Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Digitālās veselības stratēģija līdz 2029. gadam
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Par visu dokumentu kopumā
Mērķa apraksts
Saņemt sabiedrības pārstāvju priekšlikumus dokumenta uzlabošanai.
Politikas jomas
Digitālās transformācijas politika; Veselības politika
Teritorija
Visa Latvijas teritorija
Norises laiks
03.04.2023. - 04.05.2023.
Informācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 970) 7.4.1. apakšpunktu sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par ziņojuma projektu tā izstrādes stadijā.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
Stratēģija paredz digitalizēt pacientu veselības datus, attīstīt centralizētu pacienta  elektronisko veselības karti, pakāpeniski atsakoties no papīra medicīniskajiem dokumentiem. 
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
Stratēģija paredz, ka ārstniecības iestādēm būs jānodrošina pacientu veselības datu digitalizācija un elektroniska apmaņa ar valsts digitālās veselības infrastruktūru.
Sagatavoja
Laura Boltāne (VM)
Atbildīgā persona
Aiga Balode (VM)
Izsludināšanas datums
30.03.2023. 15:58

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts
Mihails Simvulidi - Pacients
Glabājot pacientu datus vienotā datubāzē, būtu svarīgi nodrošināt pacientiem (vismaz tiem, kam ir šāda vēlme), iespēju kontrolēt, kurām ārstniecības personām dot pieeju (norādot arī, kurām tieši diagnozēm) - vai nu ar mobilās lietotnes, uz kuru tiktu sūtīti pieprasījumi, palīdzību, vai arī parakstot rakstveida piekrišanu, norādot laika periodu, kad nepieciešama piekļuve, ar iespēju piekrišanu jebkurā laikā atsaukt (ar mobilās lietotnes vai portāla palīdzību), kā arī redzēt, kuras ārstniecības personas no kurām iestādēm un kad piekļuvušas kuriem datiem. Izņemot, protams, neatliekamās palīdzības ārstniecības personas. Nedrīkst pieļaut, ka visiem 24 tūkstošiem ārstniecības personu būtu pieeja visu Latvijas iedzīvotāju medicīniskajiem datiem.
04.04.2023. 00:05
Rafaels Ciekurs

Ierosinu papildināt sadaļu “3.6. Neatliekamās medicīniskās palīdzības modernizācija”.

“Lai efektivizētu un atvieglotu aprakstošās informācijas ievadi NMP pārvaldības programmatūrā, integrēt tajā medicīnas nozarei pielāgotu runas atpazīšanas sistēmu, nodrošinot iespēju veikt informācijas ievadi arī ar balsi (diktējot).”

25.04.2023. 15:12
Guna Semjonova - Guna Semjonova - paciente
Liels paldies par sagatavoto informatīvo ziņojumu “Digitālās veselības stratēģija līdz 2029.gadam”. Izlasīju. Kopumā vērtēju pozitīvi izstrādāto informatīvo ziņojumu.

Ierosinājumi:
1. Jēdzienu konsekvence vai precizējums
[41] lietots “mūsdienu” tehnoloģijas, kas lietots arī [304] “mūsdienu ”dinamiskajā pasaulē, [64] “mūsdienīga” pieeja. Bet [64] parādās “modernajām” (digitālajām) tehnoloģijām. Ierosinu pie vārda "tehnoloģija" vienoties par visatbilstošāko vārdu, kuru konsekventi šajā dokumentā ievērot.

2. [66] “ērti un droši pārvaldīt”. Es kā pacients velētos ērti un droši pārvaldīt savus veselības datus.

3. [69] “Ārstu un māsu digitālo prasmju līmenis būs ievērojami audzis (…)”
Ir arī funkcionālie speciālisti, tāpēc varētu minēt kā [73]punktā: veselības nozares speciālistu vai citviet rakstīts: “ārstniecības personu”.

4. [70] “uzlabosies pacientu līdzestība un disciplīna (…)”. No tālāk esošās informācijas teikumā noprotu, ka “veselības pratība” būtu veiksmīgāk lietot nekā “disciplīna”.

5. [78] 3.apakšpunkts: "agile develeopment"? Ierosinu lietot vai nu latviski pieejamo kādu tulkojumu, piemēram "Spējā izstrāde" vai arī tad korekti angļu valodā termins jāuzraksta "agile development", izvairoties no kļūdas vārdā "development".

6. [78] 6.apakšpunkts. “interfeiss” (parādās arī citviet) => Saskarne? Tulkoju: https://termini.gov.lv/atrast/interface

7. 22.lpp 1.3. “lietojamo tehnoloģiju standarti”. Precizēt, kas domāts ar "lietojamo tehnoloģiju". Jo, piemēram, šeit aprakstītās lietojamās tehnoloģijas: https://dati.zva.gov.lv/mtdb/30-rehabilitacijas-mediciniskie-pakalpojumi/fizioterapijas-tehnoloijas
Vietnē norādītās “lietojamās tehnoloģijas”nebūtu attiecināmas uz punktu "telemedicīna un inovācijas".

8. [83] “kvalitatīvi dati”. Vai varētu, lūdzu, precizēt, kas domāts ar "kvalitatīvi dati" vai papildināt tekstu “(…) būs savlaicīgi pieejami kvalitatīvi un kvantitatīvi dati (…)”.

9. [105] nav minēts rehabilitācijas plāns, kā tas ir minēts [104]. 104.punktā tas minēts ar “vai”, tāpēc man radās jautājums, vai nebūs redzams arī “rehabilitācijas plāns”?

10. [111] "(...) lai veiktu uz datiem un faktiem pamatotus lēmumus" varētu aizvietot ar  "(...), lai izvirzītu datos pamatotus lēmumus." (data is defined as the collection of the various facts and details).

11. [120] rehabilitologs => Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts (P 54) MK noteikumi Nr.268.

12. [135]  5.rindā ir lieks komats.

13. [161] lai tiktu ievēroti ētiskie principi (Helsinku deklarācija).

14. [163], [179] “medicīnas studentiem” =>  veselības aprūpes studentiem. Jo ir arī zobārstniecības studenti, rehabilitācijas jomu studenti un citi veselības ekosistēmā iesaistītie studējošie.

15. [192] ārstēšanas vai rehabilitācijas plāns.

16. [195] kas tieši domāts ar “j papīra nosūtījumi”?
25.04.2023. 20:07