Valsts sekretāru 28.04.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 15

Valsts sekretāru 28.04.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 15

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Viļumsons

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietā, valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Bekmanis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā, valsts sekretāra vietnieks ‒ E. Severs

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

1. Slēgtā daļa

1. §
Konceptuālais ziņojums "Par centralizētas valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldības struktūras izveidi"
22-TA-453
(E. Severs, P. Vilks, Dz. Gasūne, E. Valantis, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1.
papildināt konceptuālo ziņojumu ar galvenajiem rādītājiem centralizētas nacionālo sporta bāzu pārvaldības modeļa ietvaros izveidotās kapitālsabiedrības turpmākajai darbībai un precizēto konceptuālo ziņojumu saskaņot ar Pārresoru koordinācijas centru;
2.2.
rīkojuma projektu, precizēto konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

2. §
Par Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam gatavojamo normatīvo aktu projektu izstrādes, saskaņošanas un virzības jautājumiem