Atzinums

Projekta ID
21-TA-565
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
29.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā nodibināto praksi analoģisku Ministru kabineta rīkojuma projektu izstrādē, aicinām rīkojuma projekta nosaukumā norādīt atsavināmā nekustamā īpašuma nosaukumu (sk., piemēram, Ministru kabineta 2021. gada 21. septembra rīkojumu Nr. 672 "Par Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Krievānu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā").
Piedāvātā redakcija
Par Limbažu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Druvu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā