Sabiedrības līdzdalība

23-TA-73
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.2. pasākuma "Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
17.01.2023. - 31.01.2023.
Labklājības ministrija
22-TA-846
 Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju” 4.3.5.4.pasākuma “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” īstenošanu
Publiskā apspriešana
15.03.2022. - 22.03.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-3562
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.5.i. investīcijas “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū” īstenošanas un uzraudzības noteikumi
Publiskā apspriešana
29.12.2022. - 08.01.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-404
Par konceptuālo ziņojumu "Invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide bērniem"
Publiskā apspriešana
29.06.2023. - 13.07.2023.
Labklājības ministrija
24-TA-309
"Protokols par grozījumiem Konvencijā par noziegumiem un dažām citām nelikumīgām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos" (turpmāk – Protokols)
Publiskā apspriešana
09.02.2024. - 23.02.2024.
Satiksmes ministrija
23-TA-1346
Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
Publiskā apspriešana
03.07.2023. - 31.07.2023.
Valsts kanceleja
24-TA-738
“Grozījumi likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas””
Publiskā apspriešana
04.04.2024. - 17.04.2024.
Finanšu ministrija
22-TA-646
“Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”
Publiskā apspriešana
03.06.2022. - 05.07.2022.
Iekšlietu ministrija
21-TA-858
“Par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību”
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 11.11.2021.
Satiksmes ministrija
22-TA-2912
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam finanšu instrumentu kopīgie īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
08.11.2022. - 23.11.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-513
„Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi”
Publiskā apspriešana
05.10.2021. - 20.10.2021.
Iekšlietu ministrija
21-TA-1222
Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas kārtība
Publiskā apspriešana
04.04.2022. - 19.04.2022.
Satiksmes ministrija
21-TA-796
Sprāgstvielu prekursoru aprites likums
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 12.11.2021.
Iekšlietu ministrija
21-TA-569
Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība
 
Publiskā apspriešana
11.10.2021. - 22.10.2021.
Satiksmes ministrija
23-TA-2006
Par Ainavu politikas ieviešanas plānu 2024.–2027. gadam
Publiskā apspriešana
18.08.2023. - 01.09.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2217
Aizsardzības industrijas likums
Publiskā apspriešana
18.07.2022. - 01.08.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-3788
Aizsargājamo ainavu apvidus "Koknese–Odziena" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
15.03.2023. - 14.04.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2304
Akcīzes preču elektronisko administratīvo dokumentu aprites un kontroles kārtība
Publiskā apspriešana
17.11.2023. - 01.12.2023.
Finanšu ministrija
22-TA-2263
Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā
Publiskā apspriešana
25.07.2022. - 05.08.2022.
Finanšu ministrija
23-TA-477
Akreditētu personu apliecību noteikumi
Publiskā apspriešana
14.08.2023. - 28.08.2023.
Ārlietu ministrija
22-TA-955
Alkoholisko dzērienu patstāvīgo sīkražotāju darbības noteikumi
Publiskā apspriešana
06.06.2022. - 17.06.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-2077
Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns "Viena veselība" 2023.-2027. gadam
Publiskā apspriešana
04.07.2022. - 01.08.2022.
Veselības ministrija
22-TA-11
Aprites uzraudzības un kontroles kārtība ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi
Publiskā apspriešana
18.02.2022. - 04.03.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-652
Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība
Publiskā apspriešana
14.10.2021. - 28.10.2021.
Tieslietu ministrija
23-TA-2376
Noteikumi par atbalsta personu lēmumu pieņemšanā pakalpojumu
Publiskā apspriešana
22.09.2023. - 02.10.2023.
Labklājības ministrija