Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Par primārās veselības aprūpes stiprināšanu
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Primārā veselības aprūpe (PVA) ir medicīnas stūrakmens, kas pie efektīvas, modernizētas un pietiekošas kapacitātes resursa spēj nodrošināt iedzīvotajam nepieciešamo veselības aprūpi, gan profilaksi, gan vakcināciju, gan hronisko saslimšanu novērošanu un efektīvu sadarbību ar sekundāro veselību aprūpi. Tā tam būtu jābūt, bet šobrīd tas diemžēl tā nenotiek, ne tikai Latvijā, bet arī citas Eiropas valstis ir lielu PVA izaicinājumu priekšā.

Informatīvais ziņojums “Par primārās veselības aprūpes stiprināšanu” (turpmāk - ziņojums) sagatavots, lai izpildītu:
1) Valdības rīcības plāna 13.1. pasākumu “Pilnveidots primārās veselības aprūpes pakalpojumu grozs, sasaistot ar pieejamo finansējumu, vienlaikus attīstot veselības aprūpes rezultātu novērtēšanas kritērijus”;
2) Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam uzdevumu “3.2.1. Stiprināt primāro veselības aprūpi, uzlabot tās kvalitāti un pieejamību”.

Lai stiprinātu PVA, kā arī, lai definētu turpmāko trīs gadu PVA attīstību, sasniedzamos rezultātus un veicinātu to izpildi, tostarp veicinot sadarbību ar nepieciešamajiem iesaistāmajiem speciālistiem primārās veselības aprūpē ar 2023. gada 6. decembra Veselības ministrijas rīkojumu tika izveidota darba grupa “Par primārās veselības aprūpes stiprināšanu” (turpmāk – darba grupa). Darba grupas sastāvā deleģēti gan praktizējoši ģimenes ārsti no Rīgas un reģioniem, kā arī jaunie ārsti un pārstāvji no Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas (LLĢĀA), Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas (LĢĀA) un Latvijas Jauno ārstu asociācijas (LJĀA).

Darba grupa savstarpēju diskusiju rezultātā ir vienojušies par turpmāko trīs gadu rīcības plānu, lai jebkuram Latvijas iedzīvotājam būtu vienlīdz pieejama PVA un ir identificējusi pamatproblēmas tā nodrošināšanai:
1. Vienlīdzīga pakalpojuma nepieejamība visā Latvijas teritorijā;
2. Medicīniskā personāla trūkums;
3. Infrastruktūras un telpu nepietiekamība ģimenes ārstu prakšu pilnveidošanai;
4. Maksājumu sistēmas sadrumstalotība un sarežģītība;
5. Lēns digitilizācijas progress un birokrātiskā darba slogs;
6. Pensijas vecuma ģimenes ārstu straujā īpatsvara palielināšanās;
7. Jauno ārstu nepietiekoša ienākšana ģimenes medicīnas valsts apmaksātajā sektorā;
8. Zema pašvaldību iesaiste savu iedzīvotāju PVA pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā;
9. Neefektīva sadarbība ar sekundārās veselības aprūpes speciālistiem.
Mērķa apraksts
Lai Latvijas iedzīvotāji būtu apmierināti un aprūpēti ir nepieciešams pietiekošs pakalpojumu sniedzēju pārklājums Latvijā, kā arī PVA pakalpojumiem jābūt vienlīdz kvalitatīviem. Tā paveikšanai šajā ziņojumā ir izvirzīti galvenie uzdevumi PVA stiprināšanai:
1. Definēt optimālās prakses konceptu;
2. Mērķtiecīgi izmantot esošos personālresursus un stiprināt ģimenes ārstu prakses ar papildu cilvēkresursiem;
3. Stiprināt finansēšanas modeli, motivējot ģimenes ārstu prakses veikt manipulācijas, tādējādi atslogojot sekundārās veselības aprūpes speciālistus un slimnīcas;
4. Atbalstīt kvalitatīva un savlaicīga PVA pakalpojumu sniegšanu;
5. Attīstīt multifunkcionālā PVA pakalpojuma konceptu;
6. Atvieglot ģimenes ārstu prakšu pārņemšanas procesu, tādējādi veicinot jaunu ģimenes ārstu ienākšanu valsts apmaksātā sektora darba tirgū;
7. Veicināt infrastruktūras uzlabojumus jaunām un esošām (uz sadarbību ar citiem veselības aprūpes speciālistiem vērstām) ģimenes ārstu praksēm.
Politikas jomas
Veselības aprūpe
Teritorija
Latvijas Republika
Norises laiks
10.04.2024. - 24.04.2024.
Informācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam sabiedrībai ir dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par informatīvā ziņojuma projektu tā saskaņošanas stadijā.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
Fiziskās personas, kurām ir tiesības saņemt valsts apmaksātus primāros veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši Veselības aprūpes finansēšanas likumam un kuras vēršas šo pakalpojumu saņemšanai ģimenes ārstu praksēs.
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
Ģimenes ārstu prakses, kas noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
Sagatavoja
Ieva Melišus (VM)
Atbildīgā persona
Agnese Vaļuliene (VM)
Izsludināšanas datums
10.04.2024. 17:19

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts
Sigita Sviķe-Dolotina - Sigita
 Izvērtējiet kā labāk saņemt medikamentus, zemāk situācija -mammai nepieciešami  recepšu medikamenti ivabradine accord 5 mg, aptiekās nav pieejams , nu tad tā vietā lai izrakstītu citu medikamentu, ārste lepni pasūtīja mammu pameklēt zāles Lietuvā vai Igaunijā...Kam lai prasa padomu kur vērsties? Gaidīt, ka mamma nokritīs un saukt ātro palīdzību? Cik tālu mēs ar šo neprātu iesim? Mamma ir astmātiķis un citas nevarot izrakstīt...., vai tas ir nopietni?
Nīcas ome aizgāja pie ģimenes ārsta 97 gadi -ārstes jautājums , ko atnāci ?, paprasīt kad nomirsi? 
Tā arī dzīvojam..., melnais humors pāri visam... un neizskatās,  ka ģimenes ārstes ir pārstrādājušās.piezvanot lai pasūtītu zāles tā ēlšana un pūšana klausulē ir vienkārši briesmīga...visu laiku jūties kā lūdzējs, vaicāju vai nevar aizsūtīt epastā kuri medikamenti nepieciešami ,nevarot jo epasts ir tikai dakterei, varbūt vajag ieguldīt līdzekļus un apmācīt raitāk strādāt ar tehnoloģijām, jo piesakot zāles arī stunda pa galam, ir laime, kad vari sazvanīt, mums uz  telefonu sēž 3 ģimeņu ārstu māsiņas....
17.04.2024. 18:59