Atzinums

Projekta ID
23-TA-332
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Finanšu nozares asociācija
Atzinums iesniegts
24.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam Ekonomikas ministriju anotācijā papildus aprakstīt par atbalsta griestiem no De minimis regulas, kas atļauj atbalsta slieksni līdz 200 000 euro trīs gadu periodā.
Iespējams, ir kāda nianse, ka 1.2.3.3. pasākums nav no De minimis, bet ja ir, atbalsts pārsniegs De minimis robežu. Ja papildu analīzē konstatēts, ka viss ir korekti, tad, lūdzam, Ekonomikas ministriju papildināt anotāciju ar informāciju par šo 250 000 euro atbalstu.

"1.2.3.3. pasākuma mērķis ir samazināt tirgus nepilnības un veicināt jaunu komercdarbības veicēju izveidi un esošu – izaugsmi, nodrošinot pieeju finansējumam perspektīvu un dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nepietiekamo finanšu rādītāju (bilances vājuma), nepietiekama vai pat negatīva pašu kapitāla, saimnieciskās darbības vēstures, kredītvēstures, neto ieņēmumu plūsmas, esošo kredītsaistību nesamērīgā apjoma vai nodrošinājuma trūkuma dēļ nav spējuši piesaistīt finansējumu no finanšu tirgus dalībniekiem biznesa projektu īstenošanai nepieciešamajā apmērā."
 
Piedāvātā redakcija

- precizēt 31.punktu, nosakot, ka 1.2.3.3. pasākumam maksimālā summa vienam saimnieciskās darbības veicējam ir 250 000 euro apmērā;
16. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:
Starta aizdevuma maksimālā summa vienam saimnieciskās darbības veicējam ir 150 000 euro, izņemot, ja aizdevums finansēts 1.2.3.3.pasākuma ietvaros, kad maksimālā summa vienam saimnieciskās darbības veicējam ir 250 000 euro. Starta aizdevuma minimālā summa ir 2000 euro."
1 1.2.3.3. pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 870 000 euro (t.sk. elastības finansējuma apjoms 2 503 101 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 13 489 500 euro t.sk. (t.sk. elastības finansējuma apjoms 2 127 636 euro) un valsts budžeta finansējums – 2 380 500 euro (t.sk. elastības finansējuma apjoms 375 465 euro). Maksimālais ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma."