Ministru kabineta 24.10.2023. sēdes protokols Nr. 53

Ministru kabineta 24.10.2023. sēdes protokols Nr. 53

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ekonomikas ministrs, zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina (attālināti)

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ H. Abu Meri

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par lidsabiedrības AS "Air Baltic Corporation" aviopārvadājumu izmantošanu valsts apdraudējuma gadījumā"
23-TA-1510 (DV)
Dienesta vajadzībām
2. §
Slepeni
23-TA-13s
3. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
23-TA-19k
(A. Sprūds, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Rīkojuma projekts "Par meža zemes Ūdrīšu pagastā, Krāslavas novadā, privatizāciju"
22-TA-3793
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par meža zemes "Knipska-1" Kalngalē, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, privatizāciju"
22-TA-1829
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""
23-TA-454
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
7. §
Noteikumu projekts "Ceturkšņa pārskata sagatavošanas kārtība"
23-TA-211
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Atsevišķu Valsts ieņēmumu dienesta valsts informācijas sistēmu muitas jomā noteikumi"
23-TA-564
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzegužu ielā 16A, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-2173
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 18A, Iecavā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-1914
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm""
23-TA-2321
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Upes P3 zeme" Allažu pagastā, Siguldas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-2163
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par Cēsu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Jāņi" Drabešu pagastā, Cēsu novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-1794
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 7, Ikšķilē, Ogres novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A6 "Rīga-Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki)" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-2247
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma Stacijas ielā 7 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7405 002 0169) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7405 002 0676) 0,0241 ha platībā – Ikšķilē, Ogres novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 4633,26 euro, kas sastāv no nekustamā īpašuma tirgus vērtības 3581,26 euro un kompensējamiem zaudējumiem 1052 euro.
15. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mazsliņķi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2218
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Mazsliņķi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 1071) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3879) 1,59 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3880) 0,51 ha platībā, Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 20 542 euro, tajā skaitā zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3879) 1,59 ha platībā tirgus vērtība – 8 427 euro, zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640103880) 0,51 ha platībā tirgus vērtība – 2 703 euro, zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3877) 2,28 ha platībā vērtības samazinājums – 4 332 euro, zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3878) 2,54 ha platībā vērtības samazinājums – 5 080 euro.
16. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kalnozoli" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2258
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Kalnozoli" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 002 0141) daļu – tā sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 004 0053) 1,02 ha platībā – Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 13 056,00 euro.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Gaujas NP Raiskums" Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, daļu nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"
23-TA-1762
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vanagi" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2210
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Vanagi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 004 0025) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 004 0025) daļu 0,3015 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 3 798,90 euro (tirgus vērtībai 1,26 euro par vienu zemes kvadrātmetru). Zemes kvadrātmetra tirgus vērtība būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.
19. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""
23-TA-1467
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 3. maija noteikumos Nr. 272 "Noteikumi par kompensāciju par vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai""
23-TA-379
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos""
23-TA-2372
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''"
23-TA-2381
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 514 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" un 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2106
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda sadarbības iestādei veikt grozījumus vienošanās par Kohēzijas fonda projektu īstenošanu, lai projektu pabeigšanu pēc 2023. gada 31. decembra nodrošinātu par finansējuma saņēmēju līdzekļiem, ja finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniedz sadarbības iestādē vienošanās par projekta īstenošanu grozījumus.
4.
Pieņemt zināšanai, ka projektu Nr. 5.4.3.2/22/A/011 "Kompleksu infrastruktūras izveides un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā "Ventas ieleja"" un Nr. 5.4.3.2/22/A/006 "Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā "Zilaiskalns"" plānots pabeigt, projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra īstenojot par finansējuma saņēmēja līdzekļiem.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 467 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība apdrošinātājam sausuma radīto zaudējumu atlīdzības izmaksu daļējai kompensēšanai""
23-TA-1798
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā kontrolē un apkaro salmonelozi un citas ar pārtikas produktiem pārnēsājamu infekcijas slimības mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešai piegādei galapatērētājam"
22-TA-2489
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.​​​​​​
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skudras Buividi" pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-2039
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2497
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Iepirkuma un koncesijas procedūras paziņojumu noteikumi"
23-TA-2046
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība""
23-TA-2185
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 187 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība""
23-TA-2186
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-2516
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā minētos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
32. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali neatliekamu un nozīmīgu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē"
23-TA-2591
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek īstenota starpinstitucionālās sadarbības programma "Bērna māja""
23-TA-626
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Labklājības ministrijai līdz 2025. gada 1. septembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likuma 52.1 pantā, kuros noteikt programmas "Bērna māja" ietvaros paredzēto personas datu apstrādi ar tehniskiem līdzekļiem un norādīt, kā tiks veikta personu datu apstrāde ar tehniskajiem līdzekļiem, nolūku šādai datu apstrādei un subjektus, kuriem balss un attēla ierakstus var nodot un kādā nolūkā.
4.
Noteikumos ietverto pasākumu īstenošanai 2024.-2025. gadā nepieciešamās 9,3 amata vietas un ar 2026. gadu 12,3 amata vietas tiks nodrošinātas labklājības nozares ietvaros, veicot ilgstoši vakanto amata vietu pārdali no pamatbudžeta apakšprogrammas 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" uz pamatbudžeta apakšprogrammu 22.01.00 "Bērnu aizsardzības centra darbības nodrošināšana", kopumā neveidojot jaunas amata vietas valsts pārvaldē.
34. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-2495
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1932
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2460
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2580
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
38. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2588
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
39. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
23-TA-2654
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumi, kas saistīti ar katastrofu pārvaldības centru būvniecības nodrošināšanu,  2023. gadā ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

40. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem""
23-TA-572
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
41. §
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"
23-TA-759
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
42. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""
23-TA-695
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
43. §
Likumprojekts "Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums"
23-TA-694
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
44. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"
23-TA-575
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
45. §
Noteikumu projekts "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" trešās kārtas īstenošanas noteikumi"
22-TA-2458
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
46. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 421 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" īstenošanas noteikumi""
22-TA-3389
(V. Valainis, E. Valantis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
47. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""
23-TA-1760
(A. Čakša, V. Valainis,  A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
48. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par vispārējām kvalifikācijas prasībām un to pārbaudes kārtību privātpersonām, kurām nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums un kuras izmanto valsts platformu"
23-TA-93
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
49. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības darba grupu projektu īstenošanai" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā 2023.–2027. gada plānošanas periodam"
23-TA-410
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
50. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"
23-TA-2549
(I. Lībiņa-Egnere, A. Čakša, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministre (otrais paraksts).
51. §
Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"
23-TA-2679
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē. 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
52. §
Par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu par 2024. gada budžetu un budžeta ietvaru 2024.-2026. gadam
23-TA-2653
(A. Ašeradens, B. Bāne, K. Briškens, I. Lībiņa-Egnere, V. Valainis, G. Kaminskis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Satiksmes ministriju, pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 14. panta 8. punktā doto deleģējumu, izstrādāt  un līdz 2024. gada 1. februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par vērtēšanas kārtību un kritērijiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanas investīciju projektiem bērnu rindu mazināšanai, pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras investīciju projektiem, izglītības iestādes investīciju projektiem ilgtspējīgas pamatizglītības un vidējās izglītības funkcijas īstenošanai un skolu tīkla sakārtošanai, un ceļu būvniecības projektiem.
3.
Finanšu ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta 3. pielikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā iesniegt priekšlikumu par papildu valsts budžeta dotācijas piešķiršanu  pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību ir zemāki par 90% no vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem, nodrošinot šīs starpības samazināšanu par 30%,  pārdalot finansējumu 7 026 996 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4.
Labklājības ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta 4. pielikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā iesniegt priekšlikumu par valsts budžeta līdzfinansējuma 30% apmērā piešķiršanu pašvaldībām 2024. gadā un turpmākajiem gadiem aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, pārdalot finansējumu 5 542 020 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
5.
Satiksmes ministrijai līdz 2024. gada 1. maijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par tranzītielu finansēšanu, par mērķdotācijas apmēra pašvaldību autoceļiem un ielām noteikšanas principu pilnveides iespējām.
6.
Satiksmes ministrijai līdz 2024. gada 1. jūnijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas modeļa pilnveidi.
7.
Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2024. gada 1. maijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem par 2023. gadā spēkā esošo kadastrālo vērtību un metodikas izmantošanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam 2025. gadam.
8.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Satiksmes ministriju līdz 2024. gada 1. jūnijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pašvaldībām ar 2025. gadu nepieciešamajām investīcijām ilgtspējīgas izglītības ekosistēmas projektiem.
9.
Finanšu ministrijai tehniski precizēt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projektu, nodrošināt protokola parakstīšanu un iesniegt Valsts kancelejā. 
10.
Valsts kancelejai pievienot Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvara 2024., 2025. un 2026. gadam" paketei.
53. §
Likumprojekts "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā"
23-TA-2087
(A. Ašeradens, A. Pelšs, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

4. Informatīvie ziņojumi

54. §
Informatīvais ziņojums "Par LIFE21-CET-CA-CAEPBD6 projekta "6. saskaņotā darbība, ar ko atbalsta dalībvalstis un iesaistītās valstis enerģētikas Ēku energoefektivitātes direktīvas ieviešanā""
23-TA-2216
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Ekonomikas ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības ministrijas budžeta apakšprogrammas 67.06.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti" projekta CA EPBD6 Nr. 101102078 "6. saskaņotā darbība, ar ko atbalsta dalībvalstis un iesaistītās valstis enerģētikas Ēku energoefektivitātes direktīvas ieviešanā" īstenošanai atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam apjomam. 
55. §
Informatīvais ziņojums "Par kompetentās iestādes noteikšanu oglekļa ievedkorekcijas mehānisma ieviešanai"
23-TA-2104
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
56. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju uzņemties papildu saistības un īstenot pārrobežu patogēnu uzraudzības projektu 2024.–2026. gadā, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta – tiešās dotācijas CP-g-22-04.01"
23-TA-1925
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Zemkopības ministrijas (Pārtikas un veterinārā dienesta un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR") un Veselības ministrijas (Slimību profilakses un kontroles centra) un to iestāžu iesaistīšanos projektā "Pārrobežu patogēnu uzraudzības projekts 2024.–2026. gadā, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta – tiešās dotācijas CP–g-22-04.01." (turpmāk – EU4P projekts), lai īstenotu Eiropas Komisijas finanšu programmas "ES – veselībai" 2021.–2027. gadam  (EU4Health programme 2021–2027) pasākumu "CP-g-22-04.01 tiešā dotācija dalībvalstu iestādēm par koordinētu dalībvalsts pārrobežu patogēnu uzraudzības sistēmas izveidošanu saskaņā ar Vienoto veselības aizsardzības pieeju attiecībā uz pārrobežu patogēniem, kas apdraud Eiropas Savienību", pamatojoties uz Eiropas Komisijas 2022. gada 25. jūlija dotācijas Īstenošanas lēmumu C(2022) 5436.
3.
Pēc EU4P projekta apstiprināšanas atļaut Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības 1 132 861 euro apmērā, lai 2024., 2025. un 2026. gadā īstenotu EU4P projektu.
4.
Zemkopības ministrijai pēc šī protokollēmuma 3. punktā minētā EU4P projekta apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" valsts budžeta līdzfinansējuma 226 573 euro apmērā un valsts budžeta priekšfinansējuma nodrošināšanai 634 402 euro apmērā EU4P projekta īstenošanai, tostarp paredzot transfertu uz Veselības ministriju.
5.
Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam) pēc noslēguma maksājumu saņemšanas no Eiropas Komisijas nodrošināt valsts piešķirtā priekšfinansējuma ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
57. §
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Latvijas un Ziemeļvalstu sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana enerģētikas un klimata jomā, kā arī būvniecības jomā" īstenošanai"
23-TA-1897
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Ekonomikas ministrijai (Būvniecības valsts kontroles birojam) uzņemties 2023. gadā papildu valsts budžeta saistības 19 730 euro apmērā un slēgt līgumu ar Ziemeļvalstu ministru padomi par projekta "Latvijas un Ziemeļvalstu sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana enerģētikas un klimata jomā, kā arī būvniecības jomā" īstenošanu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" ietvaros.
3.
Paredzēt, ka nepieciešamais finansējums 9 668 euro apmērā atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem nacionālā līdzfinansējuma segšanai un priekšfinansējuma nodrošināšanai tiks pārdalīts no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
5.
Pēc gala maksājuma saņemšanas Ekonomikas ministrijai nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos. 
58. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas gatavošanos dalībai starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka""
23-TA-1216
(V. Valainis, E. Valantis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt, ka no Ekonomikas ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Ekonomikas attīstības programma" citu pašu ieņēmumu (no maksājumiem, kurus veic ārzemnieks pirmreizējas vai atkārtotas termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai) naudas līdzekļu atlikuma uz 2023. gada 1. janvāri tiek segtas Latvijas dalības izmaksas starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka" B-tipa moduļa Baltijas paviljonā 2023.-2026. gadā kopā 5 653 989 euro apmērā.
3.
Apstiprināt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā 9 jaunas amata vietas uz noteiktu laiku projekta īstenošanai, lai nodrošinātu Latvijas dalību izstādē "Expo 2025 Osaka".
4.
Ekonomikas ministrijai veikt nepieciešamās darbības, lai Latvija varētu pievienoties 1928. gada Konvencijai par starptautiskajām izstādēm.
5.
Atļaut Ekonomikas ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības budžeta programmā 33.00.00 "Ekonomikas attīstības programma", lai 2023.-2030. gadā nodrošinātu maksājumu 9 600 euro apmērā ik gadu Latvijas dalībai Starptautiskajā Izstāžu birojā (Bureau International de Exposotions – BIE), un izdevumus segt no minētajā programmā citu pašu ieņēmumu (no maksājumiem, kurus veic ārzemnieks pirmreizējas vai atkārtotas termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai) naudas līdzekļu atlikuma uz 2023. gada 1. janvāri.
6.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu Latvijas dalībai starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka", kā arī maksājumam Latvijas dalībai Starptautiskajā Izstāžu birojā BIE.
59. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 1.3.1.1.i. "Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija" īstenošanu"
23-TA-2377
(R. Kozlovskis, D. Trofimovs, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu atbilstoši atklāta konkursa "Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība ar papildu telpām iekšlietu iestāžu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vajadzībām Tukumā, Talsos un Alūksnē" (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2023/55) rezultātam, nodrošinot katastrofu pārvaldības centru būvniecību:
2.1.
Alūksnē un Talsos, sedzot ar to būvniecību saistītās izmaksas, kā arī ar būvniecību saistīto pakalpojumu izmaksas (tai skaitā demontāžas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgās investīcijas klimata rādītāju sasniegšanai) Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros attiecīgajai investīcijai pieejamā finansējuma ietvaros;
2.2.
Tukumā, no valsts budžeta līdzekļiem sedzot ar tā būvniecību saistītās izmaksas, ar būvniecību saistīto pakalpojumu izmaksas (izņemot demontāžas izmaksas), kā arī inženierkonsultantu pakalpojumu izmaksas, kas ir nepieciešamas 10 katastrofu pārvaldības centru būvniecības nodrošināšanai.
3.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.2. apakšpunktā norādīto pasākumu īstenošanu:
3.1.
saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 66. pantu atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību  saistītā prioritārā pasākuma "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo – katastrofu pārvaldības centri" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2023. gadam  264 918 euro apmērā inženierkonsultantu pakalpojumu izdevumu segšanai;
3.2.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, paredzot:
3.2.1.
samazināt budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" 2024. gadam plānoto finansējumu par 2 941 073 euro un 2025. gadam plānoto finansējumu par 6 987 363 euro un palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2024. gadam par 2 941 073 euro un 2025. gadam par 6 987 363 euro
3.2.2.
palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2026. gadam par 1 971 928 euro.
4.
Atļaut Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) uzņemties ilgtermiņa saistības 2023. gadā ne vairāk kā 264 918 euro apmērā, 2024. gadā ne vairāk kā 2 941 073 euro apmērā, 2025. gadā ne vairāk kā 6 987 363 euro apmērā un 2026. gadā ne vairāk kā 1 971 928 euro apmērā.
5.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu atbilstoši šī protokollēmuma 3.1. apakšpunktā noteiktajam.
6.
Lai nodrošinātu katastrofu pārvaldības centru Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Viļānos, Alsungā, Alūksnē, Talsos un Tukumā aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksu segšanu, Iekšlietu ministrijai veikt nepieciešamās procedūras katastrofu pārvaldības centru aprīkošanai nepieciešamā finansējuma apmēra noteikšanai, līdz 2024. gada 1. jūnijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu, kas paredz minēto izdevumu segšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" pasākuma "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo – katastrofu pārvaldības centri"  2025. gadam plānoto līdzekļu ietvaros.
60. §
Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienību nodrošināšanu ar darba videi atbilstošām telpām"
23-TA-2657
(R. Kozlovskis, D. Trofimovs, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un saistību uzņemšanos atbilstoši nomas tiesību izsoles rezultātam par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienību izvietošanu Mūkusalas ielā 101, Rīgā.
3.
Lai nodrošinātu objekta Mūkusalas ielā 101 (būves kadastra apzīmējums 0100 030 2008 001), Rīgā, pielāgošanu Valsts policijas vajadzībām, Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finansējuma pārdali no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" 2024. gadā vienreizējām investīcijām ne vairāk kā 1 000 000 euro apmērā.
4.
Lai nodrošinātu objekta E.Birznieka-Upīša ielā 21A (būves kadastra apzīmējums 0100 030 2008 001), 21C (būves kadastra apzīmējums 0100 030 2008 015), un 21D (būves kadastra apzīmējums 0100 030 2008 002), Rīgā, pielāgošanu Valsts policijas vajadzībām, likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" izskatīšanā Saeimā otrajā lasījumā palielināt Iekšlietu ministrijas izdevumus 2024. gadam apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" ne vairāk kā 1 350 000 euro apmērā, vienlaikus attiecīgajā apmērā samazinot finansējumu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
5.
Lai nodrošinātu objektu E.Birznieka-Upīša ielā 21A, 21C un 21D, un Mūkusalas ielā 101, Rīgā, nomas un uzturēšanas izdevumu segšanu (kārtējie izdevumi), atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu palielināt:
5.1.
valsts pamatbudžeta ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem, par 1 143 746 euro, paredzot tos 2024. gadā 8 937 478 euro apmērā, 2025. gadā 8 117 065 euro apmērā, 2026. gadā un turpmāk ik gadu 3 319 218 euro apmērā;
5.2.
finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2024. gadam un turpmāk ik gadu par 1 143 746 euro.
6.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā atbilstoši šī protokollēmuma 4. un 5. punktā noteiktajam.
7.
Iekšlietu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 5.1. apakšpunktā noteiktajam sagatavot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā  tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra rīkojumā Nr. 775 "Par ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu".
61. §
Par Eiropas Savienības Tūrisma ministru padomes 2023. gada 30.-31. oktobra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2687
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Palmas deklarāciju "Ceļš uz sociālo ilgtermiņa perspektīvu tūrismā ES"".
3.
Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J. Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tūrisma ministru padomes 2023. gada 30.-31. oktobra neformālajā sanāksmē.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

62. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Vispārējās tiesas lietā T-283/23
23-TA-2649 (IP)
(I. Lībiņa-Egnere, E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties Vispārējās Tiesas lietā T-283/23 Aven/Padome.
2.
Ārlietu ministrijai savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai.
63. §
Par 2023. gada 26.-27. oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2667
(A. Pelšs, K. Briškens, A. Sprūds, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2023. gada 26.-27. oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ministru prezidentei E. Siliņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropadomes 2023. gada 26.-27. oktobra sanāksmē un Eurosamitā 2023. gada 27. oktobrī.
64. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Vispārējās tiesas lietā T-296/23
23-TA-2674 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties Vispārējās Tiesas lietā T-296/23 Fridman/Padome.
2.
Ārlietu ministrijai savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai.
65. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par transporta pakalpojumu radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaiti"
23-TA-2681
(K. Briškens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par transporta pakalpojumu radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaiti".
66. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Reģionālo kopējo interešu projektu un savstarpēju interešu projektu sarakstu – elektroenerģija, atkrastes elektrotīkli, ūdeņradis un elektrolīzeri, viedie elektrotīkli, gāzes viedie tīkli, oglekļa dioksīda pārrobežu tīkli saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2022/869 (2022. gada 30. maijs) par Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnēm un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2009, (ES) 2019/942 un (ES) 2019/943 un Direktīvas 2009/73/EK un (ES) 2019/944 un atceļ Regulu (ES) Nr. 347/2013"
23-TA-2688
(K. Melnis, E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Reģionālo kopējo interešu projektu un savstarpēju interešu projektu sarakstu –  elektroenerģija, atkrastes elektrotīkli, ūdeņradis un elektrolīzeri, viedie elektrotīkli, gāzes viedie tīkli, oglekļa dioksīda pārrobežu tīkli saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/869 (2022. gada 30. maijs) par Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnēm un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2009, (ES) 2019/942, (ES) 2019/943 un Direktīvas 2009/73/EK un (ES) 2019/944 un atceļ Regulu (ES) Nr. 347/2013".

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

67. §
Rīkojuma projekts "Par atbalsta funkciju īstenošanu saistībā ar NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijas uzturēšanos Latvijā 2024. un 2025. gadā"
23-TA-2154
(A. Sprūds, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka:
3.1.
rīkojuma 1. punktā paredzētie izdevumi tiks segti no NATO dalībvalstu maksājumiem par faktiski veiktajiem NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijas uzturēšanas izdevumiem, kas tiks  ieskaitīti Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" kā pašu ieņēmumi;
3.2.
Aizsardzības ministrija izdevumus akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa apmērā par piegādātājām precēm un pakalpojumiem, kas Latvijas teritorijā sniegti NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijas laikā norīkotajām vienībām, ja minētajām preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem piemēro pievienotās vērtības nodokli un par attiecīgajām akcīzes precēm piemēro akcīzes nodokli vispārējā kārtībā, segs no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.
68. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2024. gada 30. jūnijam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2023. gada 30. jūnijam"
23-TA-2150 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 17:20