Sabiedrības līdzdalība

22-TA-2776
Grozījums Ieroču aprites likumā
Publiskā apspriešana
05.12.2022. - 19.12.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-1133
Grozījumi Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā
Publiskā apspriešana
23.11.2022. - 07.12.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-1133
Grozījumi Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā
Publiskā apspriešana
07.11.2022. - 21.11.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-3343
Militāro poligonu izveides likums
Publiskā apspriešana
14.11.2022. - 27.11.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-1605
Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" funkciju un resursu nodošanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā un šo funkciju un resursu apjomu
Publiskā apspriešana
19.05.2022. - 02.06.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2124
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem"
Publiskā apspriešana
06.07.2022. - 20.07.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1782
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Bankas likumā"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 06.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1799
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 06.01.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-1849
Noteikumi par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” funkciju un resursu nodošanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā un šo funkciju un resursu apjomu
Publiskā apspriešana
07.06.2022. - 22.06.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1334
Grozījumi Aizsargjoslu likumā
Publiskā apspriešana
23.11.2021. - 10.12.2021.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2276
Noteikumi par valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” funkciju un resursu vadības nodošanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā
Publiskā apspriešana
22.07.2022. - 05.08.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2017
Publisko elektronisko sakaru tīklu drošības prasības
Publiskā apspriešana
27.06.2022. - 11.07.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2222
Grozījumi Mobilizācijas likumā
Publiskā apspriešana
18.07.2022. - 01.08.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1339
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
Publiskā apspriešana
23.11.2021. - 10.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1340
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem"
Publiskā apspriešana
23.11.2021. - 10.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1513
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
03.12.2021. - 17.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1793
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 06.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1803
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par niršanu jūrā ierobežotās teritorijās"
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 14.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-722
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu"
Publiskā apspriešana
22.06.2022. - 11.07.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1802
Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 14.01.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-869
Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki veic novērošanu, izmantojot drošības tehniskās sistēmas un līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi
Publiskā apspriešana
21.03.2022. - 04.04.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-389
Nacionālo bruņoto spēku militārā lidlauka "Lielvārde" maksas pakalpojumu cenrādis
Publiskā apspriešana
04.02.2022. - 18.02.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2223
Grozījums Nacionālās drošības likumā
Publiskā apspriešana
18.07.2022. - 01.08.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-753
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"
Publiskā apspriešana
15.03.2022. - 29.03.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-373
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. decembra noteikumos Nr. 750 "Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto militārās aviācijas gaisa kuģi un militārās aviācijas lidlauku – civilās aviācijas gaisa kuģi"
Publiskā apspriešana
04.02.2022. - 18.02.2022.
Aizsardzības ministrija