Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Plāns darbam ar diasporu 2024.-2026. gadam
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Uzzināt sabiedrības viedokli par Plānu darbam ar diasporu 2024.-2026.gadam 
Mērķa apraksts
Apzināt sabiedrības viedokli
Politikas jomas
Vēlēšanu sistēmas attīstība; Vispārējās izglītības sistēmas attīstība; Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstība; Augstākā izglītība un zinātnes attīstība; Ārējās ekonomiskās attiecības; Ārējā tirdzniecība; Bērnu un ģimenes politika; Eksporta veicināšana; Informācijas sabiedrības politika; Jaunatnes politika; Komercdarbības attīstība; Kultūras mantojuma saglabāšana; Kultūrizglītība; Masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politika; Nevalstisko organizāciju attīstība; Nodarbinātības veicināšana un bezdarba mazināšana; Personas tiesību un interešu aizsardzība; Sociālā iekļaušana; Sociālā palīdzība; Starptautiskās un reģionālās organizācijas; Valsts valodas attīstība
Teritorija
-
Norises laiks
13.11.2023. - 26.11.2023.
Informācija
Plāns darbam ar diasporu 2024.-2026.gadam publiskā apspriešana līdz 26.11.2023.
Fiziskās personas
  • diaspora
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Elita Gavele (ĀM)
Atbildīgā persona
Andris Pelšs (ĀM)
Izsludināšanas datums
13.11.2023. 14:56

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts