Atzinums

Projekta ID
21-TA-34
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
04.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Lūdzam aizstāt vārdus "nodokļu administrācija" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests". Saskaņā ar likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto pienākums nodrošināt informācijas pieejamību par tiem nodokļu maksātājiem, kuriem Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma pārsniedz 150 eiro, ir tieši Valsts ieņēmumu dienestam. Savukārt ar terminu "nodokļu administrācija" ir saprotams ne tikai Valsts ieņēmumu dienests, bet arī citas institūcijas (piemēram, pašvaldības). Turklāt normā attiecībā uz nodokļu (nodevu) parādiem ir precizējams, ka tie ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi, jo tieši tādus Valsts ieņēmumu dienests publisko saskaņā ar likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto. Ja ir domāts aptvert arī citas nodokļu administrācijas un to administrēto nodokļu parādu kopsummas, tad šajā gadījumā ir nekorekti lietot atsauci uz likumu "Par nodokļiem un nodevām", jo šis likums neregulē citu nodokļu administrāciju šādu pienākumu un nenosaka parāda summu, no kuras sākot, citām nodokļu administrācijām vajadzētu publicēt nodokļu parādus.
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Izprotot, ka Satiksmes ministrijai sakarā ar direktīvas pārņemšanai noteikto termiņu šis likumprojekts ir steidzams, neiebilstam, ka no projekta ir izslēgtas normas saistībā ar Valsts ieņēmumu dienesta liegumu veikt komercpārvadājumus ar taksometru vai vieglo automobili un administratīvās atbildības precizēšanu gadījumos, kad tiek pārkāpti tīmekļvietnes un mobilās lietotnes pakalpojumu sniegšanas noteikumi, jo šobrīd tās kavē likumprojekta saskaņošanu. Taču, lai varētu ieviest izstrādāto un virzāmo konceptu pasažieru komercpārvadājumu jomā, Finanšu ministrijai ir svarīgi, lai minētās normas tiktu virzītas 2022.gada pašā sākumā, tāpēc lūdzam iekļaut Ministru kabineta protokollēmuma projektā jaunu punktu, paredzot uzdevumu Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Valsts ieņēmumu dienestu iesniegt Ministru kabinetā tuvākajā laikā attiecīgus grozījumus Autopārvadājumu likumā.
Vienlaikus informējam, ka Finanšu ministrija attiecīgu regulējumu nodokļu administrēšanas jomas normatīvajā aktā plāno virzīt oficiālajai saskaņošanai 2022.gada janvāra sākumā.
 
Piedāvātā redakcija
-