Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis
Līdzdalības veids
Diskusija/apspriede
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Ņemot vērā to, ka ir būtiski mainījušās Valsts asinsdonoru centram (samazinājušās vai palielinājušās) tiešās vai netiešās izmaksas, kuras veido maksas pakalpojumu izcenojumus, kā rezultātā nepieciešams noteikumus izteikt jaunā redakcijā.
Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir aktualizēt “Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis” atbilstoši pakalpojumu izpildes faktiskajām izmaksām.
Politikas jomas
Budžeta un finanšu politika
Teritorija
Rīga, Latvija
Sanāksmes vieta
Sabiedriskā apspriede paredzēta attālināti. Priekšlikumu iesniegšanai par Ministru kabineta noteikumu projektu un pieteikšanos dalībai sabiedriskajai apspriedei, aicinām izmantot TAP portālu.
Norises laiks
25.08.2022. 10:00 - 11:00
Informācija
Vārds; Uzvārds; Tālruņa numurs; E-pasta adrese; Institūcijas nosaukums
Pieteikšanās termiņš
23.08.2022.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
Fiziskas personas, kuras izmanto VADC sniegtos pakalpojumus
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
Fiziskas personas, kuras izmanto VADC sniegtos pakalpojumus
Sagatavoja
Lāsma Zandberga (VM)
Atbildīgā persona
Indra Dreika (VM)
Izsludināšanas datums
26.07.2022. 20:12