Sabiedrības līdzdalība

22-TA-128
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumos Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā"
Aptauja
25.11.2022. - 12.12.2022.
Valsts kanceleja
22-TA-3191
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"
Diskusija/apspriede
30.10.2022. - 14.11.2022.
Veselības ministrija
22-TA-57
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
Diskusija/apspriede
21.11.2022. - 06.12.2022.
Veselības ministrija
22-TA-3192
Valsts pārvaldes modernizācijas plāns 2023.-2027. gadam
Diskusija/apspriede
10.11.2022. - 21.11.2022.
Valsts kanceleja
22-TA-2403
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumos Nr. 175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi"
Diskusija/apspriede
16.08.2022. - 26.08.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1530
Plāns reto slimību jomā 2023.-2025. gadam
Diskusija/apspriede
11.05.2022. - 24.05.2022.
Veselības ministrija
21-TA-1015
Par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu
Diskusija/apspriede
10.11.2021. - 19.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1633
Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Diskusija/apspriede
28.05.2022. - 20.06.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1803
Konceptuālais ziņojums par zāļu finansiālo pieejamību
Diskusija/apspriede
03.06.2022. - 15.06.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1435
Medicīniskās pretindikācijas un kārtība, kādā izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai.
Diskusija/apspriede
16.05.2022. - 26.05.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1054
Grozījumi Farmācijas likumā
Diskusija/apspriede
14.04.2022. - 05.05.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1476
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"
Diskusija/apspriede
13.05.2022. - 30.05.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2002
Psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanas plāns 2023.-2025. gadam
Diskusija/apspriede
17.06.2022. - 07.07.2022.
Veselības ministrija
21-TA-527
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām"
Diskusija/apspriede
11.10.2021. - 26.10.2021.
Veselības ministrija
21-TA-16
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu"
Diskusija/apspriede
17.09.2021. - 29.09.2021.
Veselības ministrija
22-TA-1893
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 21. marta noteikumos Nr. 229 "Uztura padomes nolikums"
Diskusija/apspriede
10.08.2022. - 31.08.2022.
Veselības ministrija
21-TA-1289
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
Diskusija/apspriede
17.11.2021. - 30.11.2021.
Veselības ministrija
22-TA-924
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"
Diskusija/apspriede
30.03.2022. - 19.04.2022.
Veselības ministrija
22-TA-304
Grozījumi Pacientu tiesību likumā
Diskusija/apspriede
03.02.2022. - 18.02.2022.
Veselības ministrija
22-TA-569
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"
Diskusija/apspriede
05.03.2022. - 23.03.2022.
Veselības ministrija
22-TA-246
Kārtība un prasības, kādā pieprasa, piešķir un izmaksā kompensāciju vai atsaka to piešķirt par vakcīnas pret Covid-19 infekciju apstiprināto blakusparādību dēļ izraisīto smago vai vidēji smago kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai
Diskusija/apspriede
25.01.2022. - 07.02.2022.
Veselības ministrija
21-TA-717
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"
Diskusija/apspriede
25.10.2021. - 08.11.2021.
Veselības ministrija
21-TA-1667
Cilvēkiem paredzēto zāļu klīnisko pētījumu noteikumi
Diskusija/apspriede
05.01.2022. - 17.01.2022.
Veselības ministrija
21-TA-1466
Par Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta ietvaros projektu
Diskusija/apspriede
03.12.2021. - 10.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1229
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
Diskusija/apspriede
27.04.2022. - 06.05.2022.
Veselības ministrija