Atzinums

Projekta ID
21-TA-1442
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
26.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Pārejas noteikumu 18.punkta otrais teikums paredz, ka Ministru kabinets nosaka kārtību un termiņus, kādā darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par šā likuma 8.2 pantā minētajiem darba ņēmējiem. Ievērojot minēto pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt termiņus ziņu iesniegšanai, ierosinām no pārejas noteikumu 18.punkta pirmā teikuma izslēgt vārdus "30 kalendāra dienu laikā". 
Piedāvātā redakcija
-