Atzinums

Projekta ID
22-TA-632
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
11.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma sadaļā "Citi nosacījumi" 43.punktā noteikts, ka "Izvērtējot sabiedriskā labuma biedrību un nodibinājumu, iesaisti atskaites punkta ieviešanā, skaidrojam, ka biedrību un nodibinājumu, kas darbojas sabiedriskajam labumam, iesaiste tika nodrošināta Atveseļosanas fonda plāna izstrādes procesā un tiek tiek nodrošināta investīcijas regulējuma izstrādes brīdī, kā aŗi tie var līdzdarboties projektā Publiskā iepirkumu likuma ietvaros". Saistībā ar iepriekš izteikto iebildumu, lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar skaidrojumu, kā tiek plānota sabiedriskā labuma biedrību un nodibinājumu iesaiste projektā, proti, vai tiek plānots piesaistīt biedŗibas un nodibinājumus, kas piedalīsies mācību materiālu izstrādē, apmācību īstenošānā utt. Kādi publiskie iepirkumi un par ko tiek plānoti?
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
No informatīvā ziņojuma izriet, ka par investīcijas 6.3.1.1.i. īstenošanu atbildīga ir Valsts kanceleja, savukārt Atveseļošanas fonda saņēmējs ir Valsts Administrācijas skola. Tā kā citas institūcijas nav pieminētas kā mērķa rādītāja sasniegšanā iesaistītas, secinām, ka Valsts administrācijas skola būs vienīgā, kas nodarbosies ar mērķa rādītāja sasniegšanu. Novērtējot lielo Valsts Administrācijas skolas ieguldījumu publiskās pārvaldes darbinieku un amatpersonu izglītōšanā un kvalifikācijas celšanā, lūdzam paskaidrot un papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par to, vai Valsts Administrācijas skolai būs pietiekama kapacitāte izvirzītā mērķa rādītāja sasniegšanā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Tā kā investīcijas 6.3.1.1.i. mērķa auditorija ir ne tikai valsts institūciju darbinieki, bet arī pašvaldību amatpersonas, jānem vērā, ka, lai arī pašvaldības ir publiskās paŗvaldes sastāvdaļa, tomēr pašvaldību darbā mēdz būt specifiski jautājumi, kas jāņem vērā, izstrādājot apmācību programmas un mācību materiālus. Lai veiksmīgi ieviestu projektu, lūdzam apsvērt iespēju,  piesaistīt arī Latvijas Pašvaldību mācību centru, kas specializējas pašvaldību darbinieku apmācībā un kvalifikācijas celšanā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Tā kā investīcijas 6.3.1.1.i. ietvaros tiek plānots stiprināt valsts un pašvaldību institūciju kapacitāti un cilvēku profesionalizāciju, lūdzam identificēt, kāda daļa no mērķa rādītāja  būs pašvaldību darbinieki. 
Piedāvātā redakcija
-