Sabiedrības līdzdalība

24-TA-1795
Par Zāļu valsts aģentūras 2025. gada budžeta apstiprināšanu
Publiskā apspriešana
18.07.2024. - 31.07.2024.
Veselības ministrija
24-TA-1772
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Publiskā apspriešana
17.07.2024. - 30.07.2024.
Labklājības ministrija
24-TA-1734
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Sadarbība pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības veicināšanai un piedāvājuma nodrošināšanai" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā 2023.–2027. gada plānošanas periodam
Publiskā apspriešana
17.07.2024. - 31.07.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1707
Informatīvais ziņojums par Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanu
Publiskā apspriešana
09.07.2024. - 07.08.2024.
Labklājības ministrija
24-TA-1694
Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
Publiskā apspriešana
08.07.2024. - 23.07.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-1656
Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā
Publiskā apspriešana
08.07.2024. - 22.07.2024.
Satiksmes ministrija
24-TA-1643
Par grozījumiem Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos
Publiskā apspriešana
02.07.2024. - 23.07.2024.
Tieslietu ministrija
24-TA-1632
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"
Publiskā apspriešana
12.07.2024. - 26.07.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1631
Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam „Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” RĪCĪBAS PLĀNS 2024. – 2025. GADAM
Publiskā apspriešana
28.06.2024. - 12.07.2024.
Izglītības un zinātnes ministrija
24-TA-1560
Vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanas un apkarošanas 2024.-2029.gadam plāns
Publiskā apspriešana
01.07.2024. - 22.07.2024.
Labklājības ministrija
24-TA-1555
Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos""
Publiskā apspriešana
24.06.2024. - 08.07.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1554
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"
Publiskā apspriešana
24.06.2024. - 08.07.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1549
Grozījumi Meža likumā
Publiskā apspriešana
21.06.2024. - 08.07.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1547
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"
Publiskā apspriešana
12.07.2024. - 26.07.2024.
Satiksmes ministrija
24-TA-1540
Grozījumi Invaliditātes likumā
Publiskā apspriešana
03.07.2024. - 17.07.2024.
Labklājības ministrija
24-TA-1532
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana”  2.1.1.6. pasākuma “Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
27.06.2024. - 14.07.2024.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
24-TA-1513
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.—2027. gadam 4.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālo integrāciju, izmantojot sociālās inovācijas” 4.4.1.2. pasākuma “Starpdisciplināra atbalsta izveide nemotivētām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
17.06.2024. - 01.07.2024.
Labklājības ministrija
24-TA-1502
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajās inovācijās” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
18.07.2024. - 02.08.2024.
Kultūras ministrija
24-TA-1497
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 472 "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi"
Publiskā apspriešana
25.06.2024. - 04.07.2024.
Satiksmes ministrija
24-TA-1490
Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2026.–2030. gadam
Publiskā apspriešana
02.07.2024. - 16.07.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1488
Valsts atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība rudzu maizes programmas īstenošanai izglītības iestādēs
Publiskā apspriešana
18.06.2024. - 02.07.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1487
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 21. novembra noteikumos Nr. 673 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana" 2021.–2027. gada plānošanas periodā"
Publiskā apspriešana
09.07.2024. - 22.07.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1478
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību"
Publiskā apspriešana
25.06.2024. - 09.07.2024.
Tieslietu ministrija
24-TA-1473
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru" 3.1.1.2. pasākuma "Ieguldījumi TEN-T tīkla autoceļu drošībā un vides piekļūstamībā" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
01.07.2024. - 15.07.2024.
Satiksmes ministrija
24-TA-1472
Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā
Publiskā apspriešana
27.06.2024. - 11.07.2024.
Tieslietu ministrija