Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Konceptuālais ziņojums par zāļu finansiālo pieejamību
Līdzdalības veids
Diskusija/apspriede
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Latvijas veselības sistēmā ļoti liela nozīme ir personīgajiem maksājumiem. Pacientu tiešie maksājumi par veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā ir vieni no augstākajiem ES.[1]

Pētījumi, kur tiek salīdzinātas zāļu cenas dažādās valstīs un tiek ņemta vērā iedzīvotāju pirktspēja, liecina par zāļu finansiālās pieejamības problēmām Latvijā. Piemēram, starptautiskā pētījumā secināts, ka Latvijā pastāv izteikta sociālekonomiskā nevienlīdzība recepšu zāļu pieejamībā, t.i. daļa iedzīvotāju nevar atļauties iegādāties tiem nepieciešamās recepšu zāles.[2] Tas negatīvi ietekmē iedzīvotāju veselības rādītājus.

[1] 41,8% no kopējiem izvedumiem par veselības aprūpes pakalpojumiem, vidēji ES – 15,8% (2017. gadā).
[2] Vogler, S., Osterle, A. and Mayer, S., 2015. Inequalities in medicine use in Central Eastern Europe: an empirical investigation of socioeconomic determinants in eight countries. International Journal for Equity in Health, sējums 14
Mērķa apraksts
Zāļu pieejamība būtiski nepieciešama iedzīvotāju veselības uzlabošanai. Zāļu lietošana būtiski uzlabo tādus sabiedrības veselības rādītājus, kā priekšlaicīgas mirstības samazināšanu, dzīvildzes pagarināšanu, dzīves kvalitātes uzlabošanu un invaliditātes mazināšanu. Zāļu lietošana veicina iedzīvotāju izveseļošanos, novērš slimību komplikācijas un kavē slimības progresēšanu, mazina invalidizācijas risku, tādējādi veicinot produktivitāti, mazinot darba kavējumus un tiešās un netiešās veselības aprūpes un sociālās apdrošināšanas izmaksas.

Zāļu finansiālās pieejamības uzlabošanai ir būtiska nozīme izvirzīto sabiedrības veselības mērķu sasniegšanā, kas iekļauti Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam. Uzlabojoties zāļu pieejamībai, tiek uzlaboti sabiedrības veselības politikas rezultatīvie rādītāji.

Konceptuālajā ziņojumā tiek piedāvāti 5. risinājuma varianti pacientu tiešo maksājumu par zāļu iegādi samazināšanai.
Politikas jomas
Farmācija; Veselības politika
Teritorija
-
Sanāksmes vieta
MS Teams
Norises laiks
16.06.2022. 09:00 - 11:00
Informācija
Sabiedriskā apspriede tiek organizēta attālināti. Priekšlikumus par noteikumu projektu un pieteikties sabiedriskai apspriedei, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi) iespējams līdz š. g. 15. jūnijam.
Pieteikšanās termiņš
15.06.2022.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Kristīne Daukševiča (VM)
Atbildīgā persona
Indra Dreika (VM)
Izsludināšanas datums
03.06.2022. 23:33