Sabiedrības līdzdalība

22-TA-2825
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 8. maija noteikumos Nr. 331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm"
Publiskā apspriešana
10.10.2022. - 11.11.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-3012
Nacionālās kiberdrošības likums
Publiskā apspriešana
17.10.2022. - 31.10.2022.
Aizsardzības ministrija
23-TA-1471
Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.—2027. gada plānošanas perioda grantu programmas "Mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kiberdrošības transformācija" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
05.07.2023. - 19.07.2023.
Aizsardzības ministrija
22-TA-3620
Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas perioda grantu projektu ieviešanas, vadības, uzraudzības un kontroles noteikumi
Publiskā apspriešana
12.06.2023. - 25.06.2023.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2776
Grozījumi Ieroču aprites likumā
Publiskā apspriešana
05.12.2022. - 19.12.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-1133
Grozījumi Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā
Publiskā apspriešana
23.11.2022. - 07.12.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-1133
Grozījumi Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā
Publiskā apspriešana
07.11.2022. - 21.11.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-3343
Militāro poligonu likums
Publiskā apspriešana
14.11.2022. - 27.11.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-1605
Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" funkciju un resursu nodošanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā un šo funkciju un resursu apjomu
Publiskā apspriešana
19.05.2022. - 02.06.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2124
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem"
Publiskā apspriešana
06.07.2022. - 20.07.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1782
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Bankas likumā"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 06.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1799
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 06.01.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-1849
Noteikumi par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” funkciju un resursu nodošanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā un šo funkciju un resursu apjomu
Publiskā apspriešana
07.06.2022. - 22.06.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1334
Grozījumi Aizsargjoslu likumā
Publiskā apspriešana
23.11.2021. - 10.12.2021.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2276
Noteikumi par valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” funkciju un resursu vadības nodošanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā
Publiskā apspriešana
22.07.2022. - 05.08.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2017
Publisko elektronisko sakaru tīklu drošības prasības
Publiskā apspriešana
27.06.2022. - 11.07.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2222
Grozījumi Mobilizācijas likumā
Publiskā apspriešana
18.07.2022. - 01.08.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1339
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
Publiskā apspriešana
23.11.2021. - 10.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1340
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem"
Publiskā apspriešana
23.11.2021. - 10.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1513
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
03.12.2021. - 17.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1793
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 06.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1803
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par niršanu jūrā ierobežotās teritorijās"
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 14.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-722
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu"
Publiskā apspriešana
22.06.2022. - 11.07.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1802
Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 14.01.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-869
Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki veic novērošanu, izmantojot drošības tehniskās sistēmas un līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi
Publiskā apspriešana
21.03.2022. - 04.04.2022.
Aizsardzības ministrija