Sabiedrības līdzdalība

24-TA-1016
Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2024.-2027. gadam
Publiskā apspriešana
18.04.2024. - 20.05.2024.
Kultūras ministrija
24-TA-1017
Par Darba aizsardzības jomas attīstības plānu 2024.–2027. gadam
Publiskā apspriešana
26.04.2024. - 10.05.2024.
Labklājības ministrija
24-TA-1019
Vēja elektrostaciju maksājumu kārtība vietējās kopienas attīstībai
Publiskā apspriešana
13.05.2024. - 27.05.2024.
Klimata un enerģētikas ministrija
24-TA-1022
Pakalpojumu drošuma likums
Publiskā apspriešana
23.04.2024. - 07.05.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-1026
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi"
Publiskā apspriešana
21.06.2024. - 18.07.2024.
Labklājības ministrija
24-TA-1035
Informatīvais ziņojums par sociālās stipendijas “Studētgods” turpmākās attīstības iespējām
Publiskā apspriešana
22.04.2024. - 06.05.2024.
Izglītības un zinātnes ministrija
24-TA-1048
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"
Publiskā apspriešana
21.05.2024. - 05.06.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-1054
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem"
Publiskā apspriešana
09.05.2024. - 22.05.2024.
Izglītības un zinātnes ministrija
24-TA-1066
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas vispārējā kārtība lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā 2023.–2027. gadam plānošanas periodā
Publiskā apspriešana
02.05.2024. - 16.05.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1075
Resocializācijas politikas pamatnostādņu 2022.–2027.gadam īstenošanas plāns 2025.–2027.gadam
Publiskā apspriešana
17.06.2024. - 30.06.2024.
Tieslietu ministrija
24-TA-1080
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
Diskusija/apspriede
26.04.2024. - 07.05.2024.
Veselības ministrija
24-TA-1081
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi"
Publiskā apspriešana
16.05.2024. - 30.05.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1087
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 885 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas"
Publiskā apspriešana
14.06.2024. - 01.07.2024.
Izglītības un zinātnes ministrija
24-TA-1091
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 9. maija noteikumos Nr. 227 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos"
Publiskā apspriešana
03.05.2024. - 17.05.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1093
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 52 "Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
27.06.2024. - 22.07.2024.
Finanšu ministrija
24-TA-1095
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūras krājuma apdrošināšana"
Publiskā apspriešana
17.05.2024. - 31.05.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1101
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi"
Publiskā apspriešana
01.07.2024. - 15.07.2024.
Tieslietu ministrija
24-TA-1109
Noteikumi par valsts nodevu par migrācijas pakalpojumiem
Publiskā apspriešana
11.07.2024. - 24.07.2024.
Iekšlietu ministrija
24-TA-1112
Grozījumi Enerģētikas likumā
Publiskā apspriešana
03.07.2024. - 16.07.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-1117
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 5. marta noteikumos Nr. 100 "Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis"
Publiskā apspriešana
27.05.2024. - 13.06.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-1120
Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 735 "Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai"
Publiskā apspriešana
03.05.2024. - 17.05.2024.
Iekšlietu ministrija
24-TA-1128
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. marta noteikumos Nr. 116 "Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju"
Publiskā apspriešana
17.05.2024. - 31.05.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1131
Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Publiskā apspriešana
02.05.2024. - 17.05.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1135
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
Publiskā apspriešana
21.06.2024. - 08.07.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1144
Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 13. augusta noteikumos Nr. 362 "Nacionālās augu šķirņu padomes nolikums"
Publiskā apspriešana
20.05.2024. - 31.05.2024.
Zemkopības ministrija