju "Pieejams, pienācīgs un ilgtspējīgs mājoklis visiem".

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

44. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par mazgāšanas līdzekļiem un virsmaktīvajām vielām, ar ko groza Regulu (ES) 2019/1020 un atceļ Regulu (EK) Nr. 648/2004"
24-TA-462
(I. Lībiņa-Egnere)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par mazgāšanas līdzekļiem un virsmaktīvajām vielām, ar ko groza Regulu (ES) 2019/1020 un atceļ Regulu (EK) Nr. 648/2004".
45. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-684/23 Latvijas Sabiedriskais Autobuss
24-TA-484 (IP)
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-684/23 Latvijas Sabiedriskais Autobuss.
2.
Finanšu ministrijai un Satiksmes ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-684/23 Latvijas Sabiedriskais Autobuss.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu E. Bārdiņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-684/23 Latvijas Sabiedriskais Autobuss. 
46. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu par atbalstu ietekmētājiem un tiešsaistes satura veidotājiem"
24-TA-504
(A. Logina, A. Sprūds, I. Lībiņa-Egnere)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu par atbalstu ietekmētājiem un tiešsaistes satura veidotājiem".
47. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, kuri papildina tirdzniecības koncesijas, kas Ukrainas ražojumiem piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses"
24-TA-513
(A. K. Kariņš, J. Gaigals, U. Augulis, R. Kronbergs, V. Valainis, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, kuri papildina tirdzniecības koncesijas, kas Ukrainas ražojumiem piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses".
2.
Ārlietu ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju turpināt sarunas ar lauksaimniecības nozares pārstāvjiem  par priekšlikumiem Ukrainas ražojumu tirdzniecībai.  
48. §
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2024. gada 4.-5. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-523
(R. Kozlovskis, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2024. gada 4.-5. marta sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jomas jautājumiem, par kuriem plānotas diskusijas".
3.
Iekšlietu ministram R. Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2024. gada 4.-5. marta sanāksmē.
49. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot mutvārdu apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-144/23 KUBERA
24-TA-499 (IP)
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot mutvārdu apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-144/23 KUBERA.
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta vecāko juristi S. Zābeli pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-144/23 KUBERA.
50. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/2302, lai uzlabotu ceļotāju aizsardzības efektivitāti un vienkāršotu un skaidrotu dažus direktīvas aspektus"
24-TA-529
(V. Valainis, I. Lībiņa-Egnere)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 ''Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/2302, lai uzlabotu ceļotāju aizsardzības efektivitāti un vienkāršotu un skaidrotu dažus direktīvas aspektus".
51. §
Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2024. gada 4. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-530
(K. Melnis, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Padomes Regulas (ES) 2022/1369 par koordinētiem gāzes pieprasījuma samazināšanas pasākumiem piemērošanas laikposma iespējamo pagarināšanu".
3.
Klimata un enerģētikas ministram K. Melnim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru 2024. gada 4. marta sanāksmē.
52. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu - Padomes lēmumam par Savienības izstāšanos no Enerģētikas hartas nolīguma, Ieteikumu - Padomes lēmumam par to, lai apstiprinātu Eiropas Atomenerģijas kopienas izstāšanos no Enerģētikas hartas nolīguma"
24-TA-531
(K. Melnis, I. Lībiņa-Egnere)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes lēmumam par Savienības izstāšanos no Enerģētikas hartas nolīguma, Ieteikumu Padomes lēmumam par to, lai apstiprinātu Eiropas Atomenerģijas kopienas izstāšanos no Enerģētikas hartas nolīguma".

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

53. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420271521
24-TA-478 (IP)
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākajai tiesai lietā Nr. A420271521.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākajai tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420271521, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
Sēdi slēdz plkst. 13:40