Ministru kabineta 17.03.2022. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 16

Ministru kabineta 17.03.2022. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 16

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:13

1. Ministru kabineta lieta

1. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu cenu aptaujas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"
22-TA-868
(E. Rinkēvičs, G. Eglītis, J. Reirs, M. Golubeva, D. Pavļuts, A. Pabriks, A. T. Plešs, A. Muižniece, J. Bordāns, T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" uzņemties finansiālās saistības par informatīvajā ziņojumā norādīto prioritāri ierīkojamo posmu 83,9 km garumā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu par kopējo summu 53 573 008 euro (ar PVN), tai skaitā būvniecības ieceres izstrādi (2 002 618 euro), būvdarbu veikšanu (51 394 214 euro) un autoruzraudzību (176 176 euro).
3.
Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu šī protokollēmuma 2. punktā minētajiem pasākumiem 2022. gadā, atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par:
3.1.
apropriācijas pārdali 2022. gadā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums"  1 946 753 euro apmērā;
3.2.
finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 1 321 993 euro apmērā.  
4.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktā noteiktajam.
5.
Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu šī protokollēmuma 2. punktā minētajiem pasākumiem 2023. un 2024. gadā, atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" sagatavošanas procesā:
5.1.
palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2023. gadā par 11 821 102 euro un 2024. gadā par 386 918 euro;
5.2.
samazināt budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmā 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide" 2024. gadam plānoto finansējumu par 386 918 euro.
6.
Iekšlietu ministrijai  likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus atbilstoši šī protokollēmuma 5. punktā noteiktajam.
7.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 9 53. §) "Informatīvais ziņojums "Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu"" 2. punktu.
8.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 138. punktu atzīmēt, ka visi šajā jautājumā aptaujas kārtībā piedalījušies Ministru kabineta locekļi ir atbalstījuši šo protokollēmumu bez priekšlikumiem un iebildumiem, izņemot Ministru prezidenta biedru, tieslietu ministru J. Bordānu, kurš ir pievienojis šādu piezīmi:
    "Atbalstu. Vienlaikus vēršu uzmanību uz nepieciešamību juridiski precīzi pamatot būtisku līguma nosacījumu maiņu, atsaucoties uz konkrētiem noslēgtā līguma punktiem. Neviens no pievienotajiem dokumentiem šādu objektīvu izvērtējumu un pamatojumu nesniedz.".  
2. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-866
(E. Rinkēvičs, G. Eglītis, J. Reirs, M. Golubeva, D. Pavļuts, A. Pabriks, A. T. Plešs, A. Muižniece, J. Bordāns, T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 138. punktu atzīmēt, ka visi šajā jautājumā aptaujas kārtībā piedalījušies Ministru kabineta locekļi ir atbalstījuši rīkojuma projektu bez priekšlikumiem un iebildumiem, izņemot Ministru prezidenta biedru, tieslietu ministru J. Bordānu, kurš ir pievienojis šādu piezīmi:
    "Atbalstu. Vienlaikus vēršu uzmanību uz nepieciešamību juridiski precīzi pamatot būtisku līguma nosacījumu maiņu, atsaucoties uz konkrētiem noslēgtā līguma punktiem. Neviens no pievienotajiem dokumentiem šādu objektīvu izvērtējumu un pamatojumu nesniedz.".
3. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-863
(E. Rinkēvičs, G. Eglītis, J. Reirs, M. Golubeva, A. Pabriks, A. T. Plešs, A. Muižniece, J. Bordāns, T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 138. punktu atzīmēt, ka visi šajā jautājumā aptaujas kārtībā piedalījušies Ministru kabineta locekļi ir atbalstījuši rīkojuma projektu bez priekšlikumiem un iebildumiem, izņemot Ministru prezidenta biedru, tieslietu ministru J. Bordānu, kurš ir pievienojis šādu piezīmi:
    "Atbalstu. Vienlaikus vēršu uzmanību uz nepieciešamību juridiski precīzi pamatot būtisku līguma nosacījumu maiņu, atsaucoties uz konkrētiem noslēgtā līguma punktiem. Neviens no pievienotajiem dokumentiem šādu objektīvu izvērtējumu un pamatojumu nesniedz.".  
Sēdi slēdz plkst. 12:00