Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
Līdzdalības veids
Diskusija/apspriede
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Ņemot vērā to, ka ir būtiski mainījušās Neatliekamajam medicīniskās palīdzības dienestam (samazinājušās vai palielinājušās) tiešās vai netiešās izmaksas, kuras veido maksas pakalpojumu izcenojumus, kā rezultātā nepieciešams noteikumus izteikt jaunā redakcijā.
Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir aktualizēt “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” atbilstoši pakalpojumu izpildes faktiskajām izmaksām.
Politikas jomas
Budžeta un finanšu politika
Teritorija
Rīga, Latvija.
Sanāksmes vieta
Fiziskās personas, kuras izmanto NMPD pakalpojumus.
Norises laiks
11.05.2022. 10:00 - 11:00
Informācija
Sabiedriskā apspriede paredzēta attālināti. Priekšlikumu iesniegšanai par Ministru kabineta noteikumu projektu un pieteikšanos dalībai sabiedriskajai apspriedei, aicinām izmantot TAP portālu.
Pieteikšanās termiņš
06.05.2022.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
Fiziskās personas, kuras izmanto NMPD pakalpojumus.
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
Juridiskās personas, kuras izmanto NMPD pakalpojumus.
Sagatavoja
Lāsma Zandberga (VM)
Atbildīgā persona
Indra Dreika (VM)
Izsludināšanas datums
27.04.2022. 18:35