Atzinums

Projekta ID
21-TA-290
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
13.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
4. Datu centrs nodrošina praktizējošiem veterinārārstiem, pašvaldībām, Pārtikas un veterinārajam dienestam (turpmāk - dienests), dzīvnieku patversmēm, pašvaldības policijai un Valsts policijai autorizētu pieeju datubāzei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reģistrēto dzīvnieku datubāzē esošās informācijas izmantošanas kārtību.
 
Iebildums
Lūdzam precizēt  MK noteikumu projekta 4. punktā ietverto atsauci uz informācijas sniegšanu pašvaldības policijai, ja Veterināŗmedicīnas likums nenosaka pašvaldības policijas kompetenci.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
5. Šo noteikumu izpildi uzrauga un kontrolē pašvaldība attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī dienests veterinārās uzraudzības objektos un gadījumos, kad ir aizdomas vai sūdzības par mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas prasību pārkāpumiem.
Iebildums
Vides aizsardzibas un reģionālās attīstības ministrija vērš uzmanību, ka var tikt apšaubīta pašvaldības kompetence, jo tā nesakrīt ar MK noteikumu projektā paredzēto. Proti, Veterinārmedicīnas likuma 21.3 panta pirmā daļā ir noteiktas pašvaldības kontroles tiesības un tās attiecas tikai uz suņiem, proti, pašvaldība nodrošina normatīvajos aktos par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību noteikto suņa apzīmēšanas un reģistrācijas prasību izpildes uzraudzību un kontroli attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Savukārt spēkā esošie MK noteikumi Nr.491 Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība un MK noteikumu projektā noteiktā pašvaldību kompetence neattiecas tikai uz suņiem, bet arī citiem dzīvniekiem.
Piedāvātā redakcija
-