Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 73

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 73

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:15

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""
2020-TA-2594
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""
21-TA-372
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mihaila ielā 1, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
21-TA-613
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Skolas ielā 2A, Salaspilī, nodošanu Salaspils novada pašvaldības īpašumā"
21-TA-585
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 936 "Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu""
21-TA-3
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Priedaines skvērs", Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"
21-TA-239
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" peļņas daļu par 2020. gadu"
21-TA-716
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr.87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs""
21-TA-445
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāja personas dokumenta noteikumi"
21-TA-394
(A. K.Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpu un speciāli aprīkotu transportlīdzekli"
21-TA-373
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027.gadam projektu"
21-TA-726
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt dokumentu, kas apliecina piekrišanu Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam saturam un nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zāles ielā 1-43, Limbažos, Limbažu novadā, nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā"
21-TA-74
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas vides un klimata pasākumu programmā (LIFE) un valsts budžeta līdzfinansējumu 2021.-2024. gadā"
21-TA-362
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam"
21-TA-638
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""
21-TA-355
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana""
21-TA-45
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""
21-TA-345
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-658
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2021.–2027. gadam projektu"
21-TA-733
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt dokumentu, kas apliecina piekrišanu starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2021. - 2027. gadam saturam un nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

20. §
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli""
2021-TA-2163
(J. Vitenbergs, E. Šaicāns, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
21. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""
2021-TA-1848
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Tieslietu ministrijai (Tiesu namu aģentūrai) konkursa procedūrā ar sarunām par jaunā Liepājas cietuma projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem (ieskaitot IDS darbus) piedāvāt būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim, ja tādējādi ir iespējams panākt pēc iespējas konkurētspējīgāku jaunā cietuma būvniecības piedāvājumu.
4.
Tieslietu ministrijai mēneša laikā pēc jaunā Liepājas cietuma projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu iepirkuma uzvarētāja pasludināšanas iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju", atbilstoši precizējot būvniecības termiņus un finanšu plūsmas pa gadiem.
22. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"
21-TA-755
(N. Puntulis, J. Reirs, A. Muižniece, J. Bordāns, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Likumprojekts "Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums"
21-TA-734
(M. Golubeva, D. Trofimovs, J. Reirs, J. Bordāns, S. Armagana, E. Rinkēvičs, I. Gailīte, A. T. Plešs, D. Pavļuts, R. Griškevičs, L. Martinsons, B. Bāne, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Iekšlietu ministrijai precizēt likumprojektu un anotāciju, ņemot vērā  izteiktos priekšlikumus, to skaitā: papildināt likumprojektu ar pantu par Nodrošinājuma valsts aģentūras pienākumu sagatavot lietotāja prasības projekta tehniskajai specifikācijai un nepieciešamos papilddokumentus, paredzēt uzraudzības komitejai plašākas pilnvaras operatīvai jautājumu risināšanai, papildināt likumprojektu un anotāciju ar Finanšu ministrijas iesniegto redakciju attiecībā uz publisko iepirkumu regulējuma izņēmuma piemērošanu un ekspertu piesaisti, anotācijā konkretizēt saturu vārdiem "robežas infrastruktūras izbūve" un uzraudzības komitejā ietverto institūciju pienākumus, paredzēt, ka projekta īstenošanai veicamo darbu secību un laika grafiku nosaka uzraudzības komiteja. Iekšlietu ministrijai precizēto likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
5.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
6.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot iekšlietu ministri M. Golubevu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums".
7.
Noteikt, ka Iekšlietu ministrija ir atbildīga par ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves projektu kopumā, sagatavo un iesniedz Valsts  kancelejā ar projekta īstenošanu saistītos tiesību aktu projektus, kuri attiecas uz Ministru kabineta kompetenci, tai skaitā par finansējumu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvei, arī par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide".
24. §
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta pilnvarojumu veselības ministram Danielam Pavļutam"
21-TA-950
(D. Pavļuts, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai veselības ministra D. Pavļuta sniegto informāciju.
2.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. pantu, 58. pantu un 64. pantu, pilnvarot Saeimā apspriežamajā lietā, izskatot lēmuma projektu "Par neuzticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pavļutam" (780/Lm13), izteikties veselības ministru D. Pavļutu kā Ministru kabineta pārstāvi veselības ministra kompetencē esošajos jautājumos.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Prezidijam.

3. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

25. §
Par priekšlikumiem 2022.gada budžeta projektu pavadošo likumprojektu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā
21-TA-917
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (Nr. 1180/Lp13)  - neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā" (Nr. 1181/Lp13) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 3., 12. un 14. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
3.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Filmu likumā" (Nr. 1182/Lp13) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
4.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"" (Nr. 1184/Lp13) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
4.1.
atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. (daļēji 1A priekšlikums), 2. (pēc būtības), 4. (daļēji 4A priekšlikums), 5. (pēc būtības) 16A, 29A, 31. (par normas izslēgšanu), 32., 35. (daļēji 35A priekšlikums), 37. (daļēji 37A priekšlikums), 38. (daļēji 38A priekšlikums) un 43A priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā;
4.2.
atbalstīt 1. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 1A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt 1. lasījumā atbalstītā likumprojekta 2. pantā izteikto likuma 2. panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
"Uz Valsts prezidentu attiecas tikai šā likuma 3. panta astotā un devītā daļa, 4.3 pants, 19. panta 2.2, 2.3, ceturtā daļa, 22., 37. panta 5.1 daļa un 38. pants."";
4.3.
atbalstīt 4. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 4A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:
"Papildināt 4. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
"(11) Amatpersonām (darbiniekiem) (izņemot šā likuma 5., 5.1, 6., 6.1, 6.2 un 13. pantā minētās amatpersonas (darbiniekus) un fiziskā darba veicējus) vai konkrētiem amatiem noteiktajai mēnešalgai var piemērot tirgus koeficientu, nodrošinot, ka ar koeficientu reizinātais mēnešalgas apmērs nepārsniedz Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu. Šādu amatpersonu (darbinieku) īpatsvars nedrīkst pārsniegt 15 procentus no valsts vai pašvaldības institūcijā nodarbināto amatpersonu (darbinieku) skaita, bet institūcijās, kuras nodrošina pakalpojumu sniegšanu valsts un pašvaldību institūcijām pārresoru līmenī, šādu amatpersonu (darbinieku) īpatsvars nedrīkst pārsniegt 30 procentus. Ja konkrētiem amatiem (izņemot Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatus) un amatpersonām (darbiniekiem) noteiktajai mēnešalgai ticis piemērots tirgus koeficients, valsts vai pašvaldības institūcija ne retāk kā reizi divos gados to pārskata, izvērtējot tirgus koeficienta piemērošanas nepieciešamību un pamatojumu. Ministru kabinets nosaka profesijas un specifiskās jomas, kurām piemērojams tirgus koeficients. Tirgus koeficientu nosaka robežās no 1,1 līdz 1,5.""";
4.4.
atbalstīt Ministru kabineta 16A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt 1. lasījumā atbalstītā likumprojekta 7. pantā izteikto likuma 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
(1) Pašvaldības domes deputātu mēnešalga nedrīkst pārsniegt bāzes mēnešalgas apmēru (4. panta otrā daļa), kam piemērots šāds koeficients:
1) galvaspilsētas domes priekšsēdētājam – līdz 6,00;
2) galvaspilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam, valstspilsētas domes un novada domes priekšsēdētājam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits pārsniedz 30 000, – līdz 5,2;
3) valstspilsētas domes un novada domes priekšsēdētājam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 30 000, – līdz 4,2;
4) valstspilsētas domes un novada domes priekšsēdētāja vietniekam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits pārsniedz 30 000, – līdz 4,0;
5) valstspilsētas domes un novada domes priekšsēdētāja vietniekam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 30 000, – līdz 3,7;
6) galvaspilsētas domes komitejas priekšsēdētājam – līdz 3,1;
7) galvaspilsētas domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam, valstspilsētas domes un novada domes komitejas priekšsēdētājam – līdz 2,8;
8) valstspilsētas domes un novada domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam – līdz 2,5;
9) galvaspilsētas domes deputātam – līdz 1,7;
10) valstspilsētas domes un novada domes deputātam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits pārsniedz 30 000, – līdz 1,6;
11) valstspilsētas domes un novada domes deputātam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 30 000, – līdz 1,5.";
4.5.
atbalstīt Ministru kabineta 29A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt 1. lasījumā atbalstītā likumprojekta 9. pantā izteikto likuma 6.2 panta otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Prokuroru mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram (4. panta otrā daļa) piemērojot šādu koeficientu:
1) rajona (pilsētas) prokuroram – 3,05;
2) rajona (pilsētas) prokuratūras virsprokurora vietniekam – 3,26;
3) rajona (pilsētas) prokuratūras virsprokuroram – 3,53;
4) tiesu apgabala prokuroram – 3,35;
5) tiesu apgabala virsprokurora vietniekam – 3,56;
6) tiesu apgabala virsprokuroram – 3,77;
7) Ģenerālprokuratūras prokuroram – 3,77;
8) Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokuroram – 4,4;
9) Ģenerālprokuratūras departamenta virsprokuroram – 4,7;
10) ģenerālprokuroram – 6,7."";
4.6.
atbalstīt 35. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 35A priekšlikumu šādā redakcijā:
"izslēgt 15. panta vienpadsmito daļu";
4.7.
atbalstīt 37. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 37A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt 1. lasījumā atbalstītā likumprojekta 16. pantā izteikto likuma 17. panta devītās daļas 3.1 un 3.3 punktu šādā redakcijā:
"31) Valsts prezidenta padomniekam, Valsts prezidenta kancelejas vadītājam un viņa vietniekam, izbeidzoties darba līgumam, kas noslēgts uz Valsts prezidenta pilnvaru laiku. Pabalstu izmaksā, ja šī amatpersona sniegusi apliecinājumu, ka uz to neattiecas šajā punktā minētie pabalsta izmaksas ierobežojumi. Ja Valsts prezidenta padomnieks, Valsts prezidenta kancelejas vadītājs vai viņa vietnieks turpina veikt tos pašus pienākumus tā paša vai nākamā Valsts prezidenta pilnvaru laikā, veic Ministru kabineta locekļa konsultatīvās amatpersonas vai darbinieka, Ministru kabineta locekļa, parlamentārā sekretāra vai Saeimas deputāta, valsts vai pašvaldības institūcijas amatpersonas (darbinieka) pienākumus vai uzsāk to pildīšanu mēneša laikā no darba līguma izbeigšanās dienas, atlaišanas pabalstu neizmaksā;";
"33) Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāram un Saeimas Prezidija locekļa konsultatīvajai amatpersonai vai darbiniekam, izbeidzoties darba līgumam, kas noslēgts uz Saeimas Prezidija locekļa pilnvaru laiku. Pabalstu izmaksā mēneša laikā no darba līguma izbeigšanās dienas, ja šī amatpersona sniegusi apliecinājumu, ka uz to neattiecas šajā punktā minētie pabalsta izmaksas ierobežojumi. Ja Saeimas Administrācijas ģenerālsekretārs, Saeimas prezidija locekļa konsultatīvā amatpersona vai darbinieks turpina veikt tos pašus pienākumus vai sāk pildīt Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāra, Saeimas Prezidija locekļa konsultatīvās amatpersonas vai darbinieka, Saeimas frakcijas darbinieka, Saeimas deputāta palīga pienākumus tās pašas vai nākamās Saeimas pilnvaru laikā, valsts vai pašvaldības institūcijas amatpersonas (darbinieka) pienākumus vai uzsāk to pildīšanu mēneša laikā no darba līguma izbeigšanās dienas, atlaišanas pabalstu neizmaksā;"";
4.8.
atbalstīt 38. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 38A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Papildināt likumprojektu ar jauniem pantiem šādā redakcijā:
1. Papildināt 1. lasījumā atbalstītā likumprojekta 6. pantā izteikto likuma 4.3 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Valsts prezidentam sedz reprezentācijas izdevumus 20 procentu apmērā no noteiktās mēnešalgas. Ja Valsts prezidentam ir laulātais, papildus sedz reprezentācijas izdevumus 20 procentu apmērā no amatpersonai noteiktās mēnešalgas.;
uzskatīt iesniegtā panta tekstu par pirmo daļu.";
2. Papildināt 1. lasījumā atbalstītā likumprojekta 8. pantā izteikto likuma 5.1 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
"(5) Saeimas priekšsēdētājam sedz reprezentācijas izdevumus 20 procentu apmērā no noteiktās mēnešalgas.";
3. Papildināt 1. lasījumā atbalstītā likumprojekta 8. pantā izteikto likuma 6. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
"(5) Ministru prezidentam un ministram sedz reprezentācijas izdevumus 20 procentu apmērā no amatpersonai noteiktās mēnešalgas.";
4. Papildināt 1. lasījumā atbalstītā likumprojekta 9. pantā ietvertā likuma 6.1 pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
"(7) Satversmes tiesas priekšsēdētājam un Augstākās tiesas priekšsēdētājam sedz reprezentācijas izdevumus 10 procentu apmērā no amatpersonai noteiktās mēnešalgas.";
5. Izslēgt likumprojekta 19. pantu.";
4.9.
atbalstīt Ministru kabineta 43A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt 1. lasījumā atbalstītā likumprojekta 23. pantā izteikto likuma pārejas noteikumu 53. punktu šādā redakcijā:
"53. Grozījums par šā likuma 2. panta trešās daļas pirmā teikuma papildināšanu ar atsaucēm uz šā likuma 4.3 pantu, grozījumi šā likuma 3. pantā, ar kuriem ceturtās daļas 7. punkts izteikts jaunā redakcijā un 6.2 daļā aizstāti skaitļi un vārdi "1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17. punktā", nosacījums šā likuma 4. panta 1.1 daļā, ka ar koeficientu reizinātais mēnešalgas apmērs nepārsniedz Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu, 4.3 pants, grozījumi par 5.1 un 6. panta izteikšanu jaunā redakcijā, grozījumi par 6.1 panta pirmās daļas izslēgšanu, otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un papildināšanu ar septīto daļu, grozījumi par 6.2 panta pirmās daļas izslēgšanu un otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, nosacījums šā likuma 14. panta 12.2 un trīspadsmitajā daļā, ka mēnešalga kopā ar piemaksu (piemaksām) nedrīkst pārsniegt Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu, grozījumi šā likuma 15. pantā, kas saistīti ar grozījumiem šā likuma 6., 6.1 un 6.2 pantā un ar kuriem ceturtajā daļā aizstāts vārds "priekšsēdētāju", sestajā daļā aizstāti vārdi "pirmajā daļā", astotajā daļā aizstāts vārds "pirmās", devītajā daļā aizstāti vārdi "pirmajā daļā" un izslēgta desmitā daļa, grozījums šā likuma 15. pantā, ar kuru divpadsmitā daļa papildināta pēc vārda "amatpersona", grozījums šā likuma 17. pantā, ar kuru devītā daļa papildināta ar 3.3 punktu, stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī."".
5.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā" (Nr. 1185/Lp13) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
6.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (Nr. 1186/Lp13) – neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
7.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Konkurences likumā" (Nr. 1188/Lp13) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2. un 3. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
8.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" (Nr. 1189/Lp13) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
8.1.
atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3A., 4. un 5. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā;
8.2.
atbalstīt alternatīvo Ministru kabineta 3A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt pārejas noteikumu 54. punktu (likumprojekta 4. pants) šādā redakcijā:
"54. Grozījumi šā likuma 13. panta pirmajā daļā, 16. panta otrajā daļā un 36. panta pirmajā daļā attiecībā uz slimības pabalsta piešķiršanu un izmaksu no 10 dienas un pienākumu darba devējam izmaksāt darba ņēmējiem no saviem līdzekļiem slimības naudu par laiku, ne ilgāku par deviņām kalendāra dienām piemērojami, ja darba ņēmējam pirmā pārejoša darba nespējas diena iestājusies 2022. gada 1. aprīlī vai vēlāk. Ja  pirmā  pārejoša darba nespējas diena iestājusies līdz 2022. gada 31. martam, slimības pabalstu un slimības naudu izmaksā saskaņā ar tiesisko regulējumu, kāds bija spēkā līdz 2022. gada 31. martam."".
9.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" (Nr. 1190/Lp13) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
10.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (Nr. 1192/Lp13) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
10.1.
atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2. (daļēji 2A priekšlikums) un 3.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā;
10.2.
atbalstīt 2. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 2A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:
"___. No kancelejas nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā ir atbrīvota pašvaldība, ja tiesības uz nekustamo īpašumu tā iegūst reorganizācijas rezultātā."".
11.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" (Nr. 1193/Lp13) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
11.1.
atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3A, 4., 5., 6., 7., 8. un 9. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā;
11.2.
atbalstīt alternatīvo Ministru kabineta 3A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Papildināt pārejas noteikumu 159. punktu pēc skaitļa "2021." ar vārdu un skaitli "un 2022."".
12.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
26. §
Par priekšlikumiem likumprojektu "Par valsts budžetu 2022. gadam" un "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā
21-TA-925
(J. Reirs, I. Vanaga, A. Muižniece, D. Pavļuts, N. Puntulis, E. Baldzēns, A. K. Kariņš)
1.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Par valsts budžetu 2022. gadam" (Nr. 1195/Lp13) un likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" (Nr. 1194/Lp13) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
1.1.
neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus teksta daļām;
1.2.
saskaņā ar valdības veidojošo koalīcijas partneru 2021. gada 1. novembra sadarbības sanāksmē lemto, atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 19.–25., 39., 40., 53., 59., 61.–65., 74.–86., 133., 134. un 147.–156. priekšlikumu skaitliskām daļām.
2.
Par Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem likumprojektam "Par valsts budžetu 2022. gadam" (Nr. 1195/Lp13) un likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" (Nr. 1194/Lp13) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
2.1.
atbalstīt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) iesniegto 1., 2. un 4.–7. priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" teksta daļai izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā;
2.2.
neatbalstīt ministriju iesniegto 3. priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" teksta daļai;
2.3.
atbalstīt ministriju iesniegto 2.–4. priekšlikumu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" teksta daļai;
2.4.
neatbalstīt ministriju iesniegto 1. priekšlikumu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" teksta daļai;
2.5.
atbalstīt ministriju iesniegto 1.–32. priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" skaitliskajai daļai izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā;
2.6.
Finanšu ministrijai tehniski precizēt atbalstītos priekšlikumus, noformēt tos attiecīgu Ministru kabineta priekšlikumu veidā un iesniegt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā un Valsts kancelejā;
2.7.
ministrijām divu darba dienu laikā pēc likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" pieņemšanas Saeimā otrajā lasījumā saskaņā ar atbalstītajiem priekšlikumiem ievadīt izmaiņas Vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā un iesniegt Finanšu ministrijā precizētās veidlapas saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" (turpmāk – noteikumi Nr. 523) 51. punktā noteikto;
2.8.
ministrijām atbilstoši Saeimā otrajā lasījumā atbalstītajiem priekšlikumiem līdz 2021. gada 13. decembrim sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā precizētu veidlapu Nr. 7(pb), Nr. 7(LM) un Nr. 28, lai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 523 45. punktā un Ministru kabineta 2021. gada 24. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 63 1.§) 29. punktā noteikto varētu nodrošināt valsts budžeta likuma paskaidrojumu aktualizēšanu un publicēšanu Finanšu ministrijas tīmekļvietnē;
2.9.
Finanšu ministrijai precizēt kopsavilkuma skaitļus likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" pielikumos atbilstoši Saeimā otrajā lasījumā atbalstītajiem priekšlikumiem;
2.10.
atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu precizēt budžeta apakšprogrammā 21.01.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai" ar Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 57 52.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" izstrādes procesā"" 32. punktu atbalstītā finansējuma 30 000 000 EUR 2022. gadam sadalījumu pa apakšpasākumiem šādā apmērā:
2.10.1.
valsts atbalstam vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai – 19 500 000 euro;
2.10.2.
lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un lauksaimniecības zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai – 3 000 000 euro;
2.10.3.
mazo lauksaimniecības ražotāju ienākumu valsts atbalstam – 4 000 000 euro;
2.10.4.
kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kredītiem, lauksaimniecības dzīvnieku iegādes kredītiem un īstermiņa kredītiem – 3 500 000 euro.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

4. Informatīvie ziņojumi

27. §
Par Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 42 41. §) "Likumprojekts "Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV""
21-TA-385
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 42  41. §) "Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV" 4., 5. un 6. punktā doto uzdevumu.
 
28. §
Informatīvais ziņojums "Latvijas pretterorisma stratēģija 2021.-2026. gadam"
21-TA-495
(M. Golubeva, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas pretterorisma stratēģiju 2021. - 2026. gadam.
3.
Iekšlietu ministrijai līdz 2026. gada 1. janvārim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu "Latvijas pretterorisma stratēģija 2027. - 2032. gadam", tajā ietverot novērtējumu par iepriekšējo periodu.
29. §
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2021. gada 2. pusgadā"
21-TA-736
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
30. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
21-TA-768
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ņemot vērā finansējuma pārdali no Satiksmes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 31.09.00 "Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei" uz budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 15 053 400 euro apmērā, Satiksmes ministrijai līdz 2022. gada 31. martam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2019. gada 23. jūlija rīkojumā Nr. 385 "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai".
31. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-633
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Ministru kabineta lieta (I)

32. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
21-TA-946
(D. Pavļuts, J. Perevoščikovs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
33. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
21-TA-947
(D. Pavļuts, A. Muižniece, E. Juhņēviča, E. Rinkēvičs, E. Baldzēns, J. Reirs, J. Vitenbergs, J. Salmiņš, M. Golubeva, J. Bordāns, A. Pabriks, A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai Imunizācijas valsts padomes rekomendācijas balstvakcinācijas veikšanai, nosakot par prioritāru iedzīvotāju primāro vakcināciju un riska grupu revakcināciju. Ņemot vērā vakcinācijas jaudu pieejamību, atbalstīt revakcinācijas pakāpenisku uzsākšanu pārējām iedzīvotāju grupām.
 
34. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-872
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Informatīvais ziņojums "Par vakcinācijas aptveres palielināšanas plānu pret Covid-19 infekciju"
21-TA-923
(D. Pavļuts, E. Juhņēviča, G. Eglītis, N. Puntulis, J. Vitenbergs, A. Muižniece, D. Trofimovs, J. Bordāns, R. Kronbergs, E. Rinkēvičs, A. T. Plešs, T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par nozarēs paveikto vakcinācijas pret Covid-19  aptveres palielināšanai.  
36. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
21-TA-764
(D. Pavļuts, E. Baldzēns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 37. paragrāfā minētajā noteikumu projektā. 
37. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
21-TA-899
(D. Pavļuts, J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai papildināt noteikumu projekta tekstu ar šī protokola 36. paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstu.  
3.
Veselības ministrijai steidzami papildināt noteikumu projekta anotāciju, ņemot vērā šī protokollēmuma 2. punktā minēto, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
4.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.
38. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 288 "Aptieku darbības noteikumi""
21-TA-951
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
39. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-915
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"
21-TA-916
(D. Pavļuts, B. Bāne, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Veselības ministrijai papildināt rīkojuma projekta anotāciju ar skaidrojumu par finansējuma SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 2,8 milj. euro apmērā plānoto izlietojumu, saskaņot precizēto anotāciju ar Finanšu ministriju un iesniegt  to Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu izlietojumu un izlietojuma prognozēm, un vakcīnu atlikumiem"
21-TA-939 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
42. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-815
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
21-TA-903
(D. Pavļuts, J. Citskovskis, A. Pabriks, L. Martinsons, K. Bērziņš, I. Vanaga, E. Valantis, A. Muižniece, E. Rinkēvičs, N. Puntulis, T. Linkaits, J. Endziņš, L. Meņģelsone, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Veselības ministrijai tehniski precizēt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju tehniski precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
5.
Pamatā atbalstīt priekšlikumus par Covid - 19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem ar 2021. gada 15. novembri. Starpinstitūciju sadarbības koordinācijas darba grupai sagatavot attiecīgu tiesību akta projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra sēdē. 
44. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
21-TA-914
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš )
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.  
45. §
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
21-TA-867
(J. Reirs, B. Bāne, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot finanšu ministru J. Reiru izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā".
6.
Valsts ieņēmumu dienests nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu piešķir tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par likumprojekta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
46. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-901
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Rīkojumā iekļautajiem pasākumiem, kas ir radušies saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu un seku novēršanu 2021. gada decembrī,  nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 53 580 euro apmērā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā. 
4.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu atbilstoši faktiski nepieciešamajam finansējuma apmēram no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
5.
Šī protokollēmuma 3.punktā minēto finansējumu piešķir valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai atbilstoši Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmuma "Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi" (2012/21/ES) nosacījumiem.
47. §
Informatīvais ziņojums "Par papildu gultu izvēršanu un resursiem Covid-19 pacientu ārstēšanai"
21-TA-953
(D. Pavļuts, I. Dreika, B. Bāne, B. Kņigins, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu papildu gultu izvēršanu Covid-19 pacientu ārstēšanai ārstniecības iestādēs, papildus nepieciešams finansējums, kas nepārsniedz 6 554 593 euro.
3.
Lai nodrošinātu papildu gultu izvēršanu un atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu, kā arī skābekļa pievades vai izveides sistēmu uzlabošanu 2021. un 2022. gadā (par periodu no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada martam), Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (2021. gadā 4 284 321 euro un 2022. gadā ne vairāk kā 1 976 769 euro), tai skaitā:
3.1.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" 4 jaunu IT gultu un 37 gultu izveidei (399 140 euro 2021. gadā un  ne vairāk kā 171 060 euro 2022. gadā);
3.2.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" 4 IT gultu izveidei un skābekļa sistēmas pilnveidošanas darbu veikšanai (392 192 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 650 000 euro 2022. gadā);
3.3.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca" 28 gultu izveidei (991 075 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 424 746 euro 2022. gadā);
3.4.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca" skābekļa sistēmas uzlabošanas darbu veikšanai (485 888 euro 2021. gadā);
3.5.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" 41 gultas izveidei (201 161 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 41 491 euro 2022. gadā);
3.6.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Priekules slimnīca" 20 gultu izveidei un remontdarbu veikšanai (9 681 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 4 149 euro 2022. gadā);
3.7.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca" 16 gultu izveidei (126 032 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 49 838 euro 2022. gadā);
3.8.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" 20 gultu izveidei (58 783 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 25 193 euro 2022. gadā);
3.9.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca" 40 gultu izveidei (179 462 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 71 577 euro 2022. gadā);
3.10.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Cēsu klīnika" 12 gultu izveidei (78 855 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 33 795 euro 2022. gadā);
3.11.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca" 29 gultu izveidei un remontdarbu veikšanai (145 880 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 62 520 euro 2022. gadā);
3.12.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca" 20 gultu izveidei un remontdarbu veikšanai (63 000 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 27 000 euro 2022. gadā);
3.13.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca" iekārtu iegādei (108 900 euro 2021. gadā);
3.14.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca" 20 gultu izveidei un remontdarbu veikšanai (163 450 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 70 050 euro 2022. gadā);
3.15.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Limbažu slimnīca" 19 gultu izveidei (55 650 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 23 850 euro 2022. gadā);
3.16.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles medicīnas centrs"  15 gultu izveidei (2 100 euro 2021. gadā);
3.17.
Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca" materiāltehniskajam nodrošinājumam (211 912 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 90 819 euro 2022. gadā);
3.18.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību SIA "Sanare – KRC Jaunķemeri"  49 gultu izveidei un remontdarbu veikšanai (173 042 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 74 161 euro 2022. gadā);
3.19.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Irlavas Sarkanā krusta slimnīca" 12 gultu izveidei (7 962 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 3 412 euro 2022. gadā);
3.20.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca" 15 gultu izveidei (118 783 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 19 663 euro 2022. gadā);
3.21.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca" 30 gultu izveidei un remontdarbu veikšanai (311 373 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 133 445 euro 2022. gadā).
4.
Atbalstīt, ka par izdevumiem, kas radušies, papildus izvēršot gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu pacientu pārvešanas pakalpojumiem, ir veicams avansa norēķins 4 370 890 euro 2021. gadā.
5.
Ja šī protokollēmuma 3. punktā minētais finansējuma sadalījums netiek izlietots atbilstoši noteiktajam mērķim, tad piešķirtais vai neizlietotais finansējums ārstniecības iestādei ir jāatmaksā valsts budžetā.
6.
Konceptuāli atbalstīt, ka papildus šī protokollēmuma 3. punktā iekļautajam finansējumam par skābekļa sistēmas pievades izbūves un pielāgošanas darbiem ārstniecības iestādēm tiek atlīdzināti faktiskie izdevumi, kas radušies laika periodā no 2021. gada janvāra līdz 2021. gada decembrim.
7.
 Veselības ministrijai sagatavot un divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par šī protokollēmuma 6. punktā plānotajiem izdevumiem.
8.
Atbalstīt 2021. gadā VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 19 200 euro apmērā (20 jaunu Covid gultu izveide) - gultu izveidei, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei, VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 143 250 euro apmērā (20 Covid gultu pārprofilēšanai) - gultu izveidei, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei, VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 1 200 euro apmērā (22 pārprofilēto Covid gultu uzlabošanai) - medicīnisko iekārtu iegādei.
9.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 8. punkta izpildi, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas palielināšanu 163 650 euro apmērā Veselības ministrijai, tajā skaitā paredzot VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 19 200 euro apmērā, VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 143 250 euro apmērā, VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 1 200 euro.
10.
Lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests papildus Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" noteiktajiem neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu profiliem un to sastāviem, pieejamo personāla resursu ietvaros var veidot neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes pacientu, kuriem transportēšanas laikā nepieciešams ārstniecības personu atbalsts, pārvešanai no daudzprofilu klīniskās universitātes slimnīcas VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" uz to sadarbības iestādēm 2021. un 2022. gadā, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (2021. gadā 86 569 euro apmērā par periodu no 2021. gada novembra līdz 2021. gada decembrim, 2022. gadā, kas nepārsniedz 43 284 euro par periodu 2022. gada janvāri).
11.
Slimnīcu kapacitātes celšanai paredzētās iekārtas, kas minētas šī protokollēmuma 3. punktā, tiek iegādātas valsts īpašumā un nodotas slimnīcām bezatlīdzības lietošanā. Veselības ministrijai divu gadu periodā izvērtēt faktisko iekārtu noslodzi, atbilstību slimnīcas līmenim un lemt par iekārtu nodošanu citām slimnīcām atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.
12.
Veselības ministrijai, ņemot vērā šajā protokollēmumā noteikto, attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.  

6. Ministru kabineta lieta (II)

48. §
Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (par starpinstitucionālu padomi cilvēkdrošības uz ūdens jautājumos)
21-TA-948
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto starpatbildes projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt starpatbildi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

49. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Digitālo eiro"
21-TA-921
(B. Bāne, L. Kļaviņa, A. K. Kariņš)
Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Digitālo eiro".

8. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

50. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par atjaunojamo un zema oglekļa satura degvielu izmantošanu jūras transportā un ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK"
21-TA-907 (IP)
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai  iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par atjaunojamo un zema oglekļa satura degvielu izmantošanu jūras transportā un ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK".
51. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par grozījumiem Direktīvā 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū"
21-TA-908
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par grozījumiem Direktīvā 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū".
52. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/94/ES"
21-TA-909 (IP)
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai  iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/94/ES".
53. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK attiecībā uz aviācijas ieguldījumu Savienības ekonomikas mēroga emisiju samazināšanas mērķa sasniegšanā un atbilstošu globāla tirgus pasākuma īstenošanu"
21-TA-912
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK attiecībā uz aviācijas ieguldījumu Savienības ekonomikas mēroga emisiju samazināšanas mērķa sasniegšanā un atbilstošu globāla tirgus pasākuma īstenošanu".
54. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas tiesību aktu priekšlikumu kopumu, lai stiprinātu Eiropas Savienības noteikumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā"
21-TA-922 (IP)
(J. Reirs, L. Kļaviņa, A. K. Kariņš)
Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas tiesību aktu priekšlikumu kopumu, lai stiprinātu Eiropas Savienības noteikumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā".
55. §
Informatīvais ziņojums "Par jaunas Eiropas Savienības aģentūras – Eiropas iestādes cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu (AMLA) – izveidi un Latvijas kandidatūras izvirzīšanu aģentūras mītnes vietai"
21-TA-850 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija

9. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

56. §
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt citas valsts pilsonību"
21-TA-368 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
57. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420249621
21-TA-938 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
 Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420249621.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai rajona tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Administratīvajā rajona tiesā lietā Nr. A420249621.
58. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420251021
21-TA-942 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420251021.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai rajona tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Administratīvajā rajona tiesā lietā Nr. A420251021.
59. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420251921
21-TA-943 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona  tiesai lietā Nr. A420251921.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai rajona tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību  Administratīvajā rajona tiesā lietā Nr. A420251921.
60. §
Informatīvais ziņojums "Par nostāju saistībā ar Eiropas Komisijas 2021. gada 7. maija vēstuli par tradicionāliem pašu resursiem"
21-TA-812 (IP)
(J. Reirs, N. Sakss, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Pieņemt zināšanai informatīvajā ziņojumā ietverto Valsts ieņēmuma dienesta viedokli, ka veiktie muitas vērtības noteikšanas kontroles pasākumi ir bijuši atbilstoši un nav pamata izdarīt secinājumu par pieļautiem sistemātiskas krāpšanas gadījumiem Latvijā ar pazeminātu vērtību tekstila un apavu importam no Ķīnas Tautas Republikas, un  Eiropas Komisijas 2021. gada 7. maija vēstulē Nr. Ares (2021)3073606 paustais secinājums par uz Latviju attiecināmiem  tradicionālo pašu resursu zaudējumiem nav pamatots. 
3.
Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) risināt jautājumu ar Eiropas Komisiju sarunu ceļā, un Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) un Tieslietu ministrijai nepieciešamības gadījumā nodrošināt Latvijas interešu aizstāvību Eiropas Savienības Tiesā.
4.
Līdz jautājuma atrisināšanai,  lai apturētu soda procentu pieaugumu, atbalstīt informatīvajā ziņojumā iekļauto 1.rīcības scenāriju, kas paredz nodrošināt tradicionālo pašu resursu pieejamību Eiropas Komisijas 2021. gada 7. maija vēstulē Nr. Ares (2021)3073606 noteiktajā apmērā, veicot  maksājumu ar atrunu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 268. pantu un 340. panta 2. punktu.
5.
Finanšu ministram nodrošināt tradicionālo pašu resursu zaudējumu maksājuma veikšanu.
61. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
21-TA-892 (IP)
(E. Rinkēvičs, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot veselības ministru informēt koordinējošo dalībvalsti Zviedriju par Latvijas Covid-19 vakcīnu ziedošanu, izmantojot COVAX mehānismu.
62. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420252121
21-TA-956 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420252121.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai rajona tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Administratīvajā rajona tiesā lietā Nr. A420252121.
Sēdi slēdz plkst. 18:30