Ministru kabineta 24.01.2024. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 4

Ministru kabineta 24.01.2024. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 4

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministrs ‒ A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs, zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Bērziņa

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:05

1. Ministru kabineta lieta

1. §
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Baltijas valstu pieteikumā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta desmitajam projektu uzsaukumam"
23-TA-3297 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 14:00