Ministru kabineta 28.06.2022. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 34

Ministru kabineta 28.06.2022. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 34

Sēdi vada

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs, finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Labklājības ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 18:05

1. Ministru kabineta lieta

1. §
Informatīvais ziņojums "Izvērtējums par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Aizsardzības Inovācijas Akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)) iniciatīvā un NATO Inovāciju fondā"
22-TA-2084 (IP)
(A. T. Plešs, K. Gerhards, E. Rinkēvičs, D. Pavļuts, T. Linkaits, A. Pabriks, A. Muižniece, G. Eglītis, K. Eklons, J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atbalstīt Latvijas dalību NATO Aizsardzības Inovācijas Akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam iniciatīvā un NATO Inovāciju fondā.
3.
Atļaut Aizsardzības ministrijai uzņemties papildus Aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajam valsts budžeta ilgtermiņa saistības ieguldījumu veikšanai NATO Inovāciju fondā, un Finanšu ministrijai finansējumu nodrošināt likumprojekta  "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā, precizējot Aizsardzības ministrijas bāzes izdevumus no 2023. līdz 2032. gadam kopā 29,58 milj. euro apmērā. Aizsardzības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par finansējuma sadalījumu pa gadiem, norādot budžeta programmu/apakšprogrammu.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 138. punktu atzīmēt, ka visi šajā jautājumā aptaujas kārtībā piedalījušies Ministru kabineta locekļi ir atbalstījuši šo protokollēmumu bez priekšlikumiem un iebildumiem.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi""
22-TA-972
(A. T. Plešs, K. Gerhards, E. Rinkēvičs, D. Pavļuts, T. Linkaits, A. Pabriks, A. Muižniece, G. Eglītis, K. Eklons, J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību līdz 2023. gada 1. jūlijam izstrādāt nākamos grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", kuros precizēt arī būvinspektora pienākumus attiecībā uz vides prasību, tai skaitā atkritumu uzraudzības, kontroli būvlaukumā.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 138. punktu atzīmēt, ka visi šajā jautājumā aptaujas kārtībā piedalījušies Ministru kabineta locekļi ir atbalstījuši šo protokollēmumu bez priekšlikumiem un iebildumiem.
3. §
Atbildes projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. C30523222
22-TA-2063 (IP)
( K. Gerhards, A. T. Plešs, E. Rinkēvičs, J. Bordāns, D. Pavļuts, T. Linkaits, A. Pabriks, A. Muižniece, G. Eglītis, K. Eklons, J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai civillietā Nr. C30523222.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā civillietā Nr. C30523222.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 138. punktu atzīmēt, ka visi šajā jautājumā aptaujas kārtībā piedalījušies Ministru kabineta locekļi ir atbalstījuši šo protokollēmumu bez priekšlikumiem un iebildumiem.
4. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420212122
22-TA-1999 (IP)
(A. T. Plešs, E. Rinkēvičs, K. Gerhards, J. Bordāns, D. Pavļuts, T. Linkaits, A. Muižniece, G. Eglītis, K. Eklons, J. Reirs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.  A420212122.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā administratīvajā lietā Nr. A420212122.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 138. punktu atzīmēt, ka šajā jautājumā aptaujas kārtībā piedalījušies Ministru kabineta locekļi ir atbalstījuši šo protokollēmumu bez priekšlikumiem un iebildumiem, izņemot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru A. T. Plešu, kuram ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kam pievienojas arī ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, veselības ministrs D. Pavļuts, finanšu ministrs J. Reirs un iekšlietu ministrs K. Eklons, un viedoklis ir šāds:
       "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.". 


 
5. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības un valsts ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtība cūkkopības, mājputnu audzēšanas un segto platību dārzeņkopības nozarē"
22-TA-1821
( K. Gerhards, A. T. Plešs, E. Rinkēvičs, D. Pavļuts, T. Linkaits, A. Pabriks, A. Muižniece, G. Eglītis, K. Eklons, J. Reirs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 138. punktu atzīmēt, ka visi šajā jautājumā aptaujas kārtībā piedalījušies Ministru kabineta locekļi ir atbalstījuši noteikumu projektu bez priekšlikumiem un iebildumiem.
Sēdi slēdz plkst. 20:00