Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
11.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, ko ietver uzdevums 5.12., kas paredz “veicināt veselības nozares digitālo transformāciju”, ievērojot, ka līdzatbildība uzdevuma izpildē noteikta arī Ekonomikas ministrijai. Lūdzam skaidrot pasākuma tvērumu – kādi apakšpasākumi tiek paredzēti un no kādiem finansējuma avotiem, lai nodrošinātu uzdevuma izpildi.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, kas uzdevumā 5.11., tiek saprasts ar “inovācijas fondu veselības aprūpē”, respektīvi, kāds ir fonda modelis, finansējuma avoti un kā tas iekļaujas kopējā inovāciju un pētniecības atbalsta ietvarā. Vienlaikus lūdzam Veselības ministriju izvērtēt nepieciešamību kā līdzatbildīgās iestādes noteikt arī Ekonomikas ministriju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, kā plānots ieviest uzdevumu 5.10.? Vai, ņemot vērā uzdevumā ietverto atsauci uz Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam uzdevumu Nr. 140, pamatnostādņu uzdevums 5.10. paredz izveidot jaunu Veselības ministrijas virzītu Valsts pētījumu programmu? Vēršam uzmanību, ka Ekonomikas ministrija šobrīd strādā pie Valsts pētījumu programmas “Inovāciju fonds – Nozaru pētījumu programma” ieviešanas, kuras mērķis ir radīt ilgtermiņa valsts komerciālas ievirzes pētniecības pasūtījumu, stiprinot zinātniski pētniecisko kapacitāti divās Latvijā apstiprinātajās RIS3 jomās – “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” un “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”. Vienlaikus lūdzam Veselības ministriju izvērtēt nepieciešamību kā līdzatbildīgo iestādi noteikt arī Ekonomikas ministriju, lai veidotu sinerģiju ar Ekonomikas ministrijas īstenotajām iniciatīvām pētniecības atbalstam.
Piedāvātā redakcija
-