Atzinums

Projekta ID
21-TA-1712
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
17.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt un papildināt fizisko personu grupu, kuri no pašvaldības bez atlīdzības var saņemt  individuālos aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces, ar profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, izglītības iestāžu, kas īsteno minētās izglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmas, nodarbinātajiem, bērnu un sporta nometņu darbiniekiem un dalībniekiem, augstas klases sportistiem un treneriem”
Piedāvātā redakcija
Lūdzu izteikt 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.5. fizisko personu grupa – personas, kurām saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem un kārtību piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, personas, kuras ir tiesīgas saņemt naktspatversmes, patversmes vai aprūpes mājās pakalpojumus vai dienas aprūpes centra, dienas centra vai krīzes centra pakalpojumus, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības (tostarp profesionālās ievirzes izglītības), arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības (tostarp profesionālās ievirzes izglītības) programmu izglītojamie, izglītības iestāžu, kas īsteno minētās izglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmas, nodarbinātie, bērnu un sporta nometņu darbinieki un dalībnieki, augstas klases sportisti un treneri”.